STOCK INVESTMENT
STOCK PRICE 
& CORPORATE RISKS

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น ราคาหุ้น ความเสี่ยงองค์กร
สัมมนาสำหรับผู้บริหาร กรรมการ บริษัทในตลาดฯ & IPO

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
                      +66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

ความรู้เรื่องหุ้นที่ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องเพื่อชี้นำองค์กร
• ความไม่รู้เป็นความเสี่ยงที่แก้ไขได้หากต้องการรู้เพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ
• การลงทุนผ่านตลาดหุ้นเป็นอาวุธสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายธุรกิจ
• เรียนรู้แบบรวบยอด “การลงทุน” ผ่านบทเรียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น
• ความรู้การลงทุน ลึกชัด ซื้อขาย เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดธุรกิจและชี้นำองค์กร

‘STOCK INVESTMENT & STOCK PRICE’: ความเสี่ยงบริษัทที่ผู้บริหารพึงระมัดระวัง
• Understand Global Market, Stock Market and SET Index
• Fundamental & Technical Analysis for corporate investment
• Managing Key Drivers of stock market and apply for your business
• Strategic Thinking: for making decision in stock market and for your business
• Explore best practices & apply to your company using practical examples.

เจาะลึกประสบการณ์เข้มข้น-กรณีศึกษา Stock Market – Stock Price – Stock Investment
ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องเข้าใจพลวัต การขับเคลื่อน ของตลาดทุนโลกและตลาดหุ้นไทย การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อธุรกิจและองค์กร ผลตอบแทน และความเสี่ยงของหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์  และ product ใหม่ๆเช่น  DW (Derivative Warrant) Bitcoin ตลอดจน “เซียนหุ้นที่ต้องรู้จักและ สไตล์การลงทุนที่ต้องรู้เท่าทัน”
• Overview of Global and Stock Market: Trend and forward moving
• Return on Investment and compounded return
• Knowing in SET, MAI, TFEX
• Overall of product in stock market
• Differentiate investment between Stock and Fund
• Impact Factor: Trade War, Interest rate, crude oil price
• Choice of Investment / Broker and service

1.รู้ลึกกลยุทธ์: วางแผนบริหารการลงทุนที่ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทควรรู้ให้ลุ่มลึก
• การลงทุนสร้างผลตอบแทนให้มั่นคงจริงหรือ และจะทำได้อย่างไร
• ที่ว่า ‘High risk High return’ ใช้ได้กับทุกการลงทุนหรือไม่
• ความเสี่ยงใดของบริษัทที่พึงระวังในการบริหาร/ลงทุน
• เท่าทันการลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐาน / แบบเทคนิเคิล เพื่อรับมือในฐานะผู้บริหาร
• ควรคาดหวังประโยชน์ใดจากการลงทุน/บริหารในหุ้น (Dividend / Capital Gain (loss) /Vote)
• แบบไหนดี หุ้นใหญ่ พื้นฐานดี หรือ หุ้นเล็ก เก็งกำไร(Type of stocks)
• สำรวจตัวเองว่า เป็นนักลงทุนประเภทไหน หรือนักลงทุนแบบไหนที่ผู้บริหารต้องการ

2. เคล็ดวิธีลงทุนในหุ้นให้ปลอดภัย / การตรวจสอบบริษัท ก่อน “ซื้อ/ขาย”
• Fundamental and Technical analysis เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
• วิธีคำนวณเพื่อดูความถูก-ความแพงของหุ้น (PE, PBV)
• Key financial ratio: P/E, P/BV, D/E, ROE, ROA
• Only Moving average to predict trend
• ลงทุนอย่างไรให้ไม่เสี่ยง การใช้เครื่องมือในการช่วยตัดสินใจในการลงทุน
• วิธีการดูพื้นฐานของบริษัท ว่าบริษัทใดที่พื้นฐานดี หรือ บริษัทใดควรหลีกเลี่ยง
• วิธีการหามูลค่าของบริษัท แบบไม่เก่งคำนวณก็ทำได้
• วิธีใดที่จะใช้ตัดสินใจในการเลือกหุ้น เอาแบบที่ไปใช้จริง
• วิธีการหาจังหวะในการลงทุน ทั้งการซื้อและการขาย (Trend)
• ควรตัดสินใจในการถือหุ้นระยะสั้น หรือ ถือแบบระยะยาวแบบไหนปลอดภัย
• ไม่พร้อมจะเสี่ยงแต่อยากจะลอง “ซื้อขายหุ้น” ทำอย่างไรดี (DCA)

3. “สุดยอดเทคนิคและการเทรด” Tips for trading ที่ผู้บริหารและกรรมการบริษัทต้องรู้เท่าทัน
การใช้กฎ 5 ข้อในการซื้อ
• การวางขายหลังจากซื้อแล้วกำไร/ขาดทุน
• รูปแบบบัญชีซื้อขายและค่าธรรมเนียม
• ช่องทางต่อยอดในการหาข้อมูล ใช้งานได้จริง แบบมืออาชีพ
• เทรด ONLINE สร้างโอกาส การลงทุน (Online Trading)
Cryptocurrency

• ตามกระแสเงินดิจิตอล ไม่ให้ตกtrend
• ICO จะเป็นอย่างไร ต่อเนื่องแค่ไหน

4. CASE: การต่อยอดธุรกิจ กับบทเรียนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• บริษัทที่ว่าดี มีอะไรที่แตกต่าง
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย
• เจ็บตัวมาแล้วต่อไปจะได้ไม่เจ็บ

OPEN DISCUSSION & CONSULTATION
– ถามลึก-ตอบชัด
• รู้ก่อนลงมือเทรด
• รู้ทันกันผิดพลาด
• ข้อควรระวังในการเข้าลงทุนใน”บริษัทขาดทุน”

COURSE LEADER
คุณวิริยา ลาภพรหมรัตน
Former Deputy CEO for Retail Business
RHB Securities (Thailand) PCL

• นักวิเคราะห์ตลาดทุน และ อดีตผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ชั้นนำของประเทศไทย
• ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน มากว่า 25 ปี ได้รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายผู้ลงทุนรายย่อย
• ประจำปี 2550 (Best Analyst Award 2007: Retail Investor) จำนวน 2 รางวัล ใน กลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมี (Energy & Petrochemicals) และ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ (Banking)
• นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรและนักวิเคราะห์ด้านตลาดทุนมานาน กว่า 17 ปี ให้กับรายการชั้นนำ ทั้งโทรทัศน์และวิทยุ อาทิ Money Channel , Money 360, Money Daily, ช่วงหุ้นใน สนามข่าว 101, ห้องข่าว 101, Make Money FM 97, Nation Radio, วิทยุครอบครัวข่าวและ วิทยุจุฬา เป็นต้น

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ 
“กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น ราคาหุ้น ความเสี่ยงองค์กร
สัมมนาสำหรับผู้บริหาร กรรมการ บริษัทในตลาดฯ & IPO”