สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

PROPERTY LEASE CONTRACT

ลึกชัดอสังหาฯ-สัญญาเช่าฯ-เจรจา-ภาษี

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 18,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

 

ENQUIRY: +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL:CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

 

รู้ก่อนทำก่อน-ถามลึกตอบชัด-ทิศทางกระจ่าง-วางแผนทันเกมรุก

 ONE DAY INTENSIVE -PRECISE-INSIGHTFUL
• Property Due Diligence ตรวจสอบ “ทรัพย์สินก่อน” “ซื้อ/เช่า”
• Property Lease: Law กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
• Property Lease: Contract (BTO / BOT)
• สัญญาเช่าควบคุม / การแก้ไขสัญญา
• Property Lease: Finance วางแผนทางการเงิน เช่าอสังหาริมทรัพย์
• Property Lease: Tax ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์: การคำนวณภาษี
• Property Lease: REIT (Real Estate Investment Trust)

ถามลึกตอบชัดปฏิบัติได้จริง
• ป้องกันปัญหา (ภาษี) รับโอนอาคารเมื่อครบสัญญาเช่าอย่างไร?
• ต่อรองสัญญาเช่า โอนอาคารเมื่อก่อสร้างเสร็จอย่างไรให้ใช้
“ภาษีซื้อ” จากการก่อสร้างได้?
• เงินกินเปล่า เสียภาษีหรือไม่?
• คำมั่นจะให้เช่าต่อ ต้องชัดเจนแน่นอนอย่างไร ?
• อากรแสตมป์ติดสัญญาเช่า ต้องชำระเป็น “เงินสด” กรณีใด?
• เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)
• วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร

เจาะลึกกลยุทธ์สัญญา: บริหารสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
• การตรวจสอบทรัพย์สินก่อน “ซื้อ/เช่า” กฎหมาย กายภาพ
• กฎหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ – “เช่า” “เช่าซื้อ” “เช่าแบบ Leasing”
• สัญญาเช่าควบคุม (เฉพาะเช่าเพื่ออยู่อาศัย)
• สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า/สัญญาบริการ ไฟฟ้า น้ำประปา
• เช่าอสังหาฯเกิน 3 ปี ทำ “สัญญาเช่า” & จดทะเบียนสัญญาอย่างไร
• สัญญาให้เช่าพื้นที่ร้านค้า – มีการส่งมอบการครอบครองหรือไม่
• สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ ยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
• ปรับปรุงสัญญาเช่า อย่างไร? แนวทางแก้ไขสัญญาเช่า
• แนวทางที่ไม่ขัดกฎหมาย “สัญญาเช่าควบคุม”
• เงินกินเปล่า คำมั่นจะให้เช่า หลักฐานการให้เช่า การขึ้นค่าเช่า การฟ้องขับไล่
• ภาษีสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์: สัญญาเช่าที่ดินทำกิจการ – จดทะเบียนเช่าดีหรือไม่
• สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา
• BTO / BOT ดีสำหรับใคร? ข้อควรระวัง BTO / BOT
• สัญญาเช่าควบคุม (เฉพาะเช่าเพื่ออยู่อาศัย)
• โอนสิทธิการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์”
• Sale and Lease-back: ข้อดี ข้อเสีย ข้อพึงระมัดระวัง
• การวางแผนภาษีการเช่า/บริษัท/บุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• ภาษีการให้เช่า “อสังหาริมทรัพย์” ประเด็นต้องห้าม
• ภาษีซื้อต้องห้ามจากค่าก่อสร้าง
• ภาษีการขายอสังหาริมทรัพย์ “การคำนวณภาษี”
• ทางเลือกในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มี “ค่าเช่า”
• กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ Property Co vs. REIT

*เจรจาสัญญาเช่าอย่างไรกับผู้เช่ารายใหญ่ (ห้าง/โรงแรม)* *วางแผนภาษีการเช่าระยะยาวให้ประหยัดเงินอย่างไร?*

WHO MUST ATTEND
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund,Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ลึกชัดอสังหาฯ-สัญญาเช่าฯ-เจรจา-ภาษี”