‘CORPORATE FINANCE LAW’ 2018

ALL IN ONE | ESSENTIAL INSIGHTS

สัมมนากฏหมายทางการเงินของบริษัทที่สำคัญล่าสุด

2 – 3 AUGUST 2018 

BANGKOK THAILAND
ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Key Insights into Updated Regulations, Latest Best Practices & Cutting-Edge Recommendations on ‘Corporate Finance Acts & Tax Implications’

เป็นที่แน่ชัดว่า ประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเงินของบริษัทได้ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมาจากตัวแปรในด้านการเงินระดับโลกและกฎหมายกฏระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งในประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในประเทศไทย ดังนั้น บริษัททั้งหลายย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทจึงต้องสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและต้องสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงทางการเงินได้เป็นอย่างดีเมื่อจำเป็นต้องระดมทุนเพิ่มเติมหรือปรับโครงสร้างหนี้เมื่อถึงคราวจำเป็นได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ ทำให้ลดโอกาสความสูญเสียทางการเงินและเพิ่มการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้สูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทยังต้องเข้าใจและให้ความสนใจในกฏเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมการเงินของบริษัท การขยายธุรกิจ การควบรวมซื้อขายกิจการ  การล้มละลายและปรับโครงสร้างหนี้ของกิจการ การกำกับดูแลธุรกิจตราสารอนุพันธุ์ สัญญาเงินกู้ร่วม การระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ การวางแผนภาษี วิธีการโอนราคาและการลดความเสี่ยง การประหยัดทางภาษีสูงสุดและการลดความเสี่ยงทางภาษี ฯลฯ

‘CORPORATE FINANCE LAW’ Conference 2018 มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฏเกณฑ์ที่มีอยู่และที่กำลังหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ให้แก่ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสอันดีเลิศสำหรับท่านที่จะได้พบปะและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้านกฏหมายการบริหารการเงินของบริษัทจากบริษัทที่ปรึกษากฏหมายที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ท่านได้ค้นพบแนวทางการตัดสินใจใหม่ และทางออกในการเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของท่าน

WHO SHOULD ATTEND
• Chief Financial Officers/ Controllers
• Financial Controllers/ Directors
• Corporate Finance Directors/
• Managers
• Heads of Structured Finance
• Heads of Business Investment
• Business Managers
• Commercial Lending Managers
• Corporate Tax Planning Directors
• Corporate Tax Planning Managers
• Corporate Legal Counsel
• In-house lawyers
• Heads of Regulatory Compliance
• Company Secretaries
• Legal Advisors/ Lawyers/Consultants
• All those Corporate Executives who keep track of new developments in corporate finance law

Key Insights into New Regulations, Best Practices & Proven Advice
• ‘SECURITIES LAW’ & ‘SECURITIES AND EXCHANGE ACT’
• DUE DILIGENCE AND M&A: LEGAL INSIGHTS
• ‘SYNDICATED LOAN TRANSACTIONS’
• CORPORATE FINANCE CONTRACT
• FinTech & LEGAL IMPLICATIONS
• PROJECT FINANCING
• CROSS-BORDER M&A TRANSACTIONS
• DEBT FINANCING: STRATEGY & CASES
• NEW ‘TRANSFER PRICING’ LANDSCAPE
• DERIVATIVE TRANSACTIONS
• NEW PROPERTY TAX

Essential Know-How & Consult with Experts for Your Company’s Solutions
• ‘Securities Law’ & ‘Securities and Exchange Act B.E. 2551’- Regulatory Updates & Implications on Corporate Finance in Thailand
• Due Diligence & M&A in the Context of Corporate Financial Transactions: Latest Legal Insights & Critical Concerns
• ‘Syndicated Loan Transactions’: Legal Strategies & Proven Practices for Lenders and Borrowers
• ‘Corporate Finance Contract’: Developing, Reviewing and Managing Legal Risks
• FinTech, Equity Cloud Funding & Related Law on Corporate Finance
• Key Legal Issues on ‘Project Financing’: Regulatory Updates, New Project Investment Opportunities
• Legal Challenges Facing Today’s ‘Cross-Border Financing Projects’
• ‘Debt Financing’: Regulatory Updates and Legal Risk Involvements
• UPDATE: New ‘Transfer Pricing Law’ : Practices to Minimize Tax Risk and Exposure
• New ‘Financial Institutions Business Act’ & Updated Regulations on Derivatives Transactions
• Maximizing Tax Benefits & Minimizing Tax Risks on Corporate Finance Transactions

LEARN & CONSULT WITH THAILAND’ S TOP-NOTCH LEGAL EXPERTS
• Ms. Thananan Sangnuan, Partner, Baker & McKenzie Ltd.
• Mr. Archava Smuthranond, Partner & Executive Director, Legal Advisory Council Limited
• Ms. Kullapa Stavorn, Partner, Baker & McKenzie Ltd.
• Ms. Somika Phagapasvivat, Partner, Baker & McKenzie Ltd.
• Mr. Picharn Sukparangsee, Partner, Bangkok Global Law Offices Limited

• Mr. Mongkol Vutthithanakul, Managing Director, LAMLERT INDUSTRY Co.,LTD.
• Mr. Kowit Somwaiya, Managing Partner, LAWPLUS
• Mr. Maythawee Sarathai, Partner, Mayer Brown JSM Thailand
• Ms. Janaiporn Khantasomboon, Partner, PricewaterhouseCoopers Legal & Tax Consultants Ltd.

• Ms. Benja Supannakul, Partner, Baker & McKenzie Ltd.
• Ms. Kullarat Phongsathaporn, Assosiate Partner, Baker & Mckenzie