JOB EVALUATION & TOTAL REWARDS

กลยุทธ์ออกแบบประเมิณค่างาน โครงสร้างค่าตอบเเทน

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
Email: conference@omegaworldclass.org

การออกแบบงานและการประเมินค่างาน คือ พื้นฐานสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และระบบทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของระบบการประเมินค่างานจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดตั้งโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับมืออาชีพด้าน HR และ Non-HR ที่ประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับรากฐาน HRM

การออกแบบงานและการประเมินค่างานรวมถึงแนวทางดำเนินการประเมินค่างาน และวิธีที่จะเชื่อมโยงกับองค์ประกอบทางทรัพยากรบุคคลด้านอื่นๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกฝนความสามารถด้วยแนวทางที่ได้ผลจริงและเหมาะสมกับระบบ HR ขององค์กรมากที่สุดเพื่อนำไปริเริ่มดำเนินการวิเคราะห์ผลงานและประเมินค่างาน เมื่อจบหลักสูตรโดยสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับทุกองค์ความรู้ที่สำคัญ เครื่องมือและทักษะนานัปการที่จะพิชิตความท้าทายในกระบวนการการประเมินค่างาน

ทักษะการประเมินค่างานและความเข้าใจในวิธีการที่จะทำให้การออกแบบงานและการประเมินค่างานจะตอบสนองบริบทที่กว้างของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างลงตัว นำไปประยุกต์ใช้กับระบบการออกแบบงานและการประเมินค่างาน นายจ้างส่วนใหญ่มักต้องการความแน่ใจว่าจะสามารถ “ดึงดูดใจ รักษาและกระตุ้น” พนักงานและทีมงานที่ดีที่สุดไว้ได้ จึงต้องอาศัยการออกแบบงานและการประเมินค่างานทั้งด้านเครื่องมือ เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประเมินผลงานและเข้ากันได้กับโครงสร้างคะแนนโดยรวมอย่างถูกต้องเหมาะสม

KEY LEARNING SESSIONS

• The Foundation of HRM
• Understanding Job Design & Job Evaluation
• Point Factor Comparison Method
• Job Design & Job Evaluation Exercises
• Implementation of Job Design & Job Evaluation – Key Challenges
• Linkage of Job Design & Job Evaluation
• Results to Salary Structure Design
• Compensation & Benefits Management
• Designing Base Pay, Variable Pay and Incentives
• Redesigning Compensation and Benefits to Ensure Talent Retention & Future Succession Management

MASTERCLASS SNAPSHOT

Session 1. รากฐานของ HRM
Session 2. ทำความเข้าใจในการออกแบบงานและการประเมินค่างาน
Session 3. วิธีการให้ค่าคะแนนและเปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน (Point Factor Comparison Method)
Session 4. ฝึกปฏิบัติประเมินค่างาน
Session 5. การดำเนินการประเมินค่างานและความท้าทาย
Session 6. ทบทวนและสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินค่างาน
Session 7. การเชื่อมโยงผลจากการประเมินค่างานสู้การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
Session 8. ทำความรู้จักกับการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนเบื้องต้น
Session 9. การออกแบบค่าตอบแทนพื้นฐาน ค่าตอบแทนผันแปรและค่าตอบแทนพิเศษ
Session 10. การบริหารจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ
Session 11. รวบรวมประเด็นเรียนรู้, บทสรุป, แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินค่างานและค่าตอบแทน

MASTERCLASS METHODOLOGY

The MASTERCLASS consists of lectures, cases, exercises and class discussions. To assist the participants in gauging
their level of understanding, the instructor will use a variety of techniques to facilitate the seminar, such as sharing of
conceptual models, best practices, research and experiences, and case study discussion. There will also be many
venues for participants to share their own experiences on the topic – the free exchange of ideas and opinions is
encouraged throughout the seminar as proper.

KEY TAKEAWAY
By the end of this program, delegates will be able to:

• Understand the overall concept of Linkage of Job Design & Job Evaluation Results to Compensation Design
• Understanding the compensation and benefits as well as their key components
• Understand how to design compensation and benefits and how to use compensation as strategic tool to manage people
• Apply the knowledge for managing compensation and benefits of the organization

ในตอนท้ายของโปรแกรมผู้ได้รับการอบรมจะสามารถ
• เข้าใจแนวคิดของการเชื่อมโยงผลจากการประเมินค่างานสู้การการออกแบบค่าตอบแทน
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้างและผลตอบแทน ตลอดจนส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ของค่าตอบแทน
• เข้าใจวิธีการออกแบบอัตราค่าจ้างและสวัสดิการรวมถึงวิธีการใช้ค่าตอบแทนเป็นยุทธ์ศาสตร์ในการบริหารจัดการคน
• ประยุกต์องค์ความรู้สำหรับการบริหารจัดการค่าจ้างและสวัสดิการสำหรับองค์กร

COURSE LEADER

Dr. Tayat Sriplung, Managing Partner, The Nile Management Consulting

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ออกแบบประเมิณค่างาน โครงสร้างค่าตอบเเทน”