คดีพนักงานทุจริต

EMPLOYEE FRAUD DETECTION
INVESTIGATION & LITIGATION

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

20 – 21 JULY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต
• การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้คดีในศาล
• ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
• รวม “คำพิพากษาฎีกา” คดีทุจริตที่สำคัญว่าด้วย “ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง”
• ต่อสู้คดีทุจริตที่สำคัญ: จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ
• เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
• การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่

• วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
• วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อความอย่างไร
• การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
• การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting
• แนวทางปฏิบัติ
และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยการต่อสู้การทุจริต
• ระบบการจัดการเมื่อมีการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการทำงานขององค์กร
• ประเด็นกฏหมาย
ของการทุจริตในองค์กร ปัญหา ทางแก้ไข บทเรียนจากคดีในศาล
• แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
• กรณีศึกษาและประสบการณ์จริง
ของผู้บริหารนักกฏหมายและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์
• กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต

The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud

        กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยระบบการจัดการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบการทุจริต และการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

KEY LEARNING POINTS
1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผลและรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้
2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ
3. กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงาน โดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

KEY BENEFITS OF ATTENDING
After attending this Workshop, you will be able to:
Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

WHO SHOULD ATTEND
Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:
• Human Resource, Sales, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
Regulators and Inspectors

KEY RELATED TOPICS
คดีทุจริต, Fraud Prevention, Labor Law, คดีทุกจริตบริษัท, พนักงานทุจริต, คดีทุจริตในประเทศไทย, ทุจริตในองค์กร

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล”

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification