LEAN & AGILE

PROCUREMENT TRANSFORMATION

กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์ม.ระบบการจัดซื้อ.ระดับโลก

15 – 16 AUGUST 2019

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

        กลยุทธ์ ‘LEAN & AGILE’ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีความสำเร็จ เครื่องมือ สร้างความยั่งยืนความได้เปรียบในการแข่งขัน โอกาสจากทั่วโลก สร้างการจัดซื้อจัดจ้างที่คล่องแคล่วปราดเปรียวฉลาดรอบรู้มีประสิทธิภาพสูง

Drive Cost Saving, Ensure Supplies, Optimize Efficiency & Improve Bottom Line
DAY 1: LEAN & AGILE PROCUREMENT TRANSFORMATION Amidst Global Trade War
•  Trends, Opportunities & Challenges towards World-Class Procurement & Strategic Sourcing
•  Lean & Agility as the Strategic Approaches for Procurement Transformation
•  Lean Six Sigma Techniques for World-Class Procurement
•  Lean & Agile Procurement Strategy & Practices for Cost Optimization & Profitable Supply Chain
•  Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR)
•  Key Performance Indicators (KPIs) for Benchmarking with World-Class Procurement

DAY 2: OPTIMIZING BUSINESS VALUE, MINIMIZING COST & RISKS IN SUPPLY CHAIN
•  Continuous Procurement Cost Reduction Strategies: Implementation Challenges and Recommendations
•  Lean & Agile Supplier System, Supplier Base Development & Supplier Relationship Management
•  Cutting Edge Digital Procurement: Strategies & Practices to Optimize Operations & Minimize Costs
•  Fraud Prevention and Detection in Procurement to Ensure Profitable Supply Chain

Toward World-Class Procurement Organization

 • Global Trends & New Opportunities
 • Procurement Transformation
 • Supplier Relationship Management
 • Cutting Edge Digital Procurement
 • Lean Six Sigma Techniques
 • Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment
 • Continuous Procurement Cost Reduction
 • Key Performance Indicators (KPIs)
 • ‘Procurement Fraud’ Prevention & Detection
 • ‘Procurement Risk’ Management

WHO SHOULD ATTEND

        CEOs, Managing Directors, Presidents, Vice Presidents, Directors, Senior Managers and Managers responsible for Procurement, Procurement, Sourcing, Supply Chain Management, Supply Management, Supply Analysis, Supplier Development , Supplier Relationship Management, Logistics, Material Control.

KEY REASONS WHY YOU SHOULD ATTEND

 • Turn the procurement function into a strategic function to support business objectives
 • Understand and optimize lean procurement & sourcing to ensure capacity of production and shipment
 • Integrate procurement, procurement, production and operation for successful supply chain management
 • Develop lean & agile procurement strategies for cost effectiveness and supply chain reliability
 • Maximize techniques to manage rising prices and costs of materials to suit your procurement function & business survival
 • Manage supply chain relationships from suppliers to customers to implement a cost reduction
 • Tap into opportunities and challenges for procurement functions & professionals
 • Make correct directions on continuous procurement cost saving to prove your value to the Organization

TOP ISSUES TO ENSURE COMPETITIVE & COST-EFFECTIVE PROCUREMENT

 1. โอกาสและความท้าทายของการจัดซื้อท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในภาวะเศรษฐกิจยุคสงครามการค้า
 2. แนวโน้มและการใช้กลยุทธ์ต่างๆในการจัดซื้อที่มีความเป็นเลิศ
 3. กลยุทธ์ Lean & Agility เพื่อการจัดซื้อที่ประสบความสำเร็จและการปรับกลยุทธ์การจัดซื้อให้เป็นทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
 4. การพัฒนา Lean & Agility ที่มีประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เพื่อสร้างมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทาน
 5. กลยุทธ์การวางตำแหน่งของการจัดซื้อภายในองค์กร ความท้าทายภายในองค์กรและปัจจัยภายนอก
 6. การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อเพื่อยกระดับทีมจัดซื้อภายในธุรกิจให้เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ
 7. กลยุทธ์การจัดหาสินค้าจากทั่วทั้งโลกเพื่อการแข่งขันด้านต้นทุนและความแน่นอนในปริมาณสินค้าที่ต้องการ
 8. การวิเคราะห์โอกาสเพื่อเข้าถึงแหล่งสินค้าที่มีราคาต่ำกว่าควบคู่ไปกับความเสี่ยงในอนาคต
 9. การพัฒนาเครื่องมือชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPls) การเปรียบเทียบงานจัดซื้อเพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลการดำเนินงาน
 10. กลยุทธ์และบทเรียนล่าสุดในระบบ Digital Procurement เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดซื้อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 11. กลยุทธ์การใช้ Lean Six Sigma กับระบบการจัดซื้อเพื่อประกันกำลังการผลิตและการขนส่งสินค้าที่ถูกต้อง
 12. การจัดส่งที่ไว้วางใจได้โดย Lean & Agility การวัดผลสำเร็จของ Lean ของการจัดซื้อและโลจิสติกส์
 13. การลดต้นทุนการจัดซื้ออย่างต่อเนื่องในฐานะพันธกิจที่สำคัญในงานจัดซื้อของทุกองค์กร  
 14. กลยุทธ์เชิงรุกและระบบการจัด “การป้องกันการทุจริต” การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อ
สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ทรานส์ฟอร์ม.ระบบการจัดซื้อ.ระดับโลก”

ビッグデータ分析とビジネスインテリジェンス

企業の成功へのロードマップ:最新な世界現象「ビッグデータ」を至って市場の競争を生き抜く

コース内容

 • ビッグデータの定義と歴史
 • ビッグデータとショーケース
 • データバリュー・チェーンとは?
 • 「ビッグデータ=企業の成功の一つの鍵」経営上などの意思決定に役立てる手法や技術。データを使って人材マネジメント、パフォーマンスを分析して上達する。
 • よく誤解されているビッグデータの本質
 • データドリブン経営・分析はどのようにできているか?
 • 限られているデータ取材を生かすコツ
 • 「ビッグデータ分析とビジネスインテリジェンス」プロジェクトの重要なハイライトとロードマップ
 • ビッグデータに関する優秀な教師と相談することを通し、視野が広げる見逃せない機会!
 • デジタル経済 デジタルエコノミー
 • デジタルによる崩壊(Digital Disruption・デジタルトランスフォーメーション)の対応を時前に準備する

 

トップへ戻る>