PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

CYBER-SECURITY
DATA BREACH & LOSS PROECTION

NEW CYBER-SECURITY, DATA BREACH & LOSS PROECTION

CYBER-SECURITY RISK

DATA BREACH & LOSS PROTECTION

กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงไซเบอร์และคุ้มครองข้อมูลธุรกิจ

Topics In 2 Days

• The New Waves Of Cyber Risks Driven By Disruptive Technologies
ศึกษาลักษณะและเข้าใจถึงรูปแบบของ Cyber Risks ที่เกิดขึ้นภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆมีการเชื่อมต่อเป็นระบบนิเวศมากขึ้น (business ecosystem) รวมถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

• Cyber Security Maturity Assessment: Understanding The State Of Cyber Risks
กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้เทรนด์โลกในขณะนี้และกำลังจะก้าวต่อไป รวมถึง Framework ที่เหมาะสม การจัดการทำ Cyber Security Maturity Assessment การประเมินศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์

• Data Leakage & Loss Prevention Methodology
แนวทางการป้องกันการสูญเสีย หรือ การรั่วไหลของข้อมูล

• Ceo’S View: What Executives Should Do About Cyber Security Risks?
มุมมองซีอีโอ: กรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่ได้ผลจริงจากประสบการณ์ตรง สิ่งที่ผู้นำองค์กรควรรู้เกี่ยวกับ Cyber Security

• Cyber Incident Response: What Do You Do When It Happens To You?
แนวทางการรับมือเหตุคุกคามทางไซเบอร์ กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เรียนรู้ขั้นตอนและการเตรียมให้พร้อมเพื่อนำไปปรับใช้สถานการณ์จริง

• Personal Data Protection Laws & Corporate Privacy Structures
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการกำกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกิจ กฎหมายแพ่ง และ อาญา ที่เกี่ยวข้อง (ละเมิด, ลักทรัพย์ ฯลฯ)

• Data Leakage/ Data Breach Investigation And Digital Forensic Techniques
กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ แนวทางการสืบสวนเหตุละเมิดข้อมูลด้วยดิจิทัลฟอเร็นสิกส์ ผ่านกรณีศึกษาและบทเรียนที่พลาดไม่ได้

• A Holistic Approach To Cybersecurity For Challenges In 2023
กลยุทธ์ครบมิติในการบริหารความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางไซเบอร์ การจัดการป้องกันความเสี่ยงทางไซเลอร์ที่ท้าทายอย่างยิ่งในปี 2023

• Cybersecurity In Digital Money: The New Era Of Financial Risks? How To Minimize Risk & Threat On Financial Data?
กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อระบบการเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันภัยและเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเสี่ยงด้านการเงินดิจิทัล พร้อมกรณีศึกษาประกอบการทำความเข้าใจจากธุรกิจการเงินดิจิทัล

        ในโลกดิจิตอลที่เราต่างเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือภาคธุรกิจ ภัยคุกคามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าง Cyber Threat ได้กลายมาเป็นหนึ่ง ในเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและตระหนักแล้วว่า Cyber Risk ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะ มองข้ามได้อีกต่อไป จากการวิจัยของ Juniper Research สถาบันวิจัยข้อมูลชั้นนำด้านการตลาด มูลค่าความเสียหายจาก ปัญหาข้อมูลรั่วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราวๆ 4 เท่าตัว แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง

ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามที่น่ากลัวนี้ให้ทันท่วงที ระบบ Cyber Security ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ เหตุผลหลักที่ Cyber Security ควรจะเป็นหัวข้อสิ่งสำคัญที่องค์กรควรตระหนักถึงตามบทความจาก Forbes Technology Council นิตยสารธุรกิจระดับโลกได้กล่าวไว้ คือ ความไม่รู้และความไม่ตระหนักขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรรับรู้ถึง Cyber Threat แต่ไม่สามารถรับมือได้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

Details

The New Normal of Cyber Risks:
รูปแบบใหม่ของภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัล
Data Leakage & Lost Prevention Methodology:
แนวทางการป้องกันการสูญเสียและการรั่วไหลของข้อมูล
Personal Data Protection Act:
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Data Leakage & Breach Investigation using Digital Forensics:
กระบวนการสืบสวนเหตุละเมิดข้อมูลด้วยดิจิทัลฟอเร็นสิกส์
Cyber Incident Response:
Setting Up Security Operation Center กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
Cyber Security Maturity Assessment:
State of Cyber Risks การประเมินศักยภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Practical Actions To Cybersecurity For Challenges For Years Ahead
กรณีความสำเร็จและเทคนิคปฎิบัติในการบริหารความปลอดภัยและความต่อเนื่องทางไซเบอร์
Cybersecurity in Digital Money:
The Coming of Age ภัยคุกคามไซเบอร์และความเสี่ยงต่อระบบการเงินดิจิทัล

Mr. Pathom Indarodom,
Managing Director, IoT & Digital Solutions,
True Digital

Mr. Polnsutee Thanesniratsai,
Director,
Bluebik Titans Company Limited

Dr. Chatchai Thnarudee,
Chief Executive Officer,
THANAGER & CO

Ms. Pattaraphan Paiboon,
Partner,
Baker & McKenzie Ltd.

Dr. Supakorn Kungpisdan,
SVP, Head of Technology Risk Management Division,
Siam Commercial Bank

Mr. Veerasak Kritsanapraphan,
Head of Technology Innovation,
True Digital Group

Dr. Tanusit Skunnawat,
Operation Director & CLM Managing Director,
Vintcom Technology

Ms. Kritiyanee Buranatrevedhya,
Partner,
Baker & McKenzie Ltd.

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
Key Related Topics
Event Information
Event Speaker