CORPORATE FINANCIAL LAWS

อัพเดทล่าสุด กลยุทธ์กฎหมายทางการเงินของบริษัทที่สำคัญ

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

22 JULY 2022 ► 26 OCTOBER 2022, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

Key Insights into Updated Regulations, Latest Best Practices & Cutting-Edge
Recommendations on ‘Corporate Finance Laws & Legal Implications’

 

Key Insights into New Regulations, Best Practices & Proven Advices

• PROJECT FINANCING & CROSS-BORDER FINANCING PROJECTS
• CORPORATE FINANCE CONTRACT
• ‘SYNDICATED LOAN TRANSACTIONS’
• UPDATED DERIVATIVE TRANSACTIONS

Essential Know-How & Consult with Experts for Your Company’s Solutions

• Key Legal Challenges Facing Today’s Project Financing & Cross-Border Financing Projects
• ‘Syndicated Loan Transactions’: Legal Strategies & Proven Practices for Lenders & Borrowers
• ‘Corporate Finance Contract’: Developing, Reviewing and Managing Legal Risks
• Updated Regulations on Derivatives Transactions: Critical Problems & Solutions

ประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเงินของบริษัทได้ทวีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทุกวัน พลังขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงมาจากตัวแปร
ในด้านการเงินระดับโลกและกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งในประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในประเทศไทยบริษัททั้งหลายจึงย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งยวดจากความเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือกำหนดขึ้นมาใหม่

ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทจึงต้องสามารถดำเนินการอย่างถูกต้องและเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาและต้องสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ลดความเสี่ยงทางการเงินได้เป็นอย่างดีทำให้ลดโอกาสความสูญเสียทางการเงินและเพิ่มการรักษาผลประโยชน์ให้แก่บริษัทได้สูงสุด

 

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารการเงินของบริษัทยังต้องเข้าใจและต่อยอดความสำเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

– ประเด็นกฎหมายสำคัญที่มีผลต่อการระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ การระดมทุนจากต่างประเทศ
– หลักปฏิบัติในการลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายในการทำสัญญา การดำเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัท
– ประเด็นต่างๆ ทางด้านกฎหมายในเรื่องสัญญาเงินกู้ร่วม ทั้งในส่วนที่ผู้กู้และผู้ให้กู้ควรทราบ
– กฎหมายกฎระเบียบล่าสุดในการกำกับดูแลธุรกิจตราสารอนุพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


‘CORPORATE FINANCE LAW’ UPDATE  จึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และที่กำลังหรือกำหนดขึ้นมาใหม่
ให้แก่ท่าน พร้อมทั้งยังสร้างโอกาสอันดีเลิศสำหรับท่านที่จะได้พบปะและปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเองกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับชาติด้าน
กฎหมายการบริหารการเงินของบริษัทจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ท่านได้ค้นพบแนวทางการตัดสินใจใหม่ๆ และทางออกในการเอาชนะปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ได้อย่างหนักแน่นและชัดเจนเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทของท่าน


WHO SHOULD ATTEND

 • Chief Financial Officers/ Controllers
 • Financial Controllers/ Directors
 • Corporate Finance Directors/
 • Managers
 • Heads of Structured Finance
 • Heads of Business Investment
 • Business Managers
 • Commercial Lending Managers
 • Corporate Tax Planning Directors
 • Corporate Tax Planning Managers
 • Corporate Legal Counsel
 • In-house lawyers
 • Heads of Regulatory Compliance
 • Company Secretaries
 • Legal Advisors/ Lawyers/Consultants
 • All those Corporate Executives who keep track of new developments in corporate finance law

KEY RELATED TOPICS

Financing Project, Cross-border Finance, Finance Contract, Loan Transactions, Legal Strategies, ความเสี่ยงทางกฎหมาย, สัญญาเงินกู้ร่วม, ตราสารอนุพันธุ์, Derivatives Transactions, Business Operators

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“อัพเดทล่าสุด กลยุทธ์กฎหมายทางการเงินของบริษัทที่สำคัญ”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification