B2B MARKETING
B2B PRICING & SELLING

การตลาดB2B กลยุทธ์ราคา พุ่งยอดขาย รายได้สูงสุด

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)

คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

“ราคา” คือที่มาของรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อผลกำไร
เจาะลึกปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เตรียมการสร้างอนาคต

B2B Marketing Strategy for Top Sales & Revenue Optimization
• Understand & Leverage on B2B Decision Process
• Segmenting B2B Customers & Purchasing Behavior

B2B Price Intelligence & Competitive Benchmarking

B2B Pricing Psychology, Positioning: Value-Based vs. Competitive Pricing
 • Price Setting Methodology • Price Offers / Mechanic
• Managing Price Sensitivity • Price Index & Price Position

Integrate B2B Pricing, Branding & Selling for Top Sales & Revenue Making
• B2B Pricing Psychology to Lead Pricing Decision
• Sales Negotiation & Secrets of Selling Closure

B2B New Product Launch – Pricing & Selling Strategies
• B2B Pricing, Branding & New Product Launch

B2B Sales Negotiation Techniques for Successful Deal

#เทคนิคการขายสินค้าให้ได้ราคาสูงเพื่อกลบต้นทุนที่ดีดตัวขึ้น
#เทคนิคการนำเสนอสินค้าบริการที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่ลูกค้ากำลังพิจารณา

ราคาคือที่มาของรายได้ *ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างผลกำไร*

“The single most important decision in evaluating a business is ‘Pricing Power’. If you’ve got the power to raise prices without losing business to a competitor, you’ve got a very good business. If you have to have a prayer session before
raising the price by 10%, then you’ve got a bad business.” Warren Buffet

เป็นที่ทราบดีว่า ราคาคือที่มาของรายได้และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างผลกำไรที่ต้องการ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ‘ราคา’ที่เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยจะมีผลอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที ราคาจึงเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งยวดที่ท่านต้องรู้จักใช้อย่างชาญฉลาด ขณะที่คู่แข่งท่านก็พยายามเช่นเดียวกัน

ผลการศึกษารายงานว่าราคาที่เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซนต์จะทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้น 12 % เมื่อยอดขายคงที่ ทั้งหมดขึ้นอยูกับความพอใจของลูกค้าที่จะยอมจ่ายเพื่อซื้อ‘คุณค่า’ที่ต้องการหรือไม่ ดังนั้น จึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑและบริการให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าและเลือกจ่ายให้แก่ท่านแทนคู่แข่งแม้ราคาจะสูงขึ้นก็ตาม

การตัดสินราคาเป็นกลยุทธ์ที่ต้องทำกันเป็นระบบขององค์กร ผู้นำองค์กร ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายและอีกหลายฝ่ายต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ราคาที่ตั้งอย่างเหมาะสมนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของรายได้และผลกำไรเพื่อให้ยอดขายและรายได้ของท่านบรรลุผล  

เรียนรู้ วิเคราะห์ เจาะประเด็นสำคัญ “กลยุทธ์ราคาเพื่อสร้างยอดขายผลกำไรสูงสุด”
#ราคาที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีผลรวดเร็วรุนแรงต่อผลประกอบการในทันที#

1. การดำเนินกลยุทธ์ด้านราคาที่สำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์ธุรกิจB2B
2. การบริหารราคาตลอด “ช่วงวงจรอายุผลิตภัณฑ์” การสื่อสารราคากับลูกค้าB2B
3. การตัดสินใจด้านราคาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้สูงสุด
4. การใช้ราคาในการแข่งขันตามกลุ่มเป้าหมายลูกค้าและการเข้ามาของคู่แข่ง
5. การวิเคราะห์ราคาแบบB2B และความได้เปรียบในการแข่งขัน
6. การวิเคราะห์คาดการณ์ผลกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาและการตัดสินใจ
7. การเลือกแข่งขันด้านราคาในเวลาที่เหมาะสมเพื่อการแข่งขันเอาชนะคู่แข่ง
8. จิตวิทยาราคาของผลิตภัณฑ์ในองค์กรB2B เพื่อการตั้งราคาที่สร้างรายได้สูงสุด
9. การสื่อสารคุณค่าคู่กับราคาให้ได้อย่างทรงพลังต่อกลุ่มเป้าหมายองค์กรB2B
10. การวางตำแหน่งของแบรนด์ B2B และระดับราคาทำให้สร้างยอดขาย
11. การตัดสินใจในการตั้งราคาที่ดีที่สุดโดยสอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์

COURSE LEADER

KEY RELATED TOPICS
กลยุทธ์การตั้งราคา, กลยุทธ์กำหนดราคา, Pricing Strategy, การวิเคราะห์ราคา, Pricing Optimization, กลยุทธ์บริหารราคา

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “การตลาดB2B กลยุทธ์ราคา พุ่งยอดขาย รายได้สูงสุด”