CFO’S AGENDA
*TRANSFORM THE FINANCE FUNCTION*

 กลยุทธ์ซีเอฟโอ #ทรานส์ฟอร์มฝ่ายการเงิน#

19 – 20 November 2020

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
10% OFF IF PAY BY 10 October | EXCLUSIVE CLASS | HIGH STANDARD – 5 STARS

 

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

     Todays Chief Financial Officers (CFO) need to execute on a much broader range of responsibilities than existed in their traditional role as corporate accountant. Companies are facing never ending economic uncertainty, pressure to cut costs, grow revenue, ensure control and become a strategic business partner. As finance priorities expand in scope and depth, leading CFOs and finance departments are now fulfilling their evolving, expanded and increasingly complex roles.

     CFO’S Agenda: Transform The Finance Function will foster you and your finance organization stay ahead in the face of growing challenges and demands. It will bring you with forward thinking and fresh insights drawing from real experiences helping in leading companies design and execute a sustainable Finance Transformation program.

     ความผันผวนทางเศรษฐกิจ แรงกดดันเพื่อลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มกำไร และ การบริหารเพื่อที่จะเป็นคู่คิดกับหน่วยธุรกิจในการตัดสินใจเชิงกลลุทธ์ (Strategic Business Partner) ล้วนเป็นความท้าทายของบริษัทที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น CFO และผู้บริหารด้านการเงินจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทมากขึ้นกว่าการเป็นนักการเงินขององค์กรจากความท้าทายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บรรดา CFO และหน่วยงานการเงินของบริษัทชั้นนำ เดินหน้าปฏิรูปหน่วยงาน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ในหลักสูตร ‘Finance Transformation’ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยหลักวิธีและกรอบปฏิบัติที่ช่วยให้ท่านและองค์กรการเงินยืนอยู่แถวหน้าในการรับมือกับความท้าทายและความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมด้วยแนวความคิดที่ล้ำหน้าและความรู้เชิงลึกที่สั่งสมจากประสบการณ์จากการได้ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานการเงินของบริษัทชั้นนำ

This Masterclass has five main sessions as follows,

Session 1 begins with the defining of key traits of an effective finance function, including changing roles of the CFOs and high-level areas of activity through which Finance typically seeks to create value within the organization.

Session 2 will provide you with the opportunity to assess your current state of the finance function to identify the performance gap between your as-is and to-be finance function.

Session 3 after thoroughly assessing the finance function, we will guide you in exploring possible improvement in entire organization that will help you identify change initiatives required to bridge the gap between your as-is and to-be finance function.

Session 4 will discuss how to develop Finance Shared Services -introduce the concept of state of the desired finance operating model. The session also discusses the approach and key consideration for planning and designing Finance Shared Service model. AI and Robotic Process Automation will be discussed

Session 5 will focus on Transforming Finance function into Strategic Business Partner: the integrated functioning of the value drivers and enablers within Finance to develop an effective World-class Finance Function as a Business Partner.

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบเพื่อความเป็นเลิศของทีมงานการเงิน

ช่วงที่ 1 : บทบาทที่สำคัญของหน่วยงานการเงิน
• สุดยอดความท้าทายสำหรับ CFO

• บทบาทสำคัญและสิ่งที่ถูกคาดหวังจากหน่วยงานการเงิน
• ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของหน่วยงานการเงิน
• กรอบการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานการเงิน

ช่วงที่ 2 : ประเมินสถานะการปัจจุบันของหน่วยงานการเงินตามที่เป็นอยู่
• การเข้าใจในบทบาทงานของหน่วยงานการเงินในปัจจุบัน (As-Is) และบทบาทที่ควรจะเป็นในอนาคต (To-Be)

ช่วงที่ 3 : ระบุแนวทางการเปลี่ยนแปลง
• การวิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อปรับปรุง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Leading Practice)

ช่วงที่ 4 : รูปแบบการให้บริการของหน่วยงานการเงิน & Shared Services
• แนวทางและข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการกำหนดรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานการเงิน
• ข้อดีและข้อเสียของศูนย์บริการร่วม (Shared Services Center) และการใช้บริการด้านการเงินจากองค์กรภายนอก (Outsourcing)

ช่วงที่ 5  การปฏิรูปทีมงานการเงิน ให้เป็นคู่คิดเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับผู้บริหารทุกสายงานธุรกิจ

WHY ATTEND THIS MASTERCLASS

This practical and interactive course will take participants through the development of a successful finance function. This Finance Transformation thinking and methodologies will enable CFOs and finance executives to improve business performance and shareholder value while actively improving operational effectiveness and efficiency.

KEY POINTS ABOUT THIS COURSE

  • Use a mix of lecture and highly interactive format in a friendly environment
  • Gain understanding into your AS-IS and TO-BE finance function
  • Able to identify high-level change initiatives required to bridge as-is and to-be gap
  • Get feedback/advice from the expert who has helped leading companies in successfully transformed their finance function

สาระสำคัญของการเรียนรู้

  • มีรูปแบบการให้ความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
  • ทำความเข้าใจในบทบาทปัจจุบัน (As-Is) และบทบาทที่ควรจะเป็นในอนาคต (To-Be)
  • สามารถวิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อปรับปรุง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Leading Practice)
  • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งได้มีส่วนสนับสนุนบริษัทชั้นนำในการปรับปรุงระบบการเงิน

WHO SHOULD ATTEND?
This practical and interactive course is specially designed for:
• CFO’S
• Finance Heads, Vice Presents, Directors
• Managers responsible for:
• Corporate Planning, Strategic Planning, Business Planning
• Finance Management

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ซีเอฟโอ #ทรานส์ฟอร์มฝ่ายการเงิน#”