คดีทางการแพทย์ เข้าใจ-เท่าทัน-ป้องกัน

LEGAL ADVICE TO PREVENT ‘MEDICAL MALPRACTICE CASE’
& Safeguard Reputation of the Doctors & the Hospitals

ONE DAY SPECIAL 
15 FEBRUARY 2019

BANGKOK THAILAND

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900
EMAIL: CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

+ แนวทางของคำพิพากษาของไทยและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับกับเวชปฎิบัติทางการแพทย์ (เฉพาะที่มีคำพิพากษาของศาลฟังเป็นยุติแล้ว)
+ คำแนะนำของนักกฏหมาย “แพทย์ควรปฏิบัติตนอย่างไร”เพื่อลดโอกาสถูกฟ้องร้องหรือหากเกิดปัญหาควรจะรับมือเช่นไรเพื่อมิให้กระทบต่อชื่อเสียง

LEARN ‘PREVENTIVE APPROACH’ TO AVOID ‘MALPRACTICE’

• เข้าใจหลักการกฎหมาย: “กฎหมายกับการแพทย์” ระเบียบข้อบังคับทางเวชปฎิบัตและกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องเน้นคำพิพากษาของศาลฟังเป็นยุติแล้ว
• ลดความเสี่ยงของแพทย์เกี่ยวกับ malpractice ในมุมที่นักกฎหมายอาจแนะนำได้
• เข้าใจสาเหตุของข้อพิพาททางการแพทย์และสามารถป้องกันการถูกดำเนินคดีการแพทย์
• ส่งเสริม รักษาและป้องกันชื่อเสียงเกียรติคุณของแพทย์และโรงพยาบาล

KEY POINTS IN ONE-DAY EXCLUSIVE LEARNING & CONSULTING
1. กฎหมายกับการแพทย์:ไทยและต่างประเทศ – อาญา แพ่ง-ละเมิด คดีผู้บริโภค จริยธรรม
2. Medical Record การลงบันทึกทางการแพทย์
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวชระเบียน – ฎีกาที่เกี่ยวกับเวชระเบียน
• การเข้าถึงของข้อมูลในเวชระเบียน – Electronic Medical Record
3. ปัญหากฎหมายกับการแพทย์ที่สำคัญ:Malpractice ทุรเวชปฏิบัติ
4. เมื่อแพทย์ถูกร้องเรียนหรือฟ้องร้อง: สาเหตุที่แท้จริง ความเสียหายแค่ไหนเพียงใด ผู้ร้องเรียนหรือโจทก์ต้องการอะไร แพทย์ควรรับมืออย่างไร เมื่อถูกฟ้อง/ร้องเรียน ป้องกันอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง
5. การเตรียมตัวเพื่อขึ้นศาล การจัดเตรียมข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหา – ปัญหาในการดำเนินคดีในศาล – การให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ศาล – ระบบในการสืบพยานในศาล
6.สรุป คำถามและตอบ:โอกาสซักถามข้อที่สงสัย ปรึกษาหารือในมุมกฏหมายจากกรณีที่มีคำพิพากษาของศาลฟังเป็นยุติแล้ว

COURSE LEADER

Mr. Kreangkrai Jiamboonsri
Executive Partner, ES COUNSEL