FRAUD RISK PREVENTION & CONTROL

ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร  เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม

不正行為リスク対策・管理

日本語はこちら>

28 – 29 MAY 2019  Expat

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

Fraud prevention system are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies’ internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT & PREVENTIVE SYSTEM
• แนวทางปฏิบัติและกรณีความสำเร็จของบริษัทระดับโลกว่าด้วยกลยุทธ์เชิงรุก และระบบการจัดการป้องกันการทุจริต/การตรวจสอบการทุจริต

Best Practice: Anti-Fraud Management System for Corporate Fraud Prevention, Detection & Control
• Fraud Circle and Continual Improvement Management
• World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
• Fraud & Abuse Classification System-Hotspots & Schemes
• Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
• Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
• Fraud Behavior, Technique: Real Examples
• Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
• Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
• Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
• Fraud Report and Response: Real Cases
• Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
• Fraud Case Study & Successful Cases in Courts
• Workshop: Real Cases & Legal Solutions for Short-Medium & Long Term Practices

SECTION 1 Fraud Circle and Continual Improvement Management: Corporate Fraud Prevention and Detection
SECTION 2 Fraud Risk Assessment – Risk Footprint
SECTION 3 Fraud Prevention: Developing a Strategy to Fight Fraud
SECTION 4 Fraud Surveillance and Detection
SECTION 5 Fraud Report and Response
SECTION 6 Fraud Review and Testing
SECTION 7 Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
SECTION 8 Fraud Case Study

KEY LEARNING POINTS
1. Anti-Fraud Key Elements and Control Management Programs: Implications and Implementations with practical guided outlines (องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้)
2. Fraud Reporting & Response: Investigation Process, Police Report and/or Collaboration, Lesson Learned (กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ บทเรียนที่น่าสนใจ)
3. Sample Case Analysis and Practice of Developing/Designing Preventive Actions: Logistics and Financial Fraud Related Incidents (กรณีตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบ ระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต)
4. Countering & Minimizing Fraud Risk to Ensure Compliance (กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำ ของโลกในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง)

KEY BENEFITS OF ATTENDING
After attending this Workshop, you will be able to:
• Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
• Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
• Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
• Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
• Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
• Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

WHO SHOULD ATTEND
Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:
• Internal Audit, Auditing, Risk Management
• Operational Risk, Compliance, External Audit
• Information Security, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
• Money Laundering Reporting & Human Resources & Sales
• Regulators and Inspectors
• Retailing and Financial Services

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร  เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม”

 

不正行為リスク対策・管理

 不正・詐欺のリスクを対策するシステムは、企業の破産を防ぐを肝心な策略である。

 以上の重要なトピックをより理解できるよう、組織内部の不正行為を対策制度、管理制度、アクティブな策略を上達させるセミナー。

コース内容

  • 不正の循環を理解し、継続的な対策を考える
  • 世界レベルの企業が利用する不正行為の見抜き方、解決し方
  • 不正行為リスク評価(リスクアセスメント)
  • 不正行為になる傾向が高い行動やよくある行儀など
  • 不正行為リスクの識別ーリスクを評価するコツ
  • 不正行為の防止ー不正行為と戦う戦略
  • 裁判に勝った実例ケース
  • 不正行為に関する経験や知識を高めるインタラクティブ・ワークショップ

など

 

トップへ戻る>