THE STOCK MARKET

Knowledge for EXECUTIVES & COMPANY DIRECTOR

 ความรู้เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
สำหรับ “ผู้บริหารและกรรมการบริษัท

10 – 11 JULY 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 |+66 (0) 86 378 8968

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกประสบการณ์เข้มข้น-กรณีศึกษา ‘Stock Market’ จากไทยและทั่วโลก
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องเข้าใจพลวัต การขับเคลื่อน ของตลาดทุนโลกและตลาดหุ้นไทย การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อธุรกิจและองค์กร ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และ product ใหม่ๆเช่น DW (Derivative Warrant) Bitcoin ตลอดจน “เซียนหุ้นที่ต้องรู้จักและ สไตล์การลงทุนที่ต้องรู้เท่าทัน”

กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นที่ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องรู้เข้าใจเพื่อชี้นำองค์กร
• ความไม่รู้เป็นความเสี่ยงที่แก้ไขได้หากต้องการรู้เพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
• การลงทุนผ่านตลาดหุ้นเป็นอาวุธสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายธุรกิจ
• เรียนรู้แบบรวบยอด “การลงทุน” ผ่านบทเรียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น
• ความรู้การลงทุน ลึกชัด ซื้อขาย เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจและชี้นำองค์กร

‘STOCK MARKET’: CRITICAL KNOW-HOW for EXECUTIVES & DIRECTORS
• Understand Global Market, Stock Market and SET Index
• Fundamental & Technical Analysis for corporate investment
• Managing Key Drivers of stock market and apply for your business
• Strategic Thinking: for making decision in stock market and for your business
• Explore best practices & apply to your company using practical examples.

เคล็ดวิธีลงทุนในหุ้นให้ปลอดภัย / การตรวจสอบบริษัท ก่อน “ซื้อ/ขาย”
• Basics for analysis : Fundamental and Technical
• Key financial ratio : P/E, P/BV, D/E, ROE, ROA  etc.
• Technical analysis : only Moving average to predict trend g8
• 
ลงทุนอย่างไรให้ไม่เสี่ยง การใช้เครื่องมือในการช่วยตัดสินใจ ในการลงทุน
• วิธีการดูพื้นฐานของบริษัท ว่าบริษัทใดที่พื้นฐานดี หรือ บริษัทใดควรหลีกเลี่ยง
• 
วิธีการหามูลค่าของบริษัท แบบไม่เก่งคำนวณก็ทำได้
• 
วิธีคำนวณเพื่อดูความถูก-ความแพงของหุ้น (PE , PBV )
• วิธีใดที่จะใช้ตัดสินใจในการเลือกหุ้น เอาแบบที่ไปใช้จริง
• วิธีการหาจังหวะในการลงทุน ทั้งการซื้อและการขาย (Trend )
• ควรตัดสินใจในการถือหุ้นระยะสั้น หรือ ถือแบบระยะยาว แบบไหนปลอดภัย
• ไ
ม่พร้อมจะเสี่ยง แต่ อยากจะลอง”ซื้อขายหุ้น” ทำอย่างไรดี (DCA)

‘สุดยอดเทคนิคและการเทรด’ ที่ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องรู้เท่าทัน
• การใช้กฎ 5 ข้อในการซื้อ
• 
การวางขายหลังจากซื้อแล้วกำไร
• 
การวางขายหลังจากซื้อแล้วขาดทุน
• 
รูปแบบบัญชีซื้อขายและค่าธรรมเนียม
• 
ช่องทางต่อยอดในการหาข้อมูล ใช้งานได้จริง แบบมืออาชีพ
• เทรด ONLINE สร้างโอกาส การลงทุน  (Online Trading)

CASE: การต่อยอดธุรกิจ กับ บทเรียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• บริษัทที่ว่าดี มีอะไรที่แตกต่าง
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย
• เจ็บตัวมาแล้วต่อไปจะได้ไม่เจ็บ

OPEN DISCUSSION & CONSULTATION – ถามลึก-ตอบชัด
• รู้ก่อนลงมือเทรด
• รู้ทันกันผิดพลาด
• ข้อควรระวังในการเข้าลงทุนใน”บริษัทขาดทุน”

COURSE LEADER
คุณวิริยา ลาภพรหมรัตน
Former Deputy CEO for Retail Business
RHB Securities (Thailand) PCL

• นักวิเคราะห์ตลาดทุน และ อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ชั้นนำของประเทศไทย
• ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน มากว่า 25 ปี ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อย
• ประจำปี 2550 (Best Analyst Award 2007: Retail Investor) จำนวน 2 รางวัล ใน กลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมี (Energy & Petrochemicals) และ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (Banking)
• นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและนักวิเคราะห์ด้านตลาดทุนมานาน กว่า 17 ปี ให้กับรายการชั้นนำ ทั้งโทรทัศน์และวิทยุ อาทิ Money Channel , Money 360, Money Daily, ช่วงหุ้นใน สนามข่าว 101, ห้องข่าว 101, Make Money FM 97, Nation Radio, วิทยุครอบครัวข่าวและ วิทยุจุฬา เป็นต้น