PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

EMPLOYEE FRAUD DETECTION
INVESTIGATION & LITIGATION

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

EMPLOYEE FRAUD DETECTION

คดีพนักงานทุจริต
EMPLOYEE FRAUD DETECTION INVESTIGATION & LITIGATION

ป้องกัน สอบสวน ฟ้องร้องพนักงานทุจริต ต่อสู้คดีในศาล กรณีทุจริตจัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ มาตรการเชิงรุก วิธีป้องกันจัดการเมื่อมีทุจริต

• การตรวจสอบกรณีทุจริต การฟ้องร้องพนักงานทุจริตและต่อสู้คดีในศาล
• ปัญหาข้อกฎหมาย การบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
• รวม “คำพิพากษาฎีกา” คดีทุจริตที่สำคัญว่าด้วย “ลูกจ้างทุจริตต่อนายจ้าง”
• ต่อสู้คดีทุจริตที่สำคัญ: จัดซื้อ การเงิน งานขาย ขนส่ง โรงงาน คลังสินค้า ข้อมูล

รู้เท่าทันเทคนิคกลโกงในการทุจริตของลูกจ้างทุกรูปแบบที่สำคัญ

• เมื่อเกิดทุจริต นายจ้างควรทำอย่างไร
• การพิจารณาความผิดเรื่องทุจริตว่าร้ายแรงหรือไม่

• วิธีพิสูจน์ว่าทุจริตต่อนายจ้างทำอย่างไร
• วิธีตั้งกรรมการสอบสวนควรทำและมีข้อความอย่างไร
• การสอบสวนเพื่อหาความผิดควรทำอย่างไร
• การสั่งพักงานระหว่างสอบสวนกับผู้ทุจริตควรทำอย่างไร

Fraud Detection, Investigation: Preventing, Predicting, & Detecting

• แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยการต่อสู้การทุจริต
• ระบบการจัดการเมื่อมีการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการทำงานขององค์กร
• ประเด็นกฏหมาย
ของการทุจริตในองค์กร ปัญหา ทางแก้ไข บทเรียนจากคดีในศาล
• แนวทางการป้องกันและมาตราการทางกฏหมายที่ได้ผลจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากล
• กรณีศึกษาและประสบการณ์จริง
ของผู้บริหารนักกฏหมายและนักบริหารแรงงานสัมพันธ์
• กลยุทธ์และเทคนิคในการฟ้องร้องเอาผิดและการต่อสู้คดีในชั้นศาลกับบุคลากรผู้ทุจริต

The Threat Within: Protect the Business from Internal Fraud

  กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติ และกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยระบบการจัดการป้องกันการทุจริตการตรวจสอบการทุจริต และการต่อสู้กับการทุจริตในองค์กร เจาะลึกเข้มข้นครบประเด็นสำคัญ กลยุทธ์เชิงรุก วิธีป้องกันการทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริตการฟ้องร้องบุคคลผู้ทุจริตและต่อสู้คดีในศาล ปัญหาข้อกฎหมายและการบังคับใช้ คำพิพากษาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

Details

1. องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผลและรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้

2. กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่าง ๆ

3. กรณีตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงาน โดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต

4. การดำเนินการทางกฎหมายกรณีการทุจริตในองค์กรและแนวทางการป้องกันแก้ไขเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร และการฟ้องร้องเอาคืนกับบุคคลผู้ทุจริต

After attending this Workshop, you will be able to:

• Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
• Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
• Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
• Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
• Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
• Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:

• Human Resource, Sales, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
• Regulators and Inspectors

Dr. Phutthisith Tungsirihirunkul,
Former CEO, Von Bundit Co., Ltd.
Founding Partner, IBEX Advisory

Mr. Paiboon Thamsathitmun
Managing Director
PAIBOON NITI

Mr. Kreangkrai Jiamboonsri
Executive Partner
ES COUNSEL Co., Ltd.

Mr. Vachiravut Toomkong
Specialist Advisor
CPGC INDUSTRIAL ESTATE

Mr. Thanawat Duang-Udom
Former Senior Vice President Employee
Relations Department, KASIKORNBANK

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
AXA InsuranceMitsui Bussan Automotive (Thailand)
Ayudhya Capital ServicesMuang Thai Life Assurance
Bangkok AirwaysPhatra Leasing
BNP Paribas (Bangkok Branch)SCB Life Assurance
Government Housing BankThai Credit Retail Bank
Kasikorn Asset ManagementThai Life Insurance
KasikornbankThanachart Insurance
Kiatnakin Phatra BankThe Thai Insurance
Krungthai Asset ManagementTisco Financial Group
Krungthai BankTMB
Mitsubishi Electric Thai Auto-PartsTokio Marine Life Insurance (Thailand)

 

Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker