SUCCESSFUL BOARDROOM PRESENTATION

 ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประชุมบริษัทและผู้บริหารประสบผลสำเร็จ

重役会議プレゼンを成功させるセミナ

日本語はこちら>

 

สัมมนาระดับพรีเมี่ยม เจาะลึกปรึกษาตรงปัญหา มุ่งผลสำเร็จแท้จริง
“เข้าร่วมได้ทั้งทาง ZOOM Meeting และที่ Anantara Siam Hotel ( ≈ 10 คน)”

 

Registration Fee 28,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM | HIGH STANDARD – 5 STARS

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

KEY REASONS TO ATTEND
To become an effective leader in today’s fast pace business world, you need to have asset of abilities to drive process of persuading and motivating others to achieve the shared understanding together. The first and foremost essential ability of the future leader is to inspire the shared vision and goals to members of the executive committee and the Board of Directors which requires a crucial skill in presentation in order to  powerfully and effectively present message.

In particular, this Two-Day Masterclass will wake up the sleeping giant in you to become a powerful and effective presenter in the setting that matter the most to your career success, i.e. “Board of Director” By providing all tips, tools, and techniques to craft the way you create and perform a powerful and effective presentation together with valuable insights from real showcases gone through by effective presenters. 

ใน 2 วันเต็มนี้ จะปลุกยักษ์ที่หลับใหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาสำแดงพลังเป็นผู้นำเสนองาน ด้วยเคล็ดลับ เครื่องมือ และเทคนิคที่ช่วยขัดเกลาแต่งเติมวิธีการสร้างสรรค์และการนำเสนองานอันทรงพลังและมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยความเข้าใจเชิงลึกจากการได้เห็นตัวอย่างจริงที่แสดงโดยผู้นำเสนองาน ทั้งหมดนี้คือเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์ต่อความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณมากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นปัจจุบัน จำเป็นต้องมีความสามารถที่จะช่วยผลักดันกระบวนการในการชักชวนโน้มน้าวให้บรรลุความเข้าใจร่วมกันได้อย่างแท้จริง การนำเสนองานต่อที่ประชุมผู้บริหารและกรรมการบริษัท จำเป็นต้องใช้ทักษะอันยอดเยี่ยมในการนำเสนอเนื้อหาอย่างทรงพลังและมีประสิทธิภาพ การนำเสนองานเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจ และความเห็นชอบพื้นฐานร่วมกันซึ่งความสำคัญต่อความสำเร็จทางอาชีพการงานของคนที่จะก้าวเป็นผู้นำในวันหน้า

KEY LEARNING POINTS
1. เข้าใจถึงวาระทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
2. พัฒนากลยุทธ์ที่จะตอบข้อซักถามของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
3. นำเสนออย่างตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ และมียุทธวิธีที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารหลัก
4. ทำความเข้าใจถึงพลวัตของผู้บริหารและคณะกรรมการ
5. การทำงานร่วมกันและผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหารและประธาน
6. การทำความเข้าใจสถานะของตนเองที่มีต่อผู้บริหารและวาระการประชุม
7. การเตรียมพร้อมอย่างดีที่สุดในที่ประชุมผู้บริหารและห้องประชุมกรรมการ
8. ข้อควรทำและไม่ควรทำในการเสนองานอย่างตรงประเด็น มีประสิทธิภาพ

ACQUIRE STATE OF THE ARTS PRESENTATION FROM LEADING EXPERTS
 Dr. Chatchai Thanarudee, Chief Executive Officer, JP Insurance PCL
Mr. Gong Rungswang, Director of the Executive Board, Industrial Estate Authority of Thailand
Mr. Pongpunt Wongnongteoi, Strategic Planning Director, BEC-Tero Entertainment PCL
Mrs. Viriya Lappromrattana, Former Deputy CEO, RHB Securities (Thailand)
Ms. Supar Phokachaipat, Communication Advisor & Gallup-Certified Strength Coach ,Former COCA, Allianz Ayudhya
• Mr. Niwat Thanpitinan, Managing Director, Propertist 
Dr. Suriya Lertwattanapongchai, Managing Director/Lean Master, Breakthrough Management Group (Thailand)/
Mr. PanaEk Warawit, Founder, InfoMobius Co., Ltd

 

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’  สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
“ศาสตร์ ศิลป์ และเทคนิคการนำเสนอบอร์ดที่ประสบผลสำเร็จ”