DUE DILIGENCE

for Best M&A, JVs, Alliances

เจาะลึกกลยุทธ์ กฎหมาย การเงิน ภาษีในการตรวจสอบประเมินกิจการ มุ่งความสำเร็จ
สู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดยุคดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่น

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

กระแสแนวโน้มของ M&A, JVs & Alliances กำลังคึกคักอย่างยิ่ง บรรยายกาศล่าสุดของการซื้อขายกิจการทั้งในประเทศไทยและอาเซียน มีโอกาสของดีลใหม่ต่าง ๆ ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างน่าสนใจ พร้อมด้วยแนวโน้นการประเมินราคาการซื้อขายกิจการที่ควรติดตาม
ท่านจึงไม่ควรพลาดแนวโน้มการรุกคืบเข้าซื้อกิจการ ทบทวนกฎเกณฑ์และข้อบังคับทางกฎหมายของการซื้อขายกิจการบริษัท ข้อกฎหมายข้อบังคับและกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พิจารณาการซื้อขายกิจการได้อย่างชัดแจ้งแทงตลอด รวมทั้งเข้าใจความท้าทายและความเสี่ยงที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่รอบคอบรอบรู้ในประเด็นสำคัญที่แม่นยำ

ท่านจะได้เจาะลึกขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับ

• การตรวจสอบสถานะของกิจการกลยุทธ์การวางแผนและโครงสร้างที่ดีเพื่อซื้อขายกิจการและการร่วมลงทุน
• การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการซื้อขายกิจการและการร่วมลงทุน ปัจจัยในเช็คลิสต์ของการตรวจสอบสถานะของกิจการ
• การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและสถานะทางกฎหมายของบริษัท การระบุเอกสารที่จำเป็นทางกฎหมาย คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
และประเด็นจากการตรวจสอบบริษัท

• ขอบเขตและจุดเน้นที่สำคัญไม่ควรพลาด การร่างเอกสารสำคัญ
• การประเมินมูลค่าและกลยุทธ์ราคาของกิจการเป้าหมาย รายการการตรวจสอบภาพรวมของกระบวนการซื้อขายกิจการ
• กลยุทธ์ Transfer Pricing กับการซื้อกิจการ ข้อกำหนดล่าสุดทาง Transfer Pricing ภายในประเทศไทย
• กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในการทำสัญญา สิ่งที่ต้องพิจารณาเพื่อการทำ due diligence และการทำสัญญาสามารถระบุเงื่อนไขสัญญาและข้อ กำหนดสำคัญสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กลยุทธฺ์การบริหารบรรเทาความเสี่ยงหลังจากการซื้อขายกิจการเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปด้วยความสำเร็จ
• กลยุทธ์และกรณีศึกษาในการซื้อขายกิจการข้ามประเทศ ทั้งจากผู้ซื้อต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยและผู้ซื้อไทยรุกออกไปในต่างประเทศ
• กรณีศึกษาและบทเรียนสำคัญของการตรวจสอบสถานะเพื่อการซื้อขายกิจการและการร่วมลงทุน

MEET & HEAR FROM THAILAND’s LEADING EXPERTS
Mr. Pakpoom Vallisuta, Chairman, The Quant Group
Mr. Jiras Vitavaskarnwej, Associate Director, The Quant Group
Mr. Saran Ruckpanich, Associate Director, The Quant Group
Mr. Mongkol Vutthithanakul, Managing Director, Lamlert Industry
Mr. Archava Smuthranond, Partner & Executive Director, Legal Advisory Council
Mr. Chatchavej Chitvarakorn, Partner, Siam Premier International Law Office
Mr. Jirapong Sriwat, Partner, Nishimura & Asahi (Thailand)
Ms. Piyanan Chotikuntanachai, Head of Financial Advisory, PrimeStreet
Ms. Pranita Smanmit, Senior Manager, PWC Legal & Tax Consultants
Mr. Pairat Monthapan, Managing Director, 15 Business Advisory
Mr. Kowit Somwaiya, Managing Partner, LawPlus
Mr. Chaiyong Ngampravatdee, Managing Director, Suvarnabhumi Law
• Mr. Surasak Suthamcharu, Partner, Financial Advisory, Deloitte Southeast Asia

SYSTEMATIC STRATEGIES, STEP-BY-STEP & SOLUTIONS
• Opportunities, Regulations & Growth Strategies through M&A, JV & Alliances
• Due Diligence Process: Legal, Financial, Taxation & Commercial
• Valuation & Pricing Strategies for Winning Deals & Minimizing Risks
• Critical Issues: Cross-Border, Transfer Pricing, Negotiation

OPPORTUNITIES, TRENDS & OUTLOOK

• Big Picture & Strategies: Thailand & ASEAN in 2018
• Latest M&A, JV & Alliances Trends & Situations in Thailand & ASEAN
• ‘Latest Regulations’ & Winning Strategies: Structuring Best Deals’
• ‘Key Step Checklists’ in Due Diligence and M&A Deal Process

DUE DILIGENCE: LEGAL, FINANCIAL, COMMERCIAL & TAX
• Major Types of Due Diligence for M&A Transactions
• Key Steps, Critical Concerns, Necessary Documentation
• Minimizing Risks: Rising Challenges & Practical Solutions

VALUATION & NEGOTIATION FOR SUCCESSFUL DEALS
• ‘Intellectual Property (IP)’ & Intangible Assets Valuation
• ‘M&A Valuation & Pricing Strategies’
• ‘Negotiating M&A Deals’ and Acquisition Agreements

SPECIAL AGENDA: CROSS-BORDER & TRANSFER PRICING
• ‘Cross-Border M&A’ in Thailand In/Out-bound
• ‘Transfer Pricing’ for Merger & Acquisition Deals
• The Finanl Advise: Avoiding Litigation!!!

KEY BENEFITS OF ATTENDING
• Update yourself on current trends in Thailand & ASEAN
• Understand key concerns and proven solutions
• Understand legal framework and regulations governing transactions
• Know how to structure successful deals & overcome obstacles
• Learn how to manage successful transactions in Thailand & ASEAN
• Analyze problems and factors causing failure in the past
• Gain insights into how companies negotiate and manage their deals
• Know effective techniques to manage and minimize risks
• Understand key steps and checklist of due diligence process
• Understanding all major aspects of due diligence
• Learn Latest Practice in valuation and pricing techniques
• Learn about cross-border M&A transactions & Transfer Pricing
• Networking opportunities with experts & peers for hands-on advice