PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

'IPO' GO BIG STRATEGIES

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

IPO GO BIG STRATEGIES

'IPO' GO BIG STRATEGIES

กลยุทธ์ครบมิติเพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

Strategic Insights for Listing on The Stock Exchange of Thailand
LEARN WHAT’S BEFORE & BEYOND IPO – LATEST INSIGHTS FOR IPO SUCCESS

        เรียนรู้จากกรณีศึกษาและสถานการณ์ทางธุรกิจให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งทีจะเกิดขึ้นในกระบวนการ IPO จากมุมมองระดับกลยุทธ์องค์กรและโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางการเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์และการสร้างการเติบโตหลังจาก IPO สู่เป้าหมาย

ปรึกษาเรียนรู้กับกูรูผู้เชี่ยวชาญ เติมเต็มความรู้เข้มข้นกลยุทธ์ครบมิติ

        นำโดยคุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามร้อน อาทิ กฏหมาย การเงินบัญชีกลยุทธ์องค์กรและนานาสารพันการสัมมนา IPO Total Strategy สร้างขึ้นมาจากกระแสความต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเจ้าของกิจการที่ “ไม่รู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร” และ “ไม่ทราบว่าจะปรึกษาใคร” ตลอดจน “ไม่แน่ใจที่ปรึกษา” ว่าแนะนำอะไรเพื่ออะไร และต้องเตรียมตัวอย่างไรโดยเฉพาะ “ค่าใช้จ่าย” และ “ระยะเวลา” ในการ “แต่งตัวก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์” ที่ไม่เคยทราบจากแหล่งข้อมูลที่ใดเลยที่รวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเป็นระบบเช่นนี้มาอยู่ในการสัมมนาเดียวกัน

• ตลาดทุนไทยและตราสารทุน
• หลักเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ขั้นตอนการจดทะเบียนเป็น “บริษัทจดทะเบียน”
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

• หลักเกณฑ์การเข้า LIVE Platform
• ประเภทกลุ่มธุรกิจ Startup
• ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ
• ถาม/ตอบ กรณีศึกษา ความสำเร็จ ข้อผิดพลาด คำแนะนำ

• ประเด็นสำคัญทาง “กฎหมาย” ที่เกี่ยวข้องกับ IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัทก่อน IPO
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผนโครงสร้างการถือหุ้น
• ประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับ Holding Co / Offshore Holding Co และ IPO Co

• ประเด็นสำคัญเเกี่ยวกับ “ภาษี” เกี่ยวกับ IPO
• การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการ “ควบบริษัท” / “การโอนกิจการทั้งหมด” / “การโอนกิจการบางส่วน” ก่อน IPO
• การวางแผนใช้ “ตราสารหนี้” / “หุ้นกู้” ก่อน และ หลัง IPO
• ประเด็น “รายการที่เกี่ยวโยงกัน” และการวางแผนจัดการที่เหมาะสม

• ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” เพื่อ IPO
• ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงที่ “อาจ” ส่งผลให้ IPO ไม่ได้
• Update แนวทางการอนุมัติ / ไม่อนุมัติ ให้ IPO

• การปรับโครงสร้างองค์กร EBT (Entire Business Transfer) + Amalgamation (การควบกิจการ)
• รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transaction)
• บรรษัทธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
• Holding structure
• Share-base transaction
• Provident Fund & ESOP & EJIP (Employee Joint Investment)
• Backdoor listing (RTO: Reverse Take Over)
• การนำกอง REIT และ กอง Infrastructure Fund เข้าตลาดหลักทรัพย์
• การทำ Pre-consult กับ สำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์

• ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO
• การเตรียมพร้อมด้านโครงสร้างรายได้และผลกำไรขององค์กร
• ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเข้าตลาดหลักทรัพย์
• ความพร้อมด้านบัญชีและรายการสำคัญ
• Silent period/ การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Requirement)
• การประเมินมูลค่าหุ้น IPO เบื้องต้น
• การจัดจำหน่ายหุ้น (Underwriting)

• ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับความสำเร็จ ความผิดพลาดของ IPO: บริษัทที่ว่าดี มีอะไรแตกต่าง
• Key Issue: ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ “หุ้นต่ำจอง” กับ “IPO Price” ว่า “คำนวณ” อย่างไร ปัจจัยใด?
• Case: ต่อยอดธุรกิจ ว่าด้วยผลประโยชน์และการเพิ่มพูน
• Case: ลดความเสี่ยงให้ธุรกิจ ว่าด้วยความเสี่ยงและการสูญเสีย

Details

• ภาพรวมตลาดทุนไทย และ สินค้าตราสารทุน
• หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
• ข้อดี/ข้อเสียของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. PRE – IPO

• การเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน (ต้องไม่พลาด)
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

2. IPO PROCESS

กลยุทธ์ กรณีศึกษา และสถานการณ์ทางธุรกิจ

3. IPO CRITICAL SUCCESS FACTORS

• Change Management
• IPO Key Success Factor

Mr. Chinapat Visuttipat,
Partner,
ONE LAW OFFICE

Mr. Somsak Sirichainarumitr,
Chief Executive Officer,
Asset Pro Management Co., Ltd.

Mr. Suwinai Wattanakorn,
Partner,
ONE Law Office

Mrs. Unakorn Phruithithada,
Former Partner,
PricewaterhouseCoopers

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Asset World Corp PCL.Intouch Holdings PLC.
Bangchak Corporation PLC.Italian-Thai Development PLC
Boutique Corporation PCL.Land and House Securities PCL.
Chai Watana Tannery Group PLC.Muang Thai Life Assurance PCL.
Christiani & Nielsen (Thai) PCL.STC Concrete Product PCL.
Cosmo Group PLC.Thai Oil PCL.
Dacon Inspection Services Co., Ltd.Thai Rotary Engineering PCL.
Index Creative Village PCL.Univentures PCL.

 

Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker