COST REDUCTION
& BUSINESS PERFORMANCE

กลยุทธ์ลดต้นทุน ปรับระบบธุรกิจ มุ่งอยู่รอด-เติบโต

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง

“เข้าร่วมได้ทั้งที่ Anantara Siam Hotel ( ≈ 10 คน) และทาง ZOOM Meeting”

 

Registration Fee:  ฿ 18,500 / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
10% OFF for 2-3 Persons | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Survive business amidst crisis with practical transformation strategy
Step-by-step approach to cost reduction and transformation that start from within

ความอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทุกมิติในห้วงเวลาของ COVID-19 และพลังพลิกโลกของเทคโนโลยีดิจิตอล ผู้บริหารทราบดีว่าต้องเร่งเตรียมพร้อมปรับองค์กรให้ทันคลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถม และต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนคุณค่าแบบใหม่ พร้อมประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนที่ได้ผลโดยแท้จริง

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายสำคัญในการบริหารการควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจใต้บริบทของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป กระบวนการธุรกิจต้องเปลี่ยนตาม ต้นทุนต้องสู้ได้ องค์กรอยู่รอดเติบโตต่อไป
ปัญหาใหญ่ของธุรกิจในความปกติใหม่ที่ต้องเรียนรู้ให้ทันก่อนจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่
ช่องว่างระหว่างรุ่น ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สังคมสูงวัยที่ขยายตัวเป็นเท่าทวี
การทรานส์ฟอร์มธุรกิจและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล สนองค่านิยมใหม่ของลูกค้า
สร้างโอกาสการจัดการต้นทุนแนวใหม่เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
กำหนดกลยุทธ์บริหารต้นทุน ตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ภายใต้ความปกติใหม่
ยึดกุมโอกาสใหม่และขยายขอบเขตธุรกิจใหม่ด้วยขีดความสามารถที่มีพร้อมภายใน
กลยุทธ์ กลวิธีกำจัดสิ่งไร้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและการสร้างคุณค่าใหม่ให้ลูกค้า
กลวิธีในการลดต้นทุนสำหรับงานแต่ละประเภทและกระบวนการธุรกิจแต่ละด้าน

เจาะลึกกลยุทธ์ บทเรียน กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ การบริหารต้นทุนและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
1. Business Pains during COVID-19, the New Normal and the Next Crisis
2. New Business Performance & Cost Reduction: New Possibility with Digital Technology
3. Map ‘As-is’ asset and capability to new strategy of cost leadership and new customer value
4. Tactical cost reduction for each cost category
5. Cost Reduction in Real Business Processes

MEET OWC EXPERT
Dr. Suriya Lertwattanapongchai

– Independent Director, Precise Corporation
– Managing Director/ Lean Master, BMG Thailand

Mr. Gong Rungswang
– Board of Directors, Government Saving Bank

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ลดต้นทุน ปรับระบบธุรกิจ มุ่งอยู่รอด-เติบโต”