PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

FAMILY BUSINESS
& WEALTH MANAGEMENT

FAMILY BUSINESS & WEALTH MANAGEMENT

FAMILY BUSINESS
& WEALTH MANAGEMENT

กลยุทธ์’สืบสานสร้าง’ธุรกิจครอบครัว ต่อยอด’ความมั่งคั่ง’ที่ยั่งยืน

หากท่านปรารถนาให้กิจการครอบครัวยั่งยืนถึง 100 ปีอย่างแท้จริง…..

– ท่านต้องสามารถวางแผนกลยุทธ์และเข้าใจกฎหมายภาษีให้ถูกต้องเพื่อไปสู่การสืบทอดกิจการอย่างยั่งยืน
– ท่านต้องเรียนรู้การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาในกิจการครอบครัว
– ท่านต้องเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้รู้และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างเพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต

เจาะลึกครบ 4 ประเด็นใหญ่ท่านต้องรู้ก่อนใครเพื่อสร้างกิจการ 100 ปี

1.Family Business Restructure

– ปรับโครงสร้างธุรกิจครอบครัวให้ชัดเจนโปร่งใส บัญชีถูกต้อง ภาษียั่งยืน
– ปรับโครงสร้างบริษัทและการถือหุ้นสมาชิกในครอบครัว
– ปรับโครงสร้างทุนและการเงินในธุรกิจครอบครัว…..

2.Family Asset Management & Allocation

– บริหารจัดการ “ทรัพย์กงสี” และ “การแบ่งปัน” ให้เป็นธรรมแก่สมาชิก
– วางแผนพัฒนาและบริหาร “ที่ดินกงสี”ให้เกิดผลกำไรงอกเงยทวีคูณ
– ป้องกัน”ทรัพย์สินทางปัญญา”และหารายได้ให้แก่ธุรกิจครอบครัว…..

3.Family Holding Co

– วางแผนจัดตั้งและใช้งานบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว
– ใช้บริษัทโฮลดิ้งแยกตามจุดประสงค์ Holding Co On Demand
– ใช้บริษัทโฮลดิ้ง “วางแผนภาษี” ภาษีบริษัท ภาษีการให้ ภาษีมรดก…

4.Family Succession: Will & The Last Testament

– การร่างพินัยกรรมเพื่อวางแผน “ธุรกิจครอบครัว”
– วางแผน “ก่อนทำ” และ “หลังทำ” พินัยกรรม
– วางแผนสืบทอดกงสีด้วยพินัยกรรม
– ร่างพินัยกรรมเพื่อจัดการ “ทรัพย์กงสี” ก่อนรับมรดก
– ร่างพินัยกรรมเพื่อเตรียมพร้อม “ทายาท” ก่อนรับมรดก
– ร่างพินัยกรรมเพื่อวางแผน “ภาษีกองมรดก”

IF YOU ARE ALL IN THE FAMILY BUSINESS: DO NOT MISS THIS MASTERCLASS

        This master is set out to provide legal and tax strategies for the family business to understand legal and tax implications in order to restructure the business for succession purposes. The main concept of this MasterClass is to provide in-depth legal and tax analysis for family business including real experiences and mistakes found from the precedent cases. The MasterClass will cover the legal, contract, and tax issues in relation to family assets, intellectual property, and personnel.

        สุดยอดการสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับกิจการของครอบครัว ให้มีความเข้าใจในประเด็นกฎหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการและการสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างยั่งยืน แนวคิดหลักของการฝึกอบรมนี้คือการวิเคราะห์ประเด็นกฎหมายและภาษีในเชิงลึกสำหรับกิจการครอบครัว รวมถึงการนำประสบการณ์จริงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงจากคดีตัวอย่างมาใช้ประกอบการสัมมนา โดยจะครอบคลุมถึงประเด็นกฎหมาย สัญญา และภาษีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัวทรัพย์สินทางปัญญาและบุคลากรในกิจการครอบครัว

Details

• ประเด็นสำคัญทางกฎหมายและภาษีในการปรับโครงสร้างกิจการครอบครัว
• การสืบทอดกิจการครอบครัวอย่างมีกลยุทธ์ กลยุทธ์’สืบสานสร้าง’ธุรกิจครอบครัว
• การต่อยอด’ความมั่งคั่ง’ที่ยั่งยืน การขยายกิจการครอบครัวให้เติบโตอย่างยั่งยืน
• สุดยอดเคล็ดวิชา: “พินัยกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การสืบทอดมรดกเชิงกลยุทธ์”

• BUSINESS OWNER, FAMILY BUSINESS
• NEXT GENERATION OF FAMILY BUSINESS
• NON-MEMBERS OF FAMILY BUSINESS,
• FAMILY BUSINESS SUCCESSOR AND SMES

Mr. Chinapat Visuttipat,
Partner,
ONE LAW OFFICE

Mr. Suwinai Wattanakorn,
Partner,
ONE Law Office

        อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ มีประสบการณ์ในงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีทั้งในไทย และภาษีระหว่างประเทศ รวมถึงมีประสบการณ์บรรยายในงานสัมมนาด้านภาษีและเป็นอาจารย์พิเศษด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนตลอดจนเป็นคอลัมนิสต์ประจำด้านภาษีและกฎหมายธุรกิจในวารสารทางธุรกิจหลายฉบับ นอกจากนั้นอาจารย์ชินภัทรได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและเอกชนผ่านคณะกรรมการ ภาษีของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและทำหน้าที่เป็น ผู้ไกล่เกลี่ยคดีภาษีประจำศาลภาษีอากรกลาง

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
AIA Co., Ltd.New Concept Product Co., Ltd.
Gaysorn Private Equity Co., Ltd.Sahamitr Pressure Container PCL.
Kiatnakin Bank PLC.Thai Edible Oil Co., Ltd.
Krungsri Asset Management Co., Ltd.Thai Toshiba Lighting Co., Ltd.
Phatra Securities PCL.The Platinum Group PCL.
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.The Siam Cement PLC

 

Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information
Event Speaker