สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

PROPERTY LEASE CONTRACT

ลึกชัดอสังหาฯ-สัญญาเช่าฯ-เจรจา-ภาษี

31 May 2021

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
ณ *โรงแรมระดับห้าดาว* มาตรฐานสูง รักษาระยะที่เหมาะสม

 

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#

10% OFF for 2-3 Persons | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

รู้ก่อนทำก่อน-ถามลึกตอบชัด-ทิศทางกระจ่าง-วางแผนทันเกมรุก

 ONE DAY INTENSIVE -PRECISE-INSIGHTFUL
Property Due Diligence ตรวจสอบ “ทรัพย์สินก่อน” “ซื้อ/เช่า”
Property Lease: Law กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
Property Lease: Contract (BTO / BOT)
สัญญาเช่าควบคุม / การแก้ไขสัญญา
Property Lease: Finance วางแผนทางการเงิน เช่าอสังหาริมทรัพย์
Property Lease: Tax ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์: การคำนวณภาษี
Property Lease: REIT (Real Estate Investment Trust)
• New Property Right: “ทรัพย์อิงสิทธิ”…ทรัพย์สิทธิใหม่ทดแทน “สิทธิการเช่า”

ถามลึกตอบชัดปฏิบัติได้จริง
ป้องกันปัญหา (ภาษี) รับโอนอาคารเมื่อครบสัญญาเช่า?
ต่อรองสัญญาเช่า โอนอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จอย่างไรให้ใช้ “ภาษีซื้อ” จากการก่อสร้างได้?
เงินกินเปล่า เสียภาษีหรือไม่?
คำมั่นจะให้เช่าต่อ ต้องชัดเจนแน่นอนอย่างไร ?
อากรแสตมป์ติดสัญญาเช่า ต้องชำระเป็น “เงินสด” กรณีใด?
เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)
วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร

เจาะลึกกลยุทธ์สัญญา: บริหารสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
การตรวจสอบทรัพย์สินก่อน “ซื้อ/เช่า” กฎหมาย กายภาพ
กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ – “เช่า” “เช่าซื้อ” “เช่าแบบ Leasing”
สัญญาเช่าควบคุม (เฉพาะเช่าเพื่ออยู่อาศัย)
สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า/สัญญาบริการ ไฟฟ้า น้ำประปา
เช่าอสังหาฯเกิน 3 ปี ทำ “สัญญาเช่า” & จดทะเบียนสัญญาอย่างไร
สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า – มีการส่งมอบการครอบครองหรือไม่
สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ ยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
ปรับปรุงสัญญาเช่า อย่างไร? แนวทางแก้ไขสัญญาเช่า
แนวทางที่ไม่ขัดกฎหมาย “สัญญาเช่าควบคุม”
เงินกินเปล่า คำมั่นจะให้เช่า หลักฐานการให้เช่า การขึ้นค่าเช่า การฟ้องขับไล่
ภาษีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์: สัญญาเช่าที่ดินทำกิจการ – จดทะเบียนเช่าดีหรือไม่
BTO / BOT ดีสำหรับใคร? ข้อควรระวัง BTO / BOT
โอนสิทธิการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์”
Sale and Lease-back: ข้อดี ข้อเสีย ข้อพึงระมัดระวัง
การวางแผนภาษีการเช่า/บริษัท/บุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ภาษีการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์” ประเด็นต้องห้าม
ภาษีซื้อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ “การคำนวณภาษี”
ทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มี “ค่าเช่า”
กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Property Co vs. REIT

*เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)* *วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร?*

WHO MUST ATTEND
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund,Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ลึกชัดอสังหาฯ-สัญญาเช่าฯ-เจรจา-ภาษี”