‘SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATIONS’ Masterclass

 

ศาสตร์ ศิลป์ เทคนิคการนำเสนอในที่ประชุมที่ประสบผลสำเร็จ
ชนะใจผู้บริหารและกรรมการบริษัทในการประชุมระดับสูง

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
Email: conference@omegaworldclass.org

PRESENT TO WIN AT THE ‘BOARD MEETING’ & BUILD YOUR FUTURE
‘การนำเสนอที่ทรงพลังและมีประสิทธิผล’ ต่อที่ประชุมกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์การบริหารองค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะการสร้างความเห็นชอบร่วมกันในกลุ่มผู้นำองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้นำรุ่นใหม่แล้ว ‘การนำเสนอในที่ประชุมอันทรงพลังมีประสิทธิผล’ จะตัดสินความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอน 

22 – 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร’การนำเสนอในที่ประชุมบอร์ด’ให้ประสบผลสำเร็จด้วยศาสตร์ ศิลป์ เทคนิคและประสบการณ์จริง เรียนรู้จากตัวอย่างที่โดดเด่นของผู้บริหารที่เชี่ยวชาญการเสนอบอร์ดในด้านกลยุทธ์องค์กร, งบประมาณ การเงิน, ภาษี กฎหมาย, การตลาด การขาย และการพัฒนาธุรกิจ ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงได้แก่ ธุรกิจ FM CG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่ปรึกษา

ACQUIRE STATE OF THE ARTS PRESENTATION FROM LEADING EXPERTS
Inter Pharma | Dr. Songwut Sakchalathorn, Former MD, Pfizer Animal Health
Industrial Estate Authority of Thailand | Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board
Allianz Ayudhya | Ms. Supar Phokachaipat, Former Chief Officer Corporate Affairs
InfoMobius | Mr. PanaEk Warawit, Founder & Principal Consultant
Mega Lifesciences | Mr. Manu Sawang-Jaeng, Independent Director & Former Country Manager, Pfizer (Thailand)
• Propertist | Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director

KEY BENEFITS OF ATTENDING
ท่านจะได้ตระหนักถึงศักยภาพของพลังของการเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมที่เก่งกาจ ด้วยเคล็ดลับเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยขัดเกลาแต่งเติมวิธีการสร้างสรรค์ และการนำเสนองานในที่ประชุมให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ท่านจะสามารถนำไปใช้ในการนำเสนอต่อบุคลากรระดับมันสมอง ทั้งวิธีการจัดเตรียมและนำเสนองานแก่ผู้บริหารและบุคคลระดับสูง ท่านจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในการประชุมผู้บริหารระดับสูงและที่ประชุมกรรมการ เพิ่มพูนคมความคิดอันทรงคุณค่าที่ยกระดับการนำเสนองานสำคัญในอนาคต

แนวทางนำเสนอที่ตรงใจและเหนือความคาดหมายของผู้บริหาร
ความเข้าใจการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
วิธีจัดการความซับซ้อนของการประชุมผู้บริหารและควบคุมบรรยากาศการประชุม
เรียนวิธีโน้มน้าวและชนะการตัดสินใจของที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง/คณะกรรมการบริษัท

KEY LEARNING POINTS FOR YOUR PRESENTATION SUCCESS
• เข้าใจถึงความกังวลที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
• พัฒนากลยุทธ์ที่จะเอาชนะข้อโต้แย้งของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
• นำเสนออย่างตรงประเด็น มีประสิทธิภาพและยุทธวิธีที่นำสู่ความสำเร็จ
• ทำความเข้าใจถึงความซับซ้อนพลวัตของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท
• การทำงานร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและประธาน
• การรับมือกับผู้บริหารและกรรมการที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลาย
• การขายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่อยู่ในระดับกรรมการซึ่งเน้นประเด็นสำคัญ
• ทำความเข้าใจสถานะของตนเองที่มีต่อผู้บริหารและวาระการประชุม
• การเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในที่ประชุมผู้บริหารและห้องประชุมกรรมการ
• การเขียนรายงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการนำเสนอให้น่าเชื่อถือ
• ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเสนองานอย่างตรงประเด็นด้วยยุทธวิธีที่ได้ผล