คดีแรงงานล่าสุด เจาะลึกคำพิพากษาศาลฯ

แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน

 

 

 

WEBINAR PREMIUM VIA ZOOM MEETING

ค่าลงทะเบียนท่านละ ฿ 1,999 สมัคร 3 ท่านเพียง ฿ 4,999 (จำนวนจำกัด)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Latest Updates in Labor Court & the Supreme Court Ruling on
Labor Cases: Key Issues & Implications for Your Companies

Key Discussion Points

ข้อกฎหมายเกี่ยวข้องในคดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงานของศาลฎีกา (นายจ้าง ลูกจ้าง สภาพการจ้าง)
ความเปลี่ยนแปลงในคำพิพากษาฎีกาคดีความด้านแรงงานที่น่าสนใจในชั้นศาล (การดำเนินการทางวินัยการกระทำผิดต่อนายจ้าง การจ้างเหมาบริการ การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม)
คำพิพากษาศาลฎีกาจากคำตัดสินคดีข้อพิพาทแรงงานต่างๆ
เจาะแง่มุมทางกฎหมายแรงงานจากคดีจริง แนวทางแก้ไข
วิธีรับมือกับผลกระทบต่อ “นายจ้าง” จากคำพิพากษาศาลฎีกา

MEET OWC EXPERT

Mr. Worathep Chuesunthonsophon
Labor Law Expert
ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแรงงานและคดีแรงงาน

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“แนวโน้มประเด็นกฎหมายแรงงานที่ควรระมัดระวังความเสี่ยงต่อธุรกิจ
สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน”