COLLECTIVE BARGAINING & LABOR DISPUTE HANDLING

กลยุทธ์การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงาน และเทคนิคการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

Email: conference@omegaworldclass.org

 

ข้อเรียกร้องและข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใด ย่อมหมายถึงความเสี่ยงสูงต่อองค์กรและธุรกิจที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ หากจัดการดีระงับเหตุได้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หากจัดการไม่ดีอาจลุกลามกลายเป็นความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงองค์กรอย่างรวดเร็ว

ความพร้อมในการรับมือกับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน และการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานและกลุ่มพนักงานเป็น ‘สิ่งที่ต้องเตรียมตัว’

โอกาสเตรียมพร้อมสำคัญ ขอเชิญร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญการบริหารแรงงานสัมพันธ์ การเจรจาต่อรอง การป้องกันข้อพิพาทแรงงานและกฏหมายแรงงานเพื่อป้องกันวิกฤตแรงงานแก้ไขข้อพิพาทด้วยการร่วมเจรจาต่อรองได้อย่างมั่นใจเกิดผลที่น่าพอใจและสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

กรณีศึกษาและประสบการณ์จริง “การป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทแรงงานที่ได้ผลในองค์กรชั้นนำ”

 • เจาะลึกบทเรียนจากองค์กรธนาคาร
 • เจาะลึกบทเรียนจากอุตสาหกรรมการผลิต
 • บทเรียนอันกว้างขวางจากกระทรวงแรงงาน

ความรู้ที่สำคัญในการเจรจาต่อรองกับตัวแทนของสหภาพแรงงานและกลุ่มพนักงาน

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรองฯ
 2. การดำเนินการและกระบวนการเจรจาต่อรองฯ
 3. การจัดการผลของการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน

กลยุทธ์การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานและการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน

 • กลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง
 • แนวทางขจัดข้อขัดแยังเพื่อป้องกันกรณีพิพาท
 • การวางแผนกลุยทธ์และการกำหนดจุดยืนในการเจรจาต่อรองฯ
 • การทำความเข้าใจความต้องการของสหภาพแรงงานและกลุ่มพนักงาน
 • การวางกรอบการเจรจาและ จุดสมดุลที่จะทำให้การเจรจาดำเนินต่อไป จนบรรลุข้อตกลง
 • การเจรจากันภายในของฝ่ายบริหารเพื่อให้ได้ข้อตกลงก่อนที่จะเจรจากับฝ่ายผู้ยื่นข้อเรียกร้อง
 • การรับมือกับสไตล์การเจรจาต่อรองแต่ละแบบ ทั้งร่วมมือและแข่งขัน
 • กลยุทธ์และทักษะการถามที่ทำให้การเจรจาเกิดประสิทธิผล
 • การบริหารเวลาและเงื่อนไขเวลาในการเจรจาต่อรองฯ
 • การจัดการกับสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศโดยรอบการเจรจา ต่อรองฯ เพื่อความสำเร็จในการบริหารแรงงานสัมพันธ์

เหตุใดต้อง “ป้องกันและเตรียมพร้อม” ก่อนถึง “เวลาที่ต้องเจรจา”
ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมหมายถึงความเสี่ยงต่อองค์กรและธุรกิจ หากจัดการดีระงับเหตุได้ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หากจัดการไม่ดีอาจลุกลามกลายเป็นความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงองค์กรอย่างรวดเร็ว เมื่อใกล้เข้าสู่ยุค AEC ยิ่งทำให้โอกาสเกิดข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทแรงงานสูงยิ่งกว่าหลายรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสาเหตุจาก ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยอัตราค่าแรงและค่าครองชีพที่ดีดตัวสูงขึ้น แนวโน้มในการควบรวมกิจการและการเลิกจ้างงาน ได้ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์กร แรงงานสัมพันธ์ และการบริหารความคาดหวังของ สหภาพแรงงานและกลุ่มพนักงานเป็นสิ่งที่ถูกกระทบอย่างแน่นอนความพร้อมในการรับมือกับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงาน และการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือกลุ่มพนักงานเป็น “สิ่งต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า”

COURSE LEADER

• BEC World| Mr. Vachiravut  Toomkong, Advisor – Labor Relations
• ES COUNSEL
| Mr. Kreangkrai Jiamboonsri, Executive Partner

• Kasikorn Bank | Mr. Thanawat Duang-Udom, Former Senior Vice President (Employee Relations)
• Matching Maximizing Solution | Mr. Somrit Srithongdee, Chairman, Board of Director
• Ministry of Labor | Mr. Sompob Maleekaew, Former Director Office for Collective Bargaining & Labor Conflict Resolution
• Paiboon Niti | Mr. Paiboon Thamsathitmun, Managing Director

Program Highlight

 • Managing Changes in Work Conditions
 • Preparing for Negotiation
 • Collective Bargaining in Action
 • Managing Total Consequences & Agreement

What You will Learn

 • Understanding your positioning & bargaining target
 • Understanding the other party’s needs
 • Framing the negotiation and anchoring
 • Knowing when to cooperate/negotiate
 • Effective questioning tactics & skills
 • Managing timing and the negotiation timeline
 • Managing the environment and climate

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานและเทคนิคการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงาน”