CORPORATE TAX PLANNING

กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจ

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

3 AUGUST 2021

SUPER PROMOTION 50% OFF

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

รู้ลึกกฎหมายภาษี-รู้ทันกันผิดพลาด: วางแผนภาษีธุรกิจฝ่าวิกฤต
• เหตุผลของการวางแผนภาษีบริษัทเพื่อลดความผิดพลาดทางภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• “การตีความทางภาษีที่ไม่แน่นอน” ตั้งแต่เริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย กรณีศึกษาที่สำคัญ
• “ข้อเท็จจริง” และพยานหลักฐานเป็น “ประเด็นสำคัญ” ที่ส่งผลต่อการแพ้ชนะคดีที่ต่อสู้กันมายาวนาน
• ความพยายามของผู้เสียภาษีในการพิสูจน์ความจริงในคดีภาษีเพื่อโน้มน้าวให้ศาลเชื่อว่าไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
• การวางแผนภาษีในการ “ขอคืนภาษี” เพื่อช่วยให้ “กระแสเงินสด” ขององค์กรธุรกิจมี “สภาพคล่อง” มากที่สุด
• วิเคราะห์ “การตรวจสุขภาพทางภาษี” ของ องค์กรธุรกิจก่อนขอคืนภาษีการเจรจาต่อรองทางภาษี

เจาะลึกปรึกษา-ปัญหาภาษี: รู้ทันป้องกันพลาด-ฉลาดรอบตอบเป้าหมาย
• วางแผนภาษีเพื่อไม่ต้องเสียภาษีหรือ ’เสียภาษีให้น้อยที่สุด’
• วางแผนภาษีเพื่อบริหารกระแสเงินสดและเสียภาษีให้ช้าลง
• วางแผนภาษีอย่างไรให้ไม่มี “ข้อโต้แย้งในภายหลัง”
• ทำอย่างไรเสียภาษีได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องรู้ก่อนทำ
• วางแผนภาษีบริษัทที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากร และภาษีทรัพย์สิน
• กรณีความผิดพลาดทางภาษีโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
• ภาระภาษีของสัญญาที่สำคัญต้องรู้ทันกันผิดพลาด
• การลดภาระการเสียภาษีต้องรู้จริงไม่ให้เสียใจภายหลัง
• การปรับเปลี่ยนประเภท“เงินได้” “ฐานภาษี” ต้องรู้ให้ทัน
• บริหารเงินสด-วางแผนภาษี-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภาษีมูลค่าเพิ่ม”
• บริหารจัดการขององค์กรเพื่อให้มีการตรวจสอบภาษีน้อยที่สุด
• การปรับโครงสร้างการจัดรูปแบบสัญญาให้เหมาะสมกับธุรกิจ
• คดีภาษีที่สำคัญ: บทเรียนสำหรับการวางแผนภาษีองค์กร
คลินิกภาษี: ถามตอบปัญหาร้อน ประเด็นลึกแผนภาษี

HOT ISSUES: Tax Avoidance/ Tax Evasion Exemption/ Reduction/ Deferral
• Successful & Disappointed Stories: Real Precedent Cases
• Corporate Income Tax, VAT, Specific Business
• Tax Stamp Duty, Customs, Property Tax, M&A
• Tax risk management, Tax exemption, Tax Reduction
• Tax Deferral vs. Cash flow management
• Restructure of corporate entity and contract
• Change of income category and tax base
• Withholding tax and VAT for cash flow management
• Tax planning without subsequent arguments
• Non-deductible expense / Substance over form
• Tax update on Anti-tax avoidance rules/ Transfer pricing
• Upcoming Thin capitalization / Transfer Pricing/ GAARs
• Customs on licensing (royalty) transactions
• How to deal with cross-border related transactions?
• How to deal with uncertain tax interpretation?
TAX CLINIQUE: Practical Advice to Tax Problems!

Who Will Benefit
Business Owner, Management Team, CEO, CFO, Financial Controller, Treasurer, Finance Director Tax Manager, Accounting Manager, Legal Director and Manager

COURSE LEADER

KEY RELATED TOPICS

ภาษีธุรกิจ, Tax Planning, วางแผนภาษีธุรกิจ, การวางแผนภาษีธุรกิจ, ตัวอย่าง Tax Planning

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การวางแผนภาษีธุรกิจ”