COST MANAGEMENT & BUSINESS PERFORMANCE

กลยุทธ์บริหารต้นทุน ปรับวิธีดำเนินธุรกิจ มุ่งเติบโตยั่งยืน

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

Survive business amidst crisis with practical transformation strategy
Step-by-step approach to cost reduction and transformation that start from within

ความอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงทุกมิติในห้วงเวลาของ COVID-19 และพลังพลิกโลกของเทคโนโลยีดิจิตอล ผู้บริหารทราบดีว่าต้องเร่งเตรียมพร้อมปรับองค์กรให้ทันคลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถม และต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนคุณค่าแบบใหม่ พร้อมประสิทธิภาพและการบริหารต้นทุนที่ได้ผลโดยแท้จริง

หลักสูตรนี้ท่านจะได้เรียนรู้การควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ความท้าทายสำคัญในการบริหารการควบคุมและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจใต้บริบทของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการจัดการธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ

เมื่อลูกค้าเปลี่ยนไป กระบวนการธุรกิจต้องเปลี่ยนตาม ต้นทุนต้องสู้ได้ องค์กรอยู่รอดเติบโตต่อไป
ปัญหาใหญ่ของธุรกิจในความปกติใหม่ที่ต้องเรียนรู้ให้ทันก่อนจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่
ช่องว่างระหว่างรุ่น ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สังคมสูงวัยที่ขยายตัวเป็นเท่าทวี
การทรานส์ฟอร์มธุรกิจและการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล สนองค่านิยมใหม่ของลูกค้า
สร้างโอกาสการจัดการต้นทุนแนวใหม่เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล
กำหนดกลยุทธ์บริหารต้นทุน ตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ภายใต้ความปกติใหม่
ยึดกุมโอกาสใหม่และขยายขอบเขตธุรกิจใหม่ด้วยขีดความสามารถที่มีพร้อมภายใน
กลยุทธ์ กลวิธีกำจัดสิ่งไร้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและการสร้างคุณค่าใหม่ให้ลูกค้า
กลวิธีในการลดต้นทุนสำหรับงานแต่ละประเภทและกระบวนการธุรกิจแต่ละด้าน

เจาะลึกกลยุทธ์ บทเรียน กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ การบริหารต้นทุนและการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
1. Business Pains during COVID-19, the New Normal and the Next Crisis
2. New Business Performance & Cost Reduction: New Possibility with Digital Technology
3. Map ‘As-is’ asset and capability to new strategy of cost leadership and new customer value
4. Tactical cost reduction for each cost category
5. Cost Reduction in Real Business Processes

MEET OWC EXPERTS
Dr. Suriya Lertwattanapongchai
– Independent Director
– Managing Director/ Lean Master, BMG Thailand

Mrs. Kanya Niwatsakul
Former Executive Director, Global Financial Services
Seagate Technology (Thailand)

Mr. Somchai Sittichaisrichart
Managing Director
SiS Distribution (Thailand)

 

KEY RELATED TOPICS
บริการบัญชีต้นทุน, โครงสร้างต้นทุน, Cost Reduction, โครงการลดต้นทุนบริษัท, การบริหารต้นทุน, กลยุทธ์การลดค่าใช้จ่าย, Cost Structure, Cost Saving

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ลดต้นทุน ปรับระบบธุรกิจ มุ่งอยู่รอด-เติบโต”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification