FRAUD RISK PREVENTION
DIGITAL FORENSICS & INVESTIGATION

กลยุทธ์ป้องกัน&สอบสวนกรณีทุจริต “ภัยภายในองค์กร”

7 – 8 DECEMBER 2023, 9.00 – 16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

A.P. Honda

Asian Sea Corporation

Bank of Thailand

Chulalongkorn University

DTGO Corporation

Generali Life Assurance (Thailand)

Kasikornbank

Nissan Motor (Thailand)

PTT Exploration and Production

Sansiri

Singha Estate

Toyota Motor Thailand

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

ระบบป้องกันทุจริตในองค์กร เจาะลึกระบบการจัดการ กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อควบคุม

Fraud prevention systems are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies’ internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

PRACTICAL FRAUD MANAGEMENT & PREVENTIVE SYSTEM
• แนวปฏิบัติ กรณีความสำเร็จ กลยุทธ์เชิงรุก ระบบป้องกันทุจริต การตรวจสอบกรณีทุจริต

Anti-Fraud Management for Fraud Prevention, Detection & Control
Fraud Circle and Continual Improvement Management
World Class Corporate Fraud Prevention and Detection
Fraud & Abuse Classification System-Hotspots & Schemes
Exploring and Preventing Complex Fraud Schemes
Fraud Risk Assessment-Risk Footprint
Fraud Behavior, Technique: Real Examples
Fraud Risk Identification, Assessment Techniques
Fraud Prevention & Deterrence: Strategies to Fight Fraud
• Fraud Surveillance, Detection & Digital Forensic
Fraud Report and Response: Real Cases
Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
• Real Cases & Solutions for Short-Medium & Long Term 

SECTION 1 Fraud Circle and Continual Improvement: Corporate Fraud Prevention and Detection
SECTION 2 Fraud Risk Assessment – Risk Footprint
SECTION 3 Fraud Prevention: Developing a Strategy to Fight Fraud
SECTION 4 Fraud Surveillance and Detection
SECTION 5 Fraud Report and Response
SECTION 6 Fraud Review and Testing
SECTION 7
Fraud Event Handling Procedure: Best Practice
SECTION 8
Fraud Case Study

Special Session
BEST PRACTICES | International Experiences on Fraud Prevention & Control
BEST PRACTICES | Unveiling Cybercrime: Insights from Digital Forensics and Incident Response

 

The Threat Within: Are you protecting your business from fraud?
Why You Need Know-How on Internal Fraud Prevention, Detection, and Control

Fraud prevention and investigation are vital for all businesses. All businesses are especially vulnerable. Most companies’ internal control practices are better at catching small frauds than they are at catching schemes that could bankrupt their company.

A recent survey by the Association of Certified Fraud Examiners found that US businesses lost $994 billion to fraud in the last year alone. More than half of the respondents reported increased fraud losses in the past year. Eighty percent expect fraud to increase. Since 60 percent of fraud cases involve losses of $100,000 or more.

KEY LEARNING POINTS

1. Anti-Fraud Key Elements and Control Management Programs: Implications and Implementations with practical guided outlines (องค์ประกอบสำคัญในการป้องกันและต่อสู้กับการทุจริตของพนักงานในองค์กร วิธีการที่ปฏิบัติจริง การจัดการที่ได้ผล และรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติและพลาดไม่ได้)
2. Fraud Reporting & Response: Investigation Process, Police Report and/or Collaboration, Lesson Learned (กระบวนการและรูปแบบที่เป็นเลิศในระบบการรายงานเพื่อป้องกันการทุจริต งานที่ต้องทำเมื่อเกิดการทุจริต การทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือกับส่วนต่างๆ บทเรียนที่น่าสนใจ)
3. Sample Case Analysis and Practice of Developing/Designing Preventive Actions: Logistics and Financial Fraud Related Incidents (กรณีตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่เรียนรู้ได้อย่างเข้มข้นในการออกแบบ ระบบต่อต้านการทุจริตของพนักงานโดยเฉพาะจากสถานการณ์จริงของธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต)
4. Countering & Minimizing Fraud Risk to Ensure Compliance (กลยุทธ์และกรณีตัวอย่างจริงในบริษัทชั้นนำของโลกในการป้องกันการทุจริตโดยเน้นให้พนักงานได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง)

KEY BENEFITS OF ATTENDING
After attending this workshop, you will be able to:
Identify possible common ways that fraud is detected within companies.
Develop a basic investigative policy and create a general plan for dealing with reports of suspected fraud
Assemble a competent fraud investigation team to examine cases of suspected fraud
Know the options for legal action once a fraud investigation is concluded
Understand effective practices in preparing a lawsuit against the fraud-committed employee
Understand effective methods in litigating & winning the legal case on the employee fraud in the labor court

WHO SHOULD ATTEND
Executive Vice Presidents, Senior Vice Presidents, Vice Presidents, Heads, Directors, Managers of:
• Internal Audit, Auditing, Risk Management
• Operational Risk, Compliance, External Audit
• Information Security, Legal Counsel, Finance
• Corporate Governance, Fraud Prevention
• Fraud Investigation, Anti-Money Laundering, IT
• Money Laundering Reporting & Human Resources & Sales
• Regulators and Inspectors
• Retailing and Financial Services

Book now to secure your seat to Fight against fraud & Protect your business from falling into the hands of corporate crime and uphold the reputation of your esteemed organization.
“World-Class Anti-Fraud Strategy, Practical Framework & Real Practices”

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
16:45 End of Program

KEY RELATED TOPICS
การตรวจสอบทุจริต, ทุจริตในองค์กร, fraud risk, Fraud Detection, ทุจริตพนักงาน, พนักงานทุจริต, Corporate Fraud Prevention, ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริต

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“กลยุทธ์ป้องกันและสอบสวนการทุจริตภายในองค์กร”

Register

Brochure