CFO’S AGENDA
TRANSFORM FINANCE TO *PARTNER*

 กลยุทธ์ซีเอฟโอ #ทรานส์ฟอร์มการเงิน สู่ *คู่คิดซีอีโอ*

 

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
“เข้าร่วมได้ทั้งที่ Anantara Siam Hotel ( ≈ 10 คน) และทาง ZOOM Meeting”

 

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
10% OFF for 2-3 Persons | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM 
สัมมนาประสบการณ์ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ  เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#

 

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

MEET THE EXPERTS & ASIA’S BEST CFO OF ASIAN EXCELLENCE AWARD 2020

     Todays Chief Financial Officer (CFO) need to execute on a much broader range of responsibilities than existed in their traditional role as corporate accountant. Companies are facing never ending economic uncertainty, pressure to cut costs, grow revenue, ensure control As finance priorities expand in scope and depth, leading CFOs and finance functions are now fulfilling their evolving, expanded and increasingly complex roles, especially becoming a strategic business partner to CEO for total corporate success.

     CFO’S Agenda: Transform Finance Function to be CEO’s Strategic Partner will foster you and your finance organization stay ahead in the face of growing challenges and demands. It will bring you with forward thinking and fresh insights drawing from real experiences  in leading companies to design and execute a sustainable Finance Transformation program.

     ความผันผวนทางเศรษฐกิจ แรงกดดันเพื่อลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มกำไร และ การบริหารเพื่อที่จะเป็นคู่คิดกับหน่วยธุรกิจในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Partner) ล้วนเป็นความท้าทายของบริษัทที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น CFO และผู้บริหารด้านการเงินจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ และบทบาทมากขึ้นกว่าการเป็นนักการเงินขององค์กร จากความท้าทายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บรรดา CFO และหน่วยงานการเงินของบริษัทชั้นนำ เดินหน้าปฏิรูปหน่วยงาน เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน

    ในหลักสูตร ‘CFO’s AGENDA: TRANSFORM FINANCE TO PARTNER’ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ตรงพร้อมด้วยหลักวิธีและกรอบปฏิบัติที่ช่วยให้ท่านและองค์กรการเงินยืนอยู่แถวหน้าในการรับมือกับความท้าทายและความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมด้วยแนวความคิดที่ล้ำหน้าและความรู้เชิงลึกที่สั่งสมจากประสบการณ์จากการได้ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานการเงินของบริษัทชั้นนำ
• ความเข้าใจในบทบาทปัจจุบัน (As-Is) และบทบาทที่ควรจะเป็นในอนาคต (To-Be)
• พิจารณาสิ่งที่ควรดำเนินการปรับปรุงตามแนวทางการปฎิบัติที่ตี (Leading Practice)
• คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับสนับสนุนบริษัทชั้นนำในการปรับปรุงฝ่ายการเงิน

TURN TRADITIONAL FINANCE TO BE STRATEGIC BUSINESS PARTNER
Define Key Traits & Changing Roles of CFO in High-Level Areas to Create Value in the Organization
Assess Current State to Identify Performance Gap between As-Is and To-Be Finance Function
Explore Possible Change Initiatives to Bridge the Gap between As-Is & To-Be Finance Function
Design, Plan & Develop ‘Finance Shared Services’: Best Practices & Lessons from a Global Company
Transforming Finance Function into Strategic Business Partner: Value Driver & Enabler within Finance

WHY MUST ATTEND THIS MASTERCLASS
This practical and interactive course will take participants through the development of a successful finance function. This Finance Transformation thinking and methodologies will enable CFOs and finance executives to improve business performance and especially becoming a strategic business partner to the CEO.
Use a Mix of Lecture and Highly Interactive Format in A Friendly Environment
Gain Understanding into AS-IS And TO-BE Finance Function
Identify High-Level Change Initiatives Required to Bridge As-Is and To-Be Gap
Get Advice from the Experts who Successfully Transformed the Finance Functions in Leading Companies in Successfully Transformed Their Finance Functions

This Masterclass has five main sessions as follows,

Session 1 Key Traits Of Effective Finance Function
Session 2 Assessments Of The Finance
Session 3 Identify Change Initiatives
Session 4 World-Class Best Practice: The Future Of CFO’s Agenda
Session 5 How CFOs Drives Change Within Themselves & Lead The Finance Transformation
Session 6 Panel Discussion: Financial Transformation – The Board Perspectives
Session 7 Designing & Developing World-Class Finance Function Model And Finance-Shared Services
Session 8 Real Case Discussion: *Transforming Finance Functions Into Strategic Business Partner*

ประเด็นสำคัญเพื่อความเป็นเลิศของฝ่ายการเงินสู่การเป็นคู่คิดธุรกิจของซีอีโอ
# บทบาทที่สำคัญยิ่งขึ้นของหน่วยงานการเงิน
สุดยอดความท้าทายสำหรับ CFO
บทบาทสำคัญและสิ่งที่ถูกคาดหวังจากหน่วยงานการเงิน
ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของหน่วยงานการเงิน
กรอบการดำเนินงานเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานการเงิน

# ประเมินสถานะการปัจจุบันของหน่วยงานการเงินตามที่เป็นอยู่

การเข้าใจในบทบาทงานของหน่วยงานการเงินในปัจจุบัน (As-Is) และบทบาทที่ควรจะเป็นในอนาคต (To-Be)

# สร้างแนวทางการเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ และพิจารณาสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อปรับปรุง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Leading Practice)

# พัฒนารูปแบบการให้บริการของหน่วยงานการเงิน & Shared Services

แนวทางและข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับการกำหนดรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานการเงิน
ข้อดีและข้อเสียของศูนย์บริการร่วม (Shared Services Center) และการใช้บริการด้านการเงินจากองค์กรภายนอก (Outsourcing)

# ปฏิรูปทีมงานการเงินเป็นคู่คิดกลยุทธ์ธุรกิจให้กับซีอีโอและผู้บริหารทุกสายงาน

WHO SHOULD ATTEND?
This practical and interactive course is specially designed for:
• CFO’S
• Finance Heads, Vice Presents, Directors
• Managers responsible for:
• Corporate Planning, Strategic Planning, Business Planning
• Finance Management

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ 
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“กลยุทธ์ซีเอฟโอ#ทรานส์ฟอร์มการเงิน สู่*คู่คิดซีอีโอ*”