PERFORMANCE IMPROVEMENT PLAN

แผนปรับปรุงผลงานของลูกจ้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

24 August 2021

SUPER PROMOTION 50% OFF

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

PIP เป็นเครื่องมือบริหารงานบุคคลที่นายจ้างใช้ปรับปรุงผลงานของลูกจ้างเพื่อให้ลูกจ้างผู้มีผลงานที่มีต่ำกว่ามาตรฐานกลับมาอยู่ในระดับที่นายจ้างคาดหวัง ประเด็นที่สำคัญคือ

• Why Performance Improvement Plan (PIP)?
• มุมมองลูกจ้าง/นายจ้างต่อ PIP
• ผลงานของลูกจ้างกับ PIP
• เหตุผลในการจัดทำ PIP
• ขั้นตอนที่ดีในการจัดทำ PIP
• สิทธิของลูกจ้างในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของPIP

KEY DISCUSSION POINTS: REAL LIFE EXPERIENCES 
1. Why PIP? เหตุผลในการจัดทำ PIP
PIP แตกต่างจากเส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career path) อย่างไร เมื่อไรเลือกใช้แบบไหน
นายจ้างควรจัดการอย่างไรในด้าน Performance ของลูกจ้าง เพื่อมิให้ธุรกิจสะดุดและเสียหายมหาศาล
เมื่อลูกจ้างทำงานต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างจะพึงรับได้ ต้องเตรียมการรองรับอย่างไร
เมื่อใดที่ลูกจ้างควรเข้าสู่โปรแกรม PIP ควรทำโดยเร่งด่วนหรือไม่ อย่างไร ใครตัดสิน ใครจัดการ
ปัญหา Performance ของลูกจ้าง มีได้กี่รูปแบบตามช่วงเวลา ลักษณะและเป้าหมายของผลงาน
กรณีพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรการทางวินัยควรเข้าสู่โปรแกรม PIPหรือไม่ เพราะเหตุใด
PIP ยุติธรรมจริงหรือ? เป็นไปได้จริงหรือไม่ ไม่ทำดีกว่าทำบนเงื่อนไขใด? ปล่อยไว้หรือลงมือทันทีดีกว่า?

2. มุมมองลูกจ้าง/นายจ้างต่อ PIP
หาก‘PIP’ คือโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเองสำหรับลูกจ้างที่มีผลงานที่ไม่เป็นตามที่คาดหวัง ทำไมจึงทำได้ยาก
ทำอย่างไรเมื่อลูกจ้างรู้สึกว่า PIPเป็นภัยคุกคาม เครื่องมือสร้างความชอบธรรมในการเอาลูกจ้างออกจากงาน
เทคนิคในการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ PIP มิใช่โปรแกรมเตรียมให้ออกมากกว่าช่วยเหลือ
ทำอย่างไรไม่ให้เข้าใจว่าเป็นการซ้ำเติมในเรื่องผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานและบีบให้ออกโดยทางอ้อม

3. ขั้นตอนที่ดีในการจัดทำ PIP และผลงานของลูกจ้างกับ PIP
กระบวนการสร้างความเข้าใจในโปรแกรมร่วมกับลูกจ้าง โดยฝ่ายบุคคลและหัวหน้าโดยตรงของลูกจ้าง
กระบวนการ PIP ที่ดีในการสร้างเครื่องมือวัดผลงานที่เป็นรูปธรรมและการปรับปรุงให้เหมาะสม
การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการปรับปรุง กรอบเวลา วิธีการวัดผลประเมินและแนวทางการติดตามผลงาน
เหตุใดมาตรฐานการวัดและประเมินผลงานจึงไม่ได้ผล เวลาใดที่เหมาะสมในการดำเนินการ
เครื่องมืออะไรในการฝึกอบรม การเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการปรับปรุงผลงานให้กับลูกจ้างผู้มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
กรณีศึกษา: กระบวนการที่ชัดเจนโปร่งใสในการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการ และ การวัดและประเมินผลงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน เหตุใดลูกจ้างต้องเข้า PIP ลูกจ้างต้องทำอย่างไร วัดผลอย่างไร เพื่อให้ลูกจ้างสามารถกลับมามีผลงานดี หรือ เป็นไปตามเป้าหมายได้

4. สิทธิของลูกจ้างในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของPIP
สิทธิเลิกจ้างลูกจ้าง: ในกรณีที่ลูกจ้างไม่ผ่านเกณฑ์ตาม Performance Improvement Plan (PIP)

COURSE LEADERS


KEY RELATED TOPICS

Performance Improvement, ผลงานลูกจ้าง, สิทธิลูกจ้าง, Performance Improvement Plan, แผนปรับปรุงผลงาน

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“แผนปรับปรุงผลงานของลูกจ้างที่ต่ำกว่ามาตรฐาน”