คดีแรงงานล่าสุด เจาะลึกคำพิพากษาศาลฯ

แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน


 

25 SEPTEMBER 2020, 14.00 – 16.00

WEBINAR PREMIUM VIA ZOOM MEETING
ค่าลงทะเบียนท่านละ ฿ 3,999 สมัคร 3 ท่านเพียง ฿ 9,999 (จำนวนจำกัด)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Latest Updates in Labor Court & the Supreme Court Ruling on
Labor Cases: Key Issues & Implications for Your Companies

Key Discussion Points

• ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องในคดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงานของศาลฎีกา (นายจ้าง ลูกจ้าง สภาพการจ้าง)
• ความเปลี่ยนแปลงในคำพิพากษาฎีกาคดีความด้านแรงงานที่น่าสนใจในชั้นศาล (การดำเนินการทางวินัยการกระทำผิดต่อนายจ้าง การจ้างเหมาบริการ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม)
• คำพิพากษาศาลฎีกาจากคำตัดสินคดีข้อพิพาทแรงงานต่างๆ
• เจาะแง่มุมทางกฎหมายแรงงานจากคดีจริง แนวทางแก้ไข
• วิธีรับมือกับผลกระทบต่อ “นายจ้าง” จากคำพิพากษาศาลฎีกา

MEET OWC EXPERT

Mr. Worathep Chuesunthonsophon
Labor Law Expert
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานและคดีแรงงาน

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน”