EXECUTIVE ASSISTANTS as BUSINESS PARTNER | 12 – 13 MARCH 2019

กลยุทธ์สร้างสุดยอดเลขานุการเพื่อสนับสนุนผู้บริหารอย่างเหนือชั้น ในระดับ “หุ้นส่วนความสำเร็จของผู้บริหาร”

Read More