THE FUTURE OF

DIGITAL TRANSFORMATION Summit 2017

Turn “Digital Disruption” into a Winning Business Advantage

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 |+66 (0) 86 378 8968

EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

THE POWER OF DIGITAL DISRUPTION

คลื่นใหญ่ ลูกใหม่ พลังขับเคลื่อนมหาศาล: ผลพวงของอัตราเร่งของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีบนแนวคิดธุรกิจพลิกโลก
Digital Disruption กำลังเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายๆอุตสาหกรรม และจะมีผลต่อธุรกิจในทุกภาคส่วนในอนาคตอันใกล้ การเปลี่ยนแปลงแบบ disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม หรือเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด หรือรูปแบบธุรกิจแบบเดิมๆ ที่จะโดนแย่งชิงตลาดไปจนหมดความสำคัญ  โดยที่ไม่สามารถรับมือด้วยวิธีแบบเดิมๆได้ อาทิ อย่างกรณีของตลาดกล้องถ่ายรูปที่เราเห็นในอดีต เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม จากกล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอล ผู้ผลิตฟิล์มไม่สามารถจะแข่งขันได้ ไม่ว่าจะมีการลดต้นทุน หรือจะลงทุนพัฒนานวัตกรรมบนแพลตฟอร์มเดิมๆ ไปเท่าไหร่ก็ตาม 

ในปัจจุบัน ฟินเทคกำลังเข้ามาเขย่าโลกของการเงินการธนาคาร ด้วยการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ๆอย่าง ผู้ค้าปลีก ค่ายมือถือ หรือ ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ส ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถ ชำระเงิน โอนเงิน โดยไม่ต้องผ่านบริการของธนาคาร เจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของเจพีมอร์แกน ธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก ได้กล่าวว่า คู่แข่งสำคัญของเจพีมอร์แกน ที่สำคัญจากนี้ไปไม่ใช่ธนาคารใหญ่ๆ
ในอเมริกา อีกต่อไปแล้ว แต่เป็นเหล่าบริษัทฟินเทค สตาร์ทอัพ ที่กำลังบ่มเพาะกันอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในแถบซิลิคอน วัลเลย์ในสหรัฐ

ขณะนี้ ผู้นำในทุกภาคอุตสาหกรรมกำลังจะพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ ที่เกี่ยวพันกับอนาคตขององค์กร ให้สามารถเพิ่มอัตราเร่งในกระบวนการทำงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็ก ที่มากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเข้ามาพลิกเกมส์ ของการแข่งขันในตลาด และจะทำให้ผู้เล่นในตลาดเดิมๆสูญเสียพื้นที่ในตลาด หรือแม้กระทั่งล้มหายตายจากไป

ในมุมกลับกันทุกๆ ธุรกิจมีโอกาส มหาศาลที่จะใช้ประโยชน์จากการปฏิรูปเทคโนโลยีดิจิทัล ที่กำลังเกิดขึ้นขนานใหญ่ ในครั้งนี้
ทั้งในด้านของการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และปรับปรุงกระบวนการทำงาน หากองค์กรสามารถปรับองค์กร ให้มีขีดความสามารถในการรับมือ และใช้ประโยชน์กับเทคโนโลยี
และวิวัฒนาการใหม่ๆ ปรับกระบวนการทำงานและการตัดสินใจให้รวดเร็ว บนพื้นฐานของข้อมูล และการวิเคราะห์ รวมทั้งความเร็วในการพัฒนา นวัตกรรม และตอบสนองต่อตลาด ฯลฯ

How to “Digital Disruption” Into a Winning Business Advantage
ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ตรงจากวิทยากร ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Digital  Transformation อย่างครบถ้วน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT, Business Transformation, การตลาด, ค้าปลีก, การปรับโครงสร้างองค์กร, ทรัพยากรมนุษย์, Design Thinking, Fintech, startup, และเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ อาทิ Artificial Intelligence, Blockchain, Algorithms ฯลฯ รวมทั้งได้พบปะทำความรู้จักกับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่าน อื่นๆจาก หลากหลายภาคอุตสาหกรรม และฟังก์ชั่นงาน

GAIN LATEST INSIGHTS ON THE FUTURE OF DIGITAL TRANSFORMATION
• Mastering Growth in Digital Age: Turn Data into “Gold”
• Turning Digital Disruption Threats to Opportunities
• Competing with New Technologies

• Creating Value from Disruptions
• Transforming Business to Thrive in Disruptive Times
• The New Financial Landscape
• Tech Disruptions in Payments & E-Commerce
• Navigating Disruptions in Hospitality Industries
• Omnichannel Retailing & Digital Transformation
• Mastering Market Intelligence Challenge
• The Gig Economy: Winning the Digital War for Talent
• Design Thinking: Disruption by Design and From Within
• Orchestrating Enterprises’ Transformation
• Turning Thailand in The Digital Disruption Age

TOP REASONS TO ATTEND
• Be Inspired by Latest Visions
• Learn Important Steps to Transform
• Hear an Exclusive C-Level Speakers
• Explore New Opportunities
• Adopt a Cross-Industry Perspective
• Ready to Take Actions

TURN “DIGITAL DISRUPTION” INTO A WINNING BUSINESS ADVANTAGE
Digital disruption is occurring at an increasing pace all around us: disturbing, altering or even destroying the long established, conventional structures of everything from business and management models to industries, markets, consumer behavior and lifestyles.
At a business level, this digital ‘tsunami’ is causing massive upheavals; shaking business models, value chains, processes, and innovation and organizational structures.

Like their counterparts all over the world, Thai businesses cannot escape this global transformation. Those that are ill prepared; that lack agility and inspired forward planning even if they are presently operating successfully run the risk of extinction. If IT Departments are regarded as the sole repositories of digital knowledge and understanding within a business and are isolated without interest or collaboration, they will be incapable of directing or managing this tide of change. It is affecting and reshaping the games of marketing, sales, human resources, financing, procurement, logistics, and virtually every other business function, in most, if not all industries.

In this era of accelerating change and spiraling complexity, small startup “disrupters” can rise to challenge large, market leading companies. Alert to these irresistible changes, great companies have mastered the digital disruption trend by reinventing or “disrupting” themselves. The buzz phrase has become “Disrupt or Be Disrupted”, urging business organizations to create and control exponential change.

Most importantly, digital disruption has also created an era of new opportunities. Firms that are able to keep abreast of the digital transformation and thrive with the new technologies may achieve unprecedented rates of growth.

Disruptive innovation requires a different set of skills than conventional business management. It is therefore time for executives and managers to learn new approaches to enable their organizations to survive and thrive in these disruptive times.

Participants in this intensive two day conference will benefit from an “up-close” atmosphere in which they will gain first hand knowledge and insights from C-level business leaders, practitioners, senior consultants and leading industry experts. They will learn of the latest trends and technologies and what is happening “here and now” in the digital reshaping of business models and marketplaces. They will hear real life business case studies and the experiences of enterprises in Thailand and overseas. Importantly, these will all be relevant to their own businesses and to Thailand’s business environment.

TOP REASONS TO ATTEND
1. BE INSPIRED Learn of the latest technologies, tools and methodologies that can help your business to prepare for disruptive changes and to succeed in the digital age.
2. LEARN IMPORTANT STEPS for designing and implementing digital enterprise strategies and execute new enterprise platforms to transform your business, making it speedy, agile and capable of fully capitalizing on digital-disruption opportunities.
3. HEAR AN EXCLUSIVE C-LEVEL SPEAKER PANEL featuring 12+ experts in digital marketing, strategy, finance, design thinking, technologies, human resources, service, media, payment, retail and consumer goods.
4. EXPLORE THE OPPORTUNITY to grow across industries and capture exponential growth from disruptive trends.
5. ADOPT A CROSS-INDUSTRY PERSPECTIVE by networking with peers and speakers from multiple industries, including large and small enterprises, consultants, vendors, financiers, startup entrepreneurs and business owners.

WHO SHOULD ATTEND
Managers, senior managers, senior executives, entrepreneurs and owners from all industries and business functions, including IT and non IT executives and those from strategy, planning, marketing, finance, investment, logistics and supply chain, sales, human resources, R&D, innovations, business development, procurement and purchasing, engineering, production, customer services, and so on.

This conference will be relevant to representatives from both private and public organizations.