PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

สถาบันวิจัย&สัมมนา

OMEGAWORLDCLASS

Fostering Business Excellence & Corporate Sustainability

เจาะลึกปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

WHY US

TOWARDS 20 YEARS of KNOWLEDGE SHARING

        Over the past remarkable 15 years, a journey that began in 2008, I have had the privilege of witnessing OMEGAWORLDCLASS excel in over 1,000 public seminars and training workshops.

        Attended most of these events in person, I had the pleasure of welcoming and engaging with over 650 dynamic speakers and more than 14,000 delegates hailing from a diverse spectrum of 3,500 organizations, both within Thailand and across the globe.

        Our delegates, ranging from Chairmen to CEOs, CFOs, Directors, Managers, and seasoned professionals, all unite under a common purpose: a sincere commitment to learning and sharing in order to achieve remarkable success.

Dr. Kittiwat Uchupalanan

Chairman

0 +
Events
0 +
Attendees
0 +
Top Businesses & Leading Companies
0 +
Expert Speakers
STRATEGIES

FIND YOUR COURSE

ทุกหัวข้อสัมมนาที่โอเมก้าเวิล์ดคลาส เน้นเรียนรู้แบบเจาะลึก จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เพื่อท่านจะนำไปประยุกต์ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้สำเร็จต่อไป

auction (1)

01.

IPO, M&A, Due Diligence, Tax, Company Law, Construction Contract, Property, Investment, Finance, PDPA, Family Business, Licensing, Expat Law

government

02.

Social Media, Crisis Comm, Internal Comm, Corporate Affairs, Government Relations

accounting

03.

Finance for Non-FInance, Finance Transformation, Financial Modelling, Finance for HR, Project Feasability, Stock Investment, Investor Relations. Real Estate Finance

teamwork

04.

Talent Management, Succession Planning, Compensation & Benefits, Workforce Planning, Performance, Oversea Assignment, Job Design & Evaluation, Recruitment

social

05.

Employee Fraud, Disciplinary Actions, Labor Law, Expat Law, Expat Tax, Employment Contract, Outsourcing & Sub-Contract

team-leader (1)

06.

Turn Tecnical People to Leaders, Executive Assistant, Business Negotiation, Boardroom Presentation, Coaching & Mentor

shopping-online (1)

07.

Pricing Strategy, B2B Marketing, Sales Compensations, Customer Experience,

strategic (2)

08.

Business Transformation, Enterprise Risk, Strategic Procurement, CFO’s Agenda, Business Negotiation, Boardroom Presentation

risks

09.

Cyber Security, Fraud Risk, Enterprise Risk, Construction Risk, Reputation Risk.

SCHEDULE DETAILS

MOST POPULAR COURSES

Top four topics are unique and profound with real lessons learned.
Meet leading experts and seek the best advice for your future success.

ADVANCED EXECUTIVE ASSISTANT & SECRETARY

สร้างเส้นทางสู่ความเป็นสุดยอดเลขานุการและผู้ช่วยผู้บริหารที่ทรงประสิทธิภาพ สรรค์สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้ผู้บริหารเจริญก้าวไกลไร้ขีดจำกัด

20 - 21 March 2024
DUE DILIGENCE, TOP SECRETS for M&A, JV & IPO

กลยุทธ์การตรวจสอบประเมินกิจการ *สูตรลับที่ต้องรู้ทัน*

2 April 2024
FAMILY CHARTER

ธรรมนูญครอบครัว...นำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ...ทำอย่างไร? ธรรมนูญครอบครัว คือยาบำรุงพยุงธุรกิจครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าสืบสานยั่งยืนนับ 100 ปี

9 - 10 May 2024
B2B MARKETING & TOP SALES PERFORMANCE

การตลาด B2B กลยุทธ์พุ่งยอดขายรายได้สูงสุด สุดยอดการสัมมนาสำหรับผู้บริหารธุรกิจ B2B ท่านจะได้เรียนรู้กับนักการตลาดชั้นนำด้วยประสบการณ์การตลาดการขายองค์กรธุรกิจ

EVENT SPEAKERS

DISTINGUISHED SPEAKERS

วิทยากร OmegaWorldClass เป็นผู้มีองค์ความรู้ลึกซึ้ง เปี่ยมด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ

PRICING

GROUP DISCOUNT

Book & Pay now to secure your seats with one click!
THB 18,500 for 1 Day Event (+vat)
THB 28500 for 2 Day Event (+vat)
Eligible for 200% tax deduction.

Silver

15%

3-person discount for 15%
come with your partner, college, or teammate to get special offer

All prices exclude VAT!
EXCLUSIVE OFFER!
Diamond

25%

10-person discount for 25%
come with your business partners, the whole team, or as a family to learn more and gain more

All prices exclude VAT!
Gold

20%

5-person discount for 20%
come with your partners, colleges, teammates, or co-workers

All prices exclude VAT!
EVENT GALLERY

COLLECTION OF MOMENTS at OMEGAWORLCLASS

Step into our vibrant event gallery, showcasing an array of impressive moments captured during our seminars and workshops. Each picture tells a story of learning, sharing, networking, and professional achievement, offering a glimpse into the enriching experiences that define OMEGAWORLDCLASS.

OUR TESTIMONIAL

"Real Voices" from Participant

Discover the signature experiences at OMEGAWORLDCLASS
through the genuine experiences and feedback of our valued participants.

OUR PARTNERS

Partners & Clients

Discover the OMEGAWORLDCLASS distinction, endorsed by a wide range of esteemed clients and partners. Join our exclusive network to advance your business journey.

cisco_logo
RECENT BLOG

Insight View & Blog

Stay informed, inspired, and ahead of the curve with our regularly updated content and insightful articles in the world of business and professions.

GET IN TOUCH

CONTACT US FOR FURTHER INFORMATION

Have questions or need further information? We're here to assist you with any inquiries, provide more details about our courses, or discuss your training needs.

OMEGAWORLDCLASS

MORE

OMEGAWORLDCLASS

MORE

OMEGAWORLDCLASS

MORE