SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATION

 ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประชุมบริษัทและผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ
Effective Presentation to Influence the Board’s Approval & Commitments

重役会議プレゼンを成功させるセミナ

日本語はこちら>

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

7 – 8 October 2021

Registration Fee: ฿ 28,500 / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
10% OFF for 3 or MORE | URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

KEY REASONS TO ATTEND
To become an effective leader in today’s fast pace business world, you need to have asset of abilities to drive process of persuading and motivating others to achieve the shared understanding together. The first and foremost essential ability of the future leader is to inspire the shared vision and goals to members of the executive committee and the Board of Directors which requires a crucial skill in presentation in order to powerfully and effectively present message.

In particular, this Two-Day Masterclass will wake up the sleeping giant in you to become a powerful and effective presenter in the setting that matter the most to your career success, i.e. “Board of Director” By providing all tips, tools, and techniques to craft the way you create and perform a powerful and effective presentation together with valuable insights from real showcases gone through by effective presenters. 

ใน 2 วันเต็มนี้ จะปลุกยักษ์ที่หลับใหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาสำแดงพลังเป็นผู้นำเสนองาน ด้วยเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยขัดเกลาแต่งเติมวิธีการสร้างสรรค์และการนำเสนองานอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความเข้าใจเชิงลึกจากการได้เห็นตัวอย่างจริงที่แสดงโดยผู้นำเสนองาน ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณมากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความสามารถที่จะช่วยผลักดันกระบวนการในการชักชวนโน้มน้าวให้บรรลุความเข้าใจร่วมกันได้อย่างแท้จริง การนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหารและกรรมการบริษัท จำเป็นต้องใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาอย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ การนำเสนองานเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ และความเห็นชอบพื้นฐานร่วมกันซึ่งความสำคัญต่อความสำเร็จทางอาชีพการงานของคนที่จะก้าวเป็นผู้นำในวันหน้า

KEY LEARNING POINTS
เข้าใจถึงความกังวลที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
พัฒนากลยุทธ์ที่จะเอาชนะใจผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
นำเสนออย่างตรงประเด็นมีประสิทธิภาพและยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ
ทำความเข้าใจถึงพลวัตความไม่แน่นอนของผู้บริหารและคณะกรรมการ
การทำงานร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและประธาน
การทำความเข้าใจสถานะของตนเองที่มีต่อผู้บริหารและวาระการประชุม
การเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในที่ประชุมผู้บริหารและห้องประชุมกรรมการ
ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเสนองานอย่างตรงประเด็นมีประสิทธิภาพ

ACQUIRE STATE OF THE ARTS PRESENTATION FROM LEADING EXPERTS

 Dr. Chatchai Thanarudee, Chief Executive Officer, THANAGER & CO Co., Ltd.
Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Mr. Pongpunt Wongnongteoi, Strategic Planning Director & Board Member, Tero Entertainment PCL
Mrs. Viriya Lappromrattana, Senior Executive Vice President, I V Global Securities PCL.
Ms. Supar Phokachaipat, Communication Advisor & Gallup-Certified Strength Coach, Former COCA, Allianz Ayudhya
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist
Dr. Suriya Lertwattanapongchai, Managing Director, BMG – Lean Methods Group
Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius Co., Ltd
Asst. Prof. Dr. Vichakorn Hengsadeekul, Former Managing Director, SIKA (THAILAND) LTD.

KEY RELATED TOPICS
เทคนิคการนำเสนอ, Presentation Training, ทักษะการนำเสนอ, Board Presentation, ประชุมบอร์ด, Rule of Presentation

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประชุมบริษัทและผู้บริหารให้ประสบผลสำเร็จ”