FRAUD DETECTION, LITIGATION & LAWSUITS

คดีพนักงานทุจริต
ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

6 – 7 DECEMBER 2018

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบการจัดการ วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริต
การฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

การทุจริตและการฉ้อฉลทางธุรกิจกำลังเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินความสามารถและความสำเร็จขององค์กรจำนวนมากและกำลังแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นทุกวัน หลายองค์กรต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมหาศาล หรืออาจต้องพังทะลายลงเพราะเหตุจากการทุจริตของบุคลากรภายในองค์กร

องค์กรของท่านได้วางระบบการจัดการ การป้องกันและการตรวจสอบการทุจิตไว้ดีเพียงพอที่ท่านจะวางใจได้แล้วหรือยัง ธุรกิจของท่านปลอดภัยจากการทุจริตและการฉ้อฉลทางธุรกิจแล้วหรือยัง?

พลาดไม่ได้ ก่อนจะสายเกินการณ์ เข้าร่วมเรียนรู้จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้วยระบบและประสบการณ์ตรงในการต่อสู้การทุจริตในองค์กร และการฉ้อฉลทางธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้แก่ท่านอย่างเต็มที่ พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน

The Threat Within: Are you protecting your business from fraud? Fraud detection and prevention are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies’ internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

MEET THAILAND LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS

 • Mr. Tanee Phoohom,Chairperson , Former SVP, TMB (Security Risk Management) & Former Risk Management Director Pandora Production Thailand
 • Mr. Paiboon Thamsathitmun, Managing Director, PAIBOON NITI
 • Mr. Thanwa Wathahong, Financial Advisory | Director, Deloitte
 • Mr. Kreangkrai Jiamboonsri, Executive Partner, ES COUNSEL
 • Mr. Vachiravut Toomkong, Deputy Managing Director- Labor Relations, CPF
 • Mr. Thanawat Duang-Udom, Former SVP, Employee Relations Department, KASIKORN BANK

ท่านจะได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนจากมิติการวางระบบจัดการและการป้องกัน มาถึงกระบวนการตรวจจับการตรวจสอบและการสอบสวนผู้กระทำการทุจริตให้ได้ผล ตลอดจนการเตรียมคดีและการฟ้องร้องเอาคืนกับอดีตบุคลากรขององค์กรผู้ทุจริต เพื่อให้องค์กรชนะคดี ได้รับชดเชยความเสียหายและป้องกันมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต  

หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารทุกท่าน โดยเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในการเงินและการบัญชี การบริหารความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สิน การจัดซื้อและการจัดจ้าง การขายตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฏหมาย 

PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT : PREVENTION, INVESTIGATION & LITIGATION

 • แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลก ว่าด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและระบบการจัดการ ป้องกันการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตและการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร
 • มิติทางกฏหมายของการทุจริตในองค์กร ปัญหา สาเหตุ กลยุทธ์ บทเรียน
 • แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลในประเทศไทย
 • กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของนักบริหารแรงงานสัมพันธ์อาวุโส
 • กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต  

Best Practice: Anti-Fraud Management System for Corporate Fraud Prevention, Detection & Successful Cases in Courts

• Fraud Circle and Continual Improvement Management
• World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
• Fraud & Abuse Classification System-Hotspots & Schemes
• Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
• Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
• Fraud Behaviour, Technique: Real Examples
• Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
• Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
• Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
• Fraud Report and Response: Real Cases
• Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
• Fraud Case Study & Successful Cases in Courts
• Workshop: Real Cases & Legal Solutions for Short-Medium & Long Term Practices

KEY BENEFITS OF ATTENDINGE

After attending this Workshop, you will be able to:

• Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
• Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
• Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
• Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
• Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
• Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

WHO SHOULD ATTEND?

Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:

• Internal Audit, Auditing, Risk Management
• Operational Risk, Compliance, External Audit
• Information Security, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
• Money Laundering Reporting & Human Resources & Sales
• Regulators and Inspectors
• Retailing and Financial Services