CORPORATE FINANCE LAWS & CONTRACTS

กลยุทธ์กฎหมายการเงิน สัญญาทางการเงิน
พรบ.หลักทรัพย์ สัญญากู้ร่วม ตราสารอนุพันธ์

รอกำหนดการใหม่, 9.00 -16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

AIRA Capital

Asia Plus Advisory

B.Grimm Power

Bangchak Corporation

Bangkok Expressway and Metro

CH. Karnchang

Italian-Thai Development

Kasikornbank

Kiatnakin Bank

Krungthai Bank

PTT Exploration and Production

PTT

SCB Life Assurance

T.C. Pharmaceutical Industries

Thai Stanley Electric

Univentures

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

Securities Laws – Syndicated Loan
 Corporate Finance Contract – Derivatives

• ‘SECURITIES LAW’ & ‘SECURITIES & EXCHANGE ACT’
• CORPORATE FINANCE CONTRACT & LEGAL RISKS
• ‘SYNDICATED LOAN TRANSACTIONS’
• UPDATED DERIVATIVE TRANSACTIONS

Essential Know-How & Consult with Experts to Minimize Financial Risks

• Capital markets, Securities, Securities Law & Securities and Exchange Act
• ‘Syndicated Loan Transactions’: Legal Strategies & Proven Practices for Lenders & Borrowers
• ‘Corporate Finance Contract’: Developing, Reviewing and Managing Legal Risks
• Updated Regulations on Derivatives Transactions: Critical Problems & Solutions

ประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเงินของบริษัทได้ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมาจากตัวแปรในด้านการเงินระดับโลกและกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งในประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในประเทศไทย

บริษัททั้งหลายจึงย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทจึงต้องสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและต้องสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงทางการเงินได้เป็นอย่างดีทำให้ลดโอกาสความสูญเสียทาง
การเงินและเพิ่มการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้สูงสุด

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทยังต้องเข้าใจและต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
– กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 การดำเนินธุรกรรมการเงินของบริษัท หลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
– หลักปฏิบัติในการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการทำสัญญา การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท
– ประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายในเรื่องสัญญาเงินกู้ร่วม ทั้งในส่วนที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ควรทราบ
– กฎหมายกฎระเบียบล่าสุดในการกำกับดูแลธุรกิจตราสารอนุพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

FINANCIAL LAWS for NON-LAWYER EXECUTIVE หลักสูตร ‘กฎหมายทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักกฎหมาย’
จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และที่กำลังหรือกำหนดขึ้นมาใหม่ให้แก่ท่าน พร้อมทั้งยังสร้างโอกาส
อันดีเลิศสำหรับท่านที่จะได้พบปะและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้านกฎหมายจากบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ท่านได้ค้นพบแนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ และทางออกในการเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญ
อยู่ได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของท่าน

WHO SHOULD ATTEND

• Chief Financial Officers/ Controllers
• Financial Controllers/ Directors
• Corporate Finance Directors/
• Managers
• Heads of Structured Finance
• Heads of Business Investment
• Business Managers
• Commercial Lending Managers
• Corporate Tax Planning Directors
• Corporate Tax Planning Managers
• Corporate Legal Counsel
• In-house lawyers
• Heads of Regulatory Compliance
• Company Secretaries
• Legal Advisors/ Lawyers/Consultants
• All those Corporate Executives who keep track of new developments in
corporate finance law

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
17:00 End of Program

KEY RELATED TOPICS

Financing Project, Cross-border Finance, Finance Contract, Loan Transactions, Legal Strategies, ความเสี่ยงทางกฎหมาย, สัญญาเงินกู้ร่วม, ตราสารอนุพันธุ์, Derivatives Transactions, Business Operators

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์กฎหมายการเงิน สัญญาทางการเงิน พรบ.หลักทรัพย์ สัญญากู้ร่วม ตราสารอนุพันธ์”

Register

Brochure