คดีพนักงานทุจริต

EMPLOYEE FRAUD DETECTION
INVESTIGATION & LITIGATION

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล
กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

5 – 6 August 2021 @ 5 Star Hotel & Zoom Meeting

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #ชนะอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า

Registration Fee: ฿ 28,500 / Delegate (Exclude Vat)
10% OFF for 2-3 Persons | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต
• การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้คดีในศาล
• ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
• รวม “คำพิพากษาฎีกา” คดีทุจริตที่สำคัญว่าด้วย “ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง”
• ต่อสู้คดีทุจริตที่สำคัญ: จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ
• เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
• การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่

• วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
• วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อความอย่างไร
• การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
• การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting
• แนวทางปฏิบัติ
และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยการต่อสู้การทุจริต
• ระบบการจัดการเมื่อมีการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการทำงานขององค์กร
• ประเด็นกฏหมาย
ของการทุจริตในองค์กร ปัญหา ทางแก้ไข บทเรียนจากคดีในศาล
• แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
• กรณีศึกษาและประสบการณ์จริง
ของผู้บริหารนักกฏหมายและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์
• กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต

The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud

        กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยระบบการจัดการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบการทุจริต และการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

KEY LEARNING POINTS
1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผลและรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้
2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ
3. กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงาน โดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต
4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

KEY BENEFITS OF ATTENDING
After attending this Workshop, you will be able to:
Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

WHO SHOULD ATTEND
Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:
• Human Resource, Sales, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
Regulators and Inspectors

 

 
 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล”