PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

PRESENTING TO THE BOARDROOM

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 21,500 บาท จากปกติ 28,500 บาท/ท่าน

PRESENTING TO THE BOARDROOM

PRESENTING TO THE BOARDROOM

Strategic Presentation Techniques for Executive Success
สุดยอดการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารและบริษัทที่ประสบผลสำเร็จ

เตรียมพร้อมอย่างไรที่จะใช้เวลาอันมีค่าในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

KEY REASONS TO ATTEND

To become an effective leader in today’s fast-paced business world, you need to have asset of abilities to drive the process of persuading and motivating others to achieve a shared understanding together. The first and foremost essential ability of the future leader is to inspire the shared vision and goals to members of the executive committee and the Board of Directors which requires a crucial skill in the presentation to powerfully and effectively present the message.

In particular, this Two-Day Masterclass will wake up the sleeping giant in you to become a powerful and effective presenter in the setting that matters the most to your career success, i.e. “Board of Directors” By providing all tips, tools, and techniques to craft the way you create and perform a powerful and effective presentation together with valuable insights from real showcases gone through by effective presenters. 

ใน 2 วันเต็มนี้ จะปลุกยักษ์ที่หลับใหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาสำแดงพลังเป็นผู้นำเสนองาน ด้วยเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยขัดเกลาแต่งเติมวิธีการสร้างสรรค์และการนำเสนองานอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความเข้าใจเชิงลึกจากการได้เห็นตัวอย่างจริงที่แสดงโดยผู้นำเสนองาน ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณมากที่สุด

เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความสามารถที่จะช่วยผลักดันกระบวนการในการชักชวนโน้มน้าวให้บรรลุความเข้าใจร่วมกันได้อย่างแท้จริง การนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหารและกรรมการบริษัท จำเป็นต้องใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาอย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ การนำเสนองานเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ และความเห็นชอบพื้นฐานร่วมกันซึ่งความสำคัญต่อความสำเร็จทางอาชีพการงานของคนที่จะก้าวเป็นผู้นำในวันหน้า

นำเสนอ

นำเสนออย่างเป็นเลิศตรงใจและเหนือความคาดหมายของบอร์ดบริหารและที่ประชุมบริษัท

วิเคราะห์และจัดการ

วิเคราะห์และจัดการความซับซ้อนของการประชุมผู้บริหารระดับสูงและควบคุมบรรยากาศในห้องประชุม

เข้าใจ

เข้าใจการประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการระดับสูงเพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอที่มีประสิทธิผล

ผลักดันความสำเร็จ

ผลักดันความสำเร็จด้วยกลยุทธ์และเทคนิคที่สกัดจากผู้เชี่ยวชาญการนำเสนอบอร์ดจนบรรลุเป้าหมาย

เหนืออื่นใด

เหนืออื่นใด ศิลปะการโน้มน้าวและชนะการตัดสินใจในที่ประชุมผู้บริหารและบริษัทได้ประสบผลสำเร็จ

Details
  • เข้าใจถึงความกังวลที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
  • พัฒนากลยุทธ์ที่จะเอาชนะใจผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
  • นำเสนออย่างตรงประเด็นมีประสิทธิภาพและยุทธวิธีสู่ความสำเร็จ
  • ทำความเข้าใจถึงพลวัตความไม่แน่นอนของผู้บริหารและคณะกรรมการ
  • การทำงานร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและประธาน
  • การทำความเข้าใจสถานะของตนเองที่มีต่อผู้บริหารและวาระการประชุม
  • การเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในที่ประชุมผู้บริหารและห้องประชุมกรรมการ
  • ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเสนองานอย่างตรงประเด็นมีประสิทธิภาพ

Ms. Supar Phokachaipat,
Communication Advisor & Gallup-Certified Strength Coach,
Former Chief Officer Corporate Affairs,
Allianz Ayudhaya

Mr. Niwat Thanpitinan,
Managing Director,
Propertist

Mr. Gong Rungswang,
Director of the Executive Board,
Industrial Estate Authority of Thailand

Mrs. Viriya Lappromrattana,
Senior Executive Vice President,
I V Global Securities

Mr. PanaEk Warawit,
Founder, Infomobius,
Independent Director, Premier Marketing

Mr. Pongpunt Wongnongteoi
Former Strategic Planning Director & Board Member
Tero Entertainment PCL

Dr. Nutavoot Pongsiri
Former Deputy Secretary General, Corporate Excellence Group
Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EEC)

Dr. Chatchai Thnarudee,
Chief Executive Officer,
THANAGER & CO

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาส สร้างสรรค์นำเสนอ การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker