BUSINESS DEVELOPMENT
STRATEGIES & DECISIONS

เฉียบเเหลมทันเกมธุรกิจ ลับคมความคิดตัดสินใจเฉียบขาด

11 – 12 JUNE 2020

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING IN BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(10% Off if Book & Pay by 10 April 2020)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

TOUGH DECISION REQUIRES SHARP BUSINESS ACUMEN
As Tough Decisions Lie Ahead, Business Acumen is the No.1 Business Skill

• Invest now…or later?
• Pursue all markets… or just a few?
• Take the lead… or be an early follower?
• Build efficient assembly lines… or flexible flow shops?
• Borrow money… or earn it first?
• Stick to the basics… or pursue the cutting edge?
• Develop new products or maintain existing ones?
• Be a market leader or an early follower?
• Which markets to enter and when?

หลักสูตรที่จะสร้างการเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจระดับธุรกิจที่ชาญฉลาด และฝึกกระบวนการที่เน้นเรื่องความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหาร โดยทำความเข้าใจว่าการตัดสินใจของฝ่ายบริหารถึงมีผลกระทบต่อองค์กรและส่งผลอย่างไร ท่านจะได้รับประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางเลือกทางกลยุทธ์ ฝึกฝนลับคมวิธีคิดพิชิตโจทย์ธุรกิจและพัฒนาการตัดสินใจที่เฉียบขาด ได้แก่
 How to grow and compete with scarce resources?
 How to make the most out of what we have?
 Does our profitability live up to investor/owner’s expectation?

UNDERSTAND THE BIG PICTURE, PICTURE, SHARPEN YOUR BUSINESS ACUMEN

ในสถานการณ์ที่บริษัทกำลังแข่งขันกันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หากท่านเป็นส่วนหนึ่ง Management Team ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายการเงิน กระบวนการผลิต การตลาด และ Corporate Intelligence

ความท้าทายของการเป็นผู้บริหาร คือ การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ ทีมเหล่านี้จะจัดการตัวแปรด้านกลยุทธ์ การจัดการ และการเงิน ที่จะช่วยลดต้นทุนและเจาะตลาดใหม่ ๆ  ดังนั้น การตัดสินใจด้านการลงทุนที่ท้าทายรอท่านอยู่ ได้แก่

• Invest now…or later?
• Pursue all markets… or just a few?
• Take the lead… or be an early follower?
• Build efficient assembly lines… or flexible flow shops?
• Borrow money… or earn it first?
• Stick to the basics… or pursue the cutting edge?

KEY CONCEPTS UNDERLYING YOUR BUSINESS ACUMEN
• Market share
• Profitability
• Return on capital employed
• Cash flow
• Cost of capital
• Return on investments in markets, products and production

KEY LEARNING POINTS
• เรียนรู้กรอบการทำงานที่เข้มข้นเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจที่มีหลายเป้าหมายและความไม่แน่นอน

• ได้รับประสบการณ์จริงในด้านการพัฒนาเป้าหมายกลยุทธ์และมูลค่าของการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกันกับความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่าง ๆ
• ฝึกฝนหลักการสำคัญและความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน
• เรียนรู้วิธีการประเมินผลของกลยุทธ์และเลือกตัวเลือกกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง

KEY BENEFITS OF ATTENDING
• การวางรูปแบบเกี่ยวกับภาพรวมและความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น
• การตัดสินใจที่ดีขึ้นด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เหมาะสม
• การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดทรงประสิทธิผล
• เพิ่มพูนความเข้าใจเชิงธุรกิจและไหวพริบเชิงการเงิน
• ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับภาพรวมของผลกระทบทางธุรกิจจากการตัดสินใจด้านการเงิน
• ความสามารถในการบริหารที่ได้รับพัฒนาผ่านการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการร่วมมือกัน

COURSE LEADER
Mr. Gong  Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Mr. Manu  Sawang-Jaeng, Independent Director, Mega Lifesciences 
Mr. Chalermpon  Punnotok, Chief Executive Officer, CT Asia
Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director – Interior Finishing, SIKA (THAILAND)

Dr. Songwut Sakchalathorn, Managing Director, Inter Pharma
Mr. Pathom  Indarodom, CEO, SiamICO

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การสร้างทักษะความเฉียบเเหลมทางธุรกิจ”