คดีแรงงานล่าสุด เจาะลึกคำพิพากษาศาลฯ

แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน

 

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

Registration Fee: 9,500฿ 4,900  / Delegate (Exclude Vat)

คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Latest Updates in Labor Court & the Supreme Court Ruling on
Labor Cases: Key Issues & Implications for Your Companies

Key Discussion Points
ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องในคดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงานของศาลฎีกา (นายจ้าง ลูกจ้าง สภาพการจ้าง)
ความเปลี่ยนแปลงในคำพิพากษาฎีกาคดีความด้านแรงงานที่น่าสนใจในชั้นศาล (การดำเนินการทางวินัยการกระทำผิดต่อนายจ้าง การจ้างเหมาบริการ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม)
คำพิพากษาศาลฎีกาจากคำตัดสินคดีข้อพิพาทแรงงานต่างๆ
เจาะแง่มุมทางกฎหมายแรงงานจากคดีจริง แนวทางแก้ไข
วิธีรับมือกับผลกระทบต่อ “นายจ้าง” จากคำพิพากษาศาลฎีกา

MEET OWC EXPERT

KEY RELATED TOPICS
สัญญาจ้างงาน, สัญญาจ้างแรงงาน, ขั้นตอนการเลิกจ้างพนักงาน, Employment Contracts, Employment Termination Letter, การเลิกจ้างพนักงาน, Termination of Employment, การยกเลิกสัญญาจ้าง

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน”