สัญญาก่อสร้าง
CONSTRUCTION CONTRACT

กลยุทธ์สัญญาก่อสร้าง จัดการข้อพิพาท
ลดเสี่ยงผิดกฎหมาย เลี่ยงเสียหายการเงิน

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

26 – 27 APRIL 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

เรียนรอบ ตอบครบ ทุกประเด็นสำคัญในการบริหารสัญญาก่อสร้างท่ามกลางวิกฤตการณ์
– หลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
– ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาก่อสร้าง
– การผิดนัด ผิดสัญญา
– ความรับผิด และข้อจำกัดความรับผิดตามสัญญา
– ข้อกำหนดในเรื่องงานและคุณภาพ
– ข้อกำหนดในเรื่องเวลา
– ข้อกำหนดในเรื่องค่าใช้จ่าย
– ข้อกำหนดในเรื่องการระงับข้อพิพาท (ร่วมกัน)

เจาะลึกไขปัญหาสัญญาก่อสร้าง: ทันสถานการณ์ *ปิดแคมป์ก่อสร้าง ใครรับผิดชอบ?*
• กฎหมายแก้ไขใหม่ ค่าปรับและดอกเบี้ยตามสัญญา หลักประกันการหักเงินเพื่อจ่ายค่าปรับ
• สัญญาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM/Electronic Model)และ BIM Execution Plan (BEP)
• การเลิกสัญญากับผู้ก่อสร้างหรือที่ปรึกษา กฎหมายแก้ไขใหม่ เรื่องค่าปรับและดอกเบี้ยตามสัญญา
• การรับมือกับผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้ก่อสร้างในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดร่วมกับผู้ก่อสร้างช่วง
• คำสั่งของหน่วยงานรัฐ ให้ปิดแค็มป์คนงานและไซท์ก่อสร้างที่อาจเกิดปัญหาเนื่องจากเป็นงานใต้ดิน
• คำสั่งของหน่วยงานรัฐ ให้ปิดแค็มป์คนงาน และไซท์ก่อสร้าง ต้องได้รับคำสั่งอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
• ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินในไซท์ก่อสร้าง
• ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาจ้าง ค่าใช้จ่ายของ พนักงานติดเชื้อ Covid 19 ในระหว่างที่ต้องถูกกักตัว
• ข้อพิจารณาความคุ้มค่าในการพิจารณาทางเลือกในการระงับข้อพิพาท
• การเลือกระงับข้อพิพาทแบบอนุญาโตตุลาการ การค้ำประกันระหว่างธนาคาร/บริษัทในกลุ่ม กรณีศึกษา

กลยุทธ์สัญญาก่อสร้าง ฝ่าวิกฤตการณ์ เจรจาแก้ไขข้อพิพาท บริหารความเสี่ยงทางกฎหมาย
1. หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้าง
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญในสัญญาก่อสร้าง
3. ข้อกำหนดในเรื่องงาน และคุณภาพ 
4. ข้อกำหนดในเรื่องเวลา
5. ข้อกำหนดในเรื่องค่าใช้จ่าย
6. การผิดนัดและผิดสัญญา
7. ความรับผิด และข้อจำกัดความรับผิดตามสัญญา
8. ข้อกำหนดในการระงับข้อพิพาท
9. ช่วง Open Floor เพื่อตอบข้อซักถาม

KEY RELATED TOPICS
สัญญาก่อสร้าง, เอกสารสัญญาก่อสร้าง, ร่างสัญญาก่อสร้าง, บริหารสัญญาก่อสร้าง, Construction Contract Management, สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง, Construction Law

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์สัญญาก่อสร้าง จัดการข้อพิพาท ลดเสี่ยงผิดกฎหมาย เลี่ยงเสียหายการเงิน”

Register

Brochure