CORPORATE STRATEGIC PLANNING 

เฉียบเเหลมทันเกมธุรกิจ ลับคมความคิดตัดสินใจเฉียบขาด

 

27 – 28 AUGUST 2020

PUBLIC SEMINAR สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
เข้าร่วมได้ทั้งที่*โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง (1.5 M Distancing)

 

 

REGISTRATION FEE: 28,500 BAHT/PERSON (EXCLUDE VAT)
(10% Off if Pay by 10 July | SMALL CLASS | ABOUT 10 PERSONS | 5 STARS HOTEL)

 

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Amid Economic Uncertainties ‘New Business Strategies’ are Key to Success

• Invest now…or later?
• Pursue all markets… or just a few?
• Take the lead… or be an early follower?
• Build efficient assembly lines… or flexible flow shops?
• Borrow money… or earn it first?
• Stick to the basics… or pursue the cutting edge?
• Develop new products or maintain existing ones?
• Be a market leader or an early follower?
• Which markets to enter and when?

เรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจระดับธุรกิจที่ชาญฉลาดพิชิตโจทย์ธุรกิจด้วยการตัดสินใจที่เฉียบขาด
• How to grow and compete with scarce resources?
• How to make the most out of what we have?
• Does our profitability live up to investor/owner’s expectation?

BEYOND ECONOMIC CRISIS, RE-THINK YOUR STRATEGIC PLANNING

ในสถานการณ์ที่บริษัทกำลังแข่งขันกันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง หากท่านเป็นส่วนหนึ่ง Management Team ซึ่งประกอบไปด้วการเงิน
กระบวนการผลิตการตลาด และ Corporate Intelligence ท่านต้องเตรียมวางกลยุทธ์ธุรกิจในสถานการณ์วิกฤตที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวางและรุนแรง
ความท้าทายของการเป็นผู้บริหาร คือ การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่เหมาะสม และได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ จัดการตัวแปรด้านกลยุทธ์ การจัดการ และการเงิน ที่จะช่วยลดต้นทุนและเจาะตลาดใหม่ ๆ ดังนั้น การตัดสินใจด้านการลงทุนที่ท้าทายรอท่านอยู่ ได้แก่ • Invest now…or later?

• Invest now…or later?
• Pursue all markets… or just a few?

• Take the lead… or be an early follower?
• Build efficient assembly lines… or flexible flow shops?
• Borrow money… or earn it first?
• Stick to the basics… or pursue the cutting edge?

KEY CONCEPTS UNDERLYING YOUR BUSINESS STRATEGY & DECISION
• Market share
• Profitability
• Return on capital employed
• Cash flow
• Cost of capital
• Return on investments in markets, products and production

KEY LEARNING POINTS
• เรียนรู้กรอบการทำงานที่เข้มข้นเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจที่มีหลายเป้าหมายและความไม่แน่นอน

• ได้รับประสบการณ์จริงในด้านการพัฒนาเป้าหมายกลยุทธ์กับความไม่แน่นอน และความเสี่ยงต่าง ๆ
• หลักการสำคัญและความสามารถในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อน
• เรียนรู้วิธีการประเมินผลของกลยุทธ์และเลือกตัวเลือกกลยุทธ์ที่มีมูลค่าสูง

KEY BENEFITS OF ATTENDING
การวางรูปแบบเกี่ยวกับภาพรวมและความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และยุทธวิธีในระดับที่ลึกยิ่งขึ้น
การตัดสินใจที่ดีขึ้นด้านการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้เหมาะสม
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดทรงประสิทธิผล
เพิ่มพูนความเข้าใจเชิงธุรกิจและไหวพริบเชิงการเงิน
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของผลกระทบทางธุรกิจจากการตัดสินใจด้านการเงิน
ความสามารถในการบริหารที่ได้รับพัฒนาผ่านการทำงานเป็นทีม และการร่วมมือกัน

WHO SHOULD ATTEND
CEO, MD, President, CFO, COO, senior executives, directors, senior managers, entrepreneurs and owners from all industries and business functions, including those from strategy, planning, marketing, finance, investment, logistics and supply chain, sales, human resources, R&D, innovations, business development, procurement and purchasing, engineering, production, customer services, and so on. This Masterclass will be relevant to representatives from both private & public organizations.

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“เฉียบแหลมทันเกมธุรกิจ ลับคมความคิดตัดสินใจเฉียบขาด”