รู้ทันก่อนบังคับใช้ เตรียมการทันที พร้อมก่อนประโยชน์สูงสุด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วิเคราะห์เจาะลึกแนวโน้ม ผลกระทบทางภาษี วางกลยุทธ์ใหม่เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า


ENQUIRY : 
+66 (0) 2158 9892 | +66 (0) 89 692 9900EMAIL:Conference@omegaworldclass.org

 

ด่วนที่สุดรู้ก่อนพร้อมก่อน: เจาะลึกประเด็นร้อนไขทุกคำถามที่ซับซ้อนตอบกระจ่างทุกแง่มุม 
วัตถุประสงค์ในการสัมมนา 2 วันนี้ เป็นการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและเพื่อทบทวนว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรที่ต้องจัดการบ้าง โดยวิทยากรจะบรรยายให้เชื่อมโยงเข้ากับกฎหมายใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา
•  จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการบังคับใช้?

•  บ้านหลังที่สองจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่?
•  มีที่ดินเปล่าจะเสียภาษีหรือไม่? เท่าไหร่?
•  ที่ดินหากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
• แปลงที่ดินเป็นทุนบริษัทใหม่อย่างไรให้ยกเว้นภาษี (ภาษีนาทีทอง)
• ภาษีลาภลอย (Land Windfall Tax)

วันที่ 29 มกราคม 2562 รู้ทันร่าง พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• ผู้เสียภาษี (เจ้าของ / ผู้ครอบครอง)!
• ที่ดิน (รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือ ที่มีน้ำด้วย)!
• สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก สิ่งปลูกสร้างอื่น)!
• บริหารทรัพย์สินอย่างไร แปลงสินทรัพย์เป็นทุน?
• การลดภาระการเสียภาษี ก่อน/หลังกฏหมายบังคับใช้
• ราชการที่เกี่ยวข้อง ช่องทางไหนติดต่อให้ถูกต้อง
• ภาษีทรัพย์สินที่จะมาแทน ภรด / ภบท
• หลักการจำแนกประเภททรัพย์สิน
• การประเมินภาษี / ชำระภาษี/บรรเทาภาระทางภาษี

• ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี!
• ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯ และ ภาษีบำรุงท้องที่!
• แก้ปัญหา “ภาษีมรดก” ด้วยบริหาร “ภาษีที่ดิน”
• ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง
• ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
• แปลงที่ดินเป็นหุ้นอย่างไร
• ทำอย่างไรเมื่อต้องขายที่ดินในนามบริษัท
• ทางเลือกในการบริหารทรัพย์สิน แล้วจะทำอย่างไร ?

วันที่  30 มกราคม 2562 รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สิน พร้อมเทคนิคการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพทางภาษี
เบื้องลึกความความสำเร็จของนักลงทุนในทรัพย์สิน ประสบการณ์จริง แนวปฏิบัติจริง เพื่อให้นำข้อกำหนดทางภาษี
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาใช้อย่างเหมาะสม เกิดประโยชน์มากที่สุด ป้องกันความสูญเสียในอนาคต
• การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก
• การแยกทรัพย์สินหลัก(ที่ดิน/อาคาร)ออกจากธุรกิจเสี่ยง
• ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบมีกรรมสิทธิ์ vs.สิทธิการเช่า
• กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กลยุทธ์การเลือกใช้
• ทางเลือกการให้เช่าทรัพย์สิน/กลยุทธ์และรูปแบบ “การขายออก-เช่ากลับ” มาบริหาร
• “รู้ทัน” การเข้าซื้อถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติผ่าน Nominee!!!
• โครงสร้างสัญญาเช่าก่อนภาษีที่ดินฯ / หลังภาษีที่ดินฯจะเป็นอย่างไร ???
• การลงทุนในที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คลังสินค้า ที่มักจะผิดพลาด
• บริหารความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: เงินสด? ก่อหนี้? บริษัทลงทุน?
• “ออกจากธุรกิจ” อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับนักลงทุน

WHO MUST NOT MISS
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund, Business Development Director, Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer, Business Strategies Director, SMEs MNCs, listed companies, SMEs, Family business, and venture capital fund