คดีพนักงานทุจริต

EMPLOYEE FRAUD DETECTION
INVESTIGATION & LITIGATION

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต
• การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้คดีในศาล
• ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
• รวม’คำพิพากษาฎีกา’คดีทุจริตที่สำคัญว่าด้วย’ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง’
• ต่อสู้คดีทุจริตที่สำคัญ: จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ
• เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
• การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่

• วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
• วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อความอย่างไร
• การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
• การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Best Practices on Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting
• แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยการต่อสู้การทุจริต
• ระบบการจัดการเมื่อมีการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการทำงาขององค์กร
• ประเด็นกฏหมายของการทุจริตในองค์กร ปัญหา ทางแก้ไข บทเรียนจากคดีในศาล
• แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
• กรณีศึกษาและประสบการณ์จริงของผู้บริหารนักกฏหมายและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์
• กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต

กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วย ระบบการจัดการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบการทุจริต และการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กรเจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

KEY LEARNING POINTS
1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร
2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3. กรณีศึกษาของการต่อต้านการทุจริตพนักงาน กรณีที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. การดำเนินการทางกฏหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทั้งการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

เจาะกรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างในรูปแบบต่างๆ
• เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
• การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่
• วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
• วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรมีข้อความอย่างไร
• การสอบสวนเพื่อหาความผิด ควรทำอย่างไร
• การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

เรียนรู้ต่อสู้การทุจริตที่สำคัญ: กรณีจัดซื้อจัดจ้าง การขาย บัญชีการเงิน ขนส่งวิเคราะห์เจาะลึกกรณีเทคนิคกลโกง กลยุทธ์ต่อสู้การทุจริตของลูกจ้าง

ตัวอย่างเช่น

• กรณีลูกจ้างทุจริตและละทิ้งหน้าที่เกิน 3 วันทำงาน นายจ้างควรทำอย่างไร..
• กรณีฝ่ายขายจัดรางวัลทัวร์เมืองนอก ซื้อตั๋ว 10 ใบ แถม 1 ใบ แต่นำตั๋วใบที่แถมนั้น ไปให้ภรรยาของตนเองใช้สิทธิ นายจ้างควรทำอย่างไร..
• กรณีพนักงานขายจัดตั้งบริษัทขึ้นมาซื้อสินค้าจากนายจ้าง ผิดหรือไม่
• กรณีลูกจ้างที่กระทำความผิด แต่เมื่อนายจ้างเลิกจ้างไป กลับได้รับประโยชน์ที่ไม่ควรได้รับจากการที่นายจ้างลงโทษความผิดที่กระทำนั้น เช่น ได้รับค่าชดเชย, ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าเสียหายจากการตัดสินของศาล..
• กรณีลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง ปลอมแปลงเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  เป็นการละเมิดต่อนายจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย นายจ้างสามารถเรียกชำระจากผู้ค้ำประกันของลูกจ้างในฐานะลูกหนี้ร่วมได้หรือไม่..
• กรณีพนักงานขับรถ ขับรถไปส่งนายที่บ้านพัก แล้วเอารถไปใช้ส่วนตัว โดยเอารถไปเติมน้ำมันที่ต่างจังหวัด ทั้งๆ ที่นายอยู่ที่บ้าน..
• กรณีพนักงานส่งของรู้เห็นกับลูกค้าที่รับสินค้า โดยเอาสินค้าลงกลางทางแล้วให้พนักงานของเราเซ็นต์รับสินค้า..ท่านจะทำอย่างไร..
• กรณีระเบียบให้พนักงานขายยาให้ได้เฉพาะโรงพยาบาลในราคาเม็ดละ 5 บาท แต่พนักงานเอายาชนิดดังกล่าวไปขายให้ร้านขายยาเม็ดละ 8 บาท ทั้งๆ ที่ไม่มีสิทธิขายยาให้กับร้านขายยา..
• กรณีลูกจ้างนำขดลวดหนัก 150 กิโลกรัมใส่รถขนขยะเอาเศษขยะปกคลุมไว้ นายจ้างมาตรวจพบเสียก่อนทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร..

พร้อมกรณีตัวอย่างอื่นๆอีกมาก

MEET THAILAND LEADING ANTI-FRAUD EXPERTS
• Mr. Tanee Phoohom,Chairperson , Former Risk Management Director, Pandora Production Thailand

• Mr. Kreangkrai Jiamboonsri, Executive Partner, ES COUNSEL
• Mr. Vachiravut Toomkong, Deputy Managing Director- Labor Relations, CPF
• Mr. Thanawat Duang-Udom, Former SVP, Employee Relations Department, KASIKORN BANK
• Mr. Paiboon Thamsathitmun, Managing Director, PAIBOON NITI

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล”