Discover & Optimize
EFFECTIVE LEADERSHIP

ต่อยอดศักยภาพผู้นำ ด้วยเครื่องมือระดับโลก
ติวเข้มแผนพัฒนาตน สู่ความเป็นผู้นำที่เปล่งประกาย

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

Registration Fee: ฿ 31,500 / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

สร้าง “ผู้มีศักยภาพ” เป็น “ผู้นำที่แท้จริง”

เมื่อเอ่ยถึงภาวะผู้นำ หลายคนจินตนาการถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ด้วยทักษะ ความสามารถตลอดจนวีรกรรม บันทึกต่างๆโดยอาจไม่ตระหนักว่า คุณเองนั่นแหละก็พร้อมจะเป็นผู้นำได้ 

ผู้บริหารในองค์กรทุกคนล้วนมีแบบฉบับในการนำลูกน้อง การนำกลุ่มคนหมู่มากย่อมพบอุปสรรคมากกว่าในกลุ่มคนหมู่น้อยการนำกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมานานปีย่อมต้องเจอแรงต้านมากกว่า กุญแจสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ
การอ่านใจผู้ตามให้ทะลุซึ่งน้อยคนนักจะใส่ใจ เพราะภาวะผู้นำเป็นศาสตร์ผนวกศิลป์ที่สามารถเรียนรู้ สั่งสม และถ่ายทอด อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะสร้างเสริมให้คุณเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการรู้จักและ เข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้

การสัมมนาภาวะผู้นำ ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาค้นหาภาวะทักษะของความเป็นผู้นำจากข้างในผ่านโปรแกรม WBI (Work Behavior Inventory) report แล้วเชื่อมโยงไปสู่สไตล์ของการเป็นผู้นำในแบบฉบับของคุณเอง

KEY LEARNING POINTS
• True Meaning of Leadership Potential: State of the Arts
• Systematic method of identifying leadership styles and potential.
• Role of psychometric and cognitive ability assessment
• Practical approach of turning high potentials to be successful leaders

KEY TAKEAWAY TO BE USED IN YOUR COMPANIES
• How to identify next generation successor for high level executive
• Realization of own leadership styles and how to use it effectively.
• Truly understand your own personality and work styles.
• Applying development suggestion in WBI (Work Behavior Inventory) report which is based on Coaching Winners book.
• Formulate & Use DAP (Development Action Plan) for individual development and coaching.

KEY LEARNING OBJECTIVES
• To systematically identify leadership styles and potential.
• To provide a practical and proven methodology in order to understand own personalities and
optimize them.
To demonstrate a systematic way to formulate a Development Action Plan (DAP) to further development of each participant.

What is ‘Work Behavior Inventory (WBI)’?

• The Work Behavior Inventory (WBI) is a new, a state-of-the-art tool that assesses the leadership and work styles executives.  It gives you the capability to assess yourself and executives and develop them in the right direction.

• Through extensive research across many organizations, the WBI has been shown to have these features: reliable, valid, correlation with the Big Five (Openness to experience, Conscientiousness, Agreeableness, Extra-version and Neuroticism, or emotional stability), behavioral competencies defined by researchers (Spencer & Spencer, 1993), etc.

• Participants will receive an individual report on Work Behavior Inventory (WBI) for which they will run through on-line assessment during  attending the seminar. The report will let them aware of their areas of strength and development needed.

• The Work Behavior Inventory (WBI) คือโปรแกรมค้นหาภาวะ ผู้นำและสไตล์วิธีการทำงาน (Work Styles) ของผู้บริหารที่ผ่านการค้นคว้าด้านทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ จนเป็นที่ยอมรับในองค์กรระดับสากลถึงความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เกี่ยวโยงต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลเพื่อให้ผู้ทดสอบสามารถประเมินคุณค่าของตัวเองจากบุคลิกตัวตนที่แท้สู่ทิศทางการพัฒนาที่ถูกทางในลำดับขั้นต่อไป ทั้งนี้โปรแกรม WBI จะครอบคลุมทักษะผู้นำและความสามารถในแง่มุมต่างๆถึง 5 หัวข้อ (BIG Five) ได้แก่ Openness to experience, Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion และ Neuroticism หรือ Emotional stability รวมถึงสมรรถนะหลักจากการศึกษาของ Spencer & Spencer (1993) ด้วย

• ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับมอบรายงานภาวะผู้นำจากโปรแกรม Work Behavior Inventory (WBI) ซึ่งจะดำเนินการ On Line ระหว่างการสัมมนา รายงานนี้จะระบุจุดอ่อนจุดแข็งในบุคลิกภาพของแต่ละท่านพร้อมคำแนะนำที่จะนำไปพัฒนาภาวะผู้นำในภายภาคหน้าได้

COURSE LEADER
Mr. Sorayuth Vathanavisuth
Principal Consultant & Executive Coach
Ajahn Sorayuth has a wide range of experience both in managing business and executive coaching. His prior experiences include:

Chief Executive of Thailand Management Association (TMA)
Vice President of Electronic Living at Samart Corporation Plc
Country Manager (Thailand) and Regional Director of Household Division at The Eastman Kodak Company
Video Display Group Manager at Philips Electronics

He has been heavily involved in numbers of vision and strategic formulation programs with various organizations both local and MNC (multi-national corporation).
Besides his consultancy background, Ajahn Sorayuth has actively engaged in academic area at College of Management, Mahidol University since 1998.

As an Executive Coach, Ajahn Sorayuth has been providing coaching to senior executives at numbers of leading firm. He writes regularly for the Bangkok Post, mainly for “Executive Briefcase” column, where he discusses leadership and anagement issue with CEO and Chairman of the board of directors.

Ajahn Sorayuth received a Doctor of Philosophy from Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Master of Business Administration, with Certificate in Decision Support Systems (DSS), from Southern New Hampshire University (USA).

 

FINDING STRENGTHS & REALISING GREAT LEADERS
When thinking of leaders, we may think of great people in the history since we can recall numbers of
their achievements.
Leader can be taught and learnt. However, to be a successful leader, a key factor
is to be aware of one self. We need to know who we really are first.

Executives have their own ways of leading people. Managing a small group of people is a lot less difficult than the much larger one. Seasoned managers are more difficult to be handled than the less experienced ones since they have been interfaced with numbers of issue in their long time careers.

Effective managing of others is not impossible but it is not easy to do so due to the fact that executives have to be able to read the others’ personality, capabilities, and situations. Sometimes, it seems like entering a maze with almost no map on how to get out

This exclusive workshop will bring one of the most recognized personality assessments to Thai business
community. The seminar will reveal your inner self and open the door to let you have clear understanding
of your own leadership style based on result from the WBI (Work Behavior Inventory) report.

พิเศษ: ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับ ‘Certificate of Attendance’
ออกโดย Assessment Associates International หน่วยงานระดับเวิลด์คลาส ในสหรัฐอเมริกา
ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมือวัดประเมินและพัฒนาทาเลนท์
http://www.aai-assessment.com/about_us

KEY RELATED TOPICS
Leadership Development, Leadership, ศักยภาพผู้นำ, การพัฒนาบุคลากร, ทักษะความเป็นผู้นำ, แผนพัฒนาคน, พัฒนาศักยภาพ 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“ต่อยอดศักยภาพผู้นำด้วยเครื่องมือระดับโลก ติวเข้มแผนพัฒนาตนสู่ความเป็นผู้นำที่เปล่งประกาย”