กลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์

LABOR RELATION AMID COVID-19 ,
LABOR DISPUTE & LABOR NEGOTIATION 

ป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานในวิกฤตการณ์ COVID-19

ผู้เข้าร่วมประมาณ 10 ท่าน โรงแรมระดับห้าดาว มาตรฐานสูง

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(SMALL CLASS | ABOUT 10 PERSONS | 5 STARS HOTEL | Q&A for ACTION)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900

Email: conference@omegaworldclass.org

 

Mastering Labor Relation Strategies, Labor Disputes Negotiation
กรณีศึกษาและประสบการณ์จริง:การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานภายใต้ COVID-19

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองกับแรงงานและพนักงานท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
– การเตรียมความพร้อมก่อนการเจรจาต่อรองฯ
– การดำเนินการและกระบวนการเจรจาต่อรองฯ
– การจัดการผลของการเจรจาและข้อตกลงร่วมกัน
– ประเด็นกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐภายใต้วิกฤต COVID-19

กลยุทธ์การป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานและการเจรจาต่อรองกับแรงงานและพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง: กฎหมาย & กลยุทธ์บริหารจัดการ
กลยุทธ์และแนวทางขจัดข้อขัดแยังป้องกันกรณีพิพาทแรงงาน
การวางแผนกลยุทธ์และการกำหนดจุดยืนในการเจรจาต่อรองฯ
การทำความเข้าใจความต้องการของฝ่ายแรงงานและพนักงาน
การวางกรอบการเจรจา: จุดสมดุลในการเจรจาดำเนินต่อไป
การเจรจากันภายในของฝ่ายบริหารเพื่อเจรจากับผู้ยื่นข้อเรียกร้อง
การรับมือกับสไตล์การเจรจาต่อรองแบบเป็นมิตรและเผชิญหน้า
กลยุทธ์และทักษะการถามที่ทำให้การเจรจาเกิดประสิทธิผล
การบริหารเวลาและเงื่อนไขเวลาในการเจรจาต่อรองด้านแรงงาน
การจัดการกับสภาพแวดล้อมและบรรยายกาศรอบการเจรจาต่อรองฯ เพื่อความสำเร็จในการบริหารแรงงานสัมพันธ์

“ป้องกันและเตรียมพร้อม”  กรณีพิพาทแรงงานในภาวะวิกฤต COVID-19

        ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมหมายถึงความเสี่ยงต่อองค์กรและธุรกิจ หากจัดการดีระงับเหตุได้
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หากจัดการไม่ดีอาจลุกลามกลายเป็นความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงองค์กรอย่างรวดเร็ว
ยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ยิ่งทำให้โอกาสเกิดข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทแรงงานสูงยิ่งกว่าหลายรอบปีที่ผ่านมา ทั้งสาเหตุ
จากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยอัตราค่าแรงและค่าครองชีพที่ดีดตัวสูงขึ้น แนวโน้มในการควบรวมกิจการและการเลิกจ้างงาน
ได้ผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งต่อการบริหารองค์กร แรงงานสัมพันธ์ และการบริหารความคาดหวังของ
แรงงานและพนักงานเป็นสิ่งที่ถูกกระทบอย่างแน่นอน ความพร้อมในการรับมือกับข้อเรียกร้อง ข้อพิพาทแรงงานและการเจรจา
ต่อรองกับสหภาพแรงงานหรือกลุ่มพนักงานเป็น “สิ่งต้องเตรียมไว้ล่วงหน้า”

ปัญหาแรงงานในวิกฤต COVID-19…แก้ไขข้อพิพาทแรงงานเตรียมทักษะการเจรจาต่อรองให้พร้อมรับมือกับข้อเรียกร้องแรงงานและพนักงานพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ

COURSE LEADER
• Mr. Paiboon Thamsathitmun, Managing Director, Paiboon Niti
• Mr. Sompob Maleekaew, Former Director, Office for Collective Bargaining & Labor Conflict Resolution, Ministry of Labor
• Mr. Kreangkrai Jiamboonsri, Executive Partner, ES COUNSEL
• Mr. Thanawat Duang-Udom, Former Senior Vice President (Employee Relations), Kasikornbank

Mr. Vachiravut  Toomkong, Advisor – Labor Relations, BEC World
Mr. Somrit Srithongdee, Former Chairman, Board of Director, Matching Maximize Solution

Program Highlight
• Managing Changes in Work Conditions
• Preparing for Labor Dispute & Negotiation
• Labor Negotiation in Action
• Managing Total Consequences & Agreement

What You will Learn
• Understanding your positioning & bargaining target
• Understanding the other party’s needs
• Framing the negotiation and anchoring
• Knowing when to cooperate/negotiate
• Effective questioning tactics & skills
• Managing timing and the negotiation timeline

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ป้องกันแก้ไขข้อพิพาทแรงงานในวิกฤตการณ์ COVID-19″