CYBERSECURITY RISKS

& DATA SECURITY SUMMIT 2023

“ภัยคุกคามไซเบอร์” ต่อองค์กร ต้องรู้เท่าทัน??
“ข้อมูลความลับ” ห้ามรั่วไหล สูญหาย ลบทำลาย

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

23 – 24 FEBRUARY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification

MINIMIZE CYBER THREAT – DATA LEAKAGE & LOST THE MOST CRITICAL CORPORATE RISKS

 1. The New Normal of Cyber Risks: รูปแบบใหม่ของภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นภายใต้นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคดิจิทัล
 2. Data Leakage & Lost Prevention Methodology: แนวทางการป้องกันการสูญเสียและการรั่วไหลของข้อมูล
 3. Personal Data Protection Act: กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องผลกระทบที่เกี่ยวกับธุรกิจกฎหมายแพ่ง และอาญา ที่เกี่ยวข้อง (ละเมิด, ลักทรัพย์ ฯลฯ)
 4. Data Leakage /Data Breach Investigation and Digital Forensic Techniques: กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ การสืบสวนเหตุละเมิดข้อมูลด้วยดิจิทัลฟอเร็นสิกส์
 5. Cyber Incident Response: Setting Up Security Operation Center กระบวนการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
 6. IT Security Solutions for Data Leakage/ Data Loss Prevention, Data Breach Detection: นวัตกรรมลดความเสี่ยงของการรั่วไหล หรือการตรวจจับการละเมิดข้อมูลและการนำไปใช้งาน
 7. Minimize Risk & Threat on Data Leakage & Lost: เสวนาวิธีการลดความเสี่ยงและภัยคุกคามทางข้อมูลให้ลดเหลือน้อยที่สุด
 8. Cybersecurity in Digital Money: The New Era of Financial Risks, Minimizing Threat on Financial Data?

TOPICS IN 2 DAYS

 1. The new normal of cyber risks driven by disruptive technologies in the digital era
 2. Cyber security maturity assessment: understanding the state of cyber risks
 3. Data leakage & lost prevention methodology
 4. Cyber incident response: what do you do when it happens to you?
 5. Personal data protection laws & regulations
 6. A holistic approach to cybersecurity for challenges in 2022
 7. Data leakage/ data breach investigation and digital forensic techniques
 8. Cybersecurity in digital money: the new era of financial risks? How to minimize risk & threat on financial data?

        ในโลกดิจิตอลที่เราต่างเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างทั่วถึงทุกมุมโลก และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันหรือภาคธุรกิจ ภัยคุกคามที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่าง Cyber Threat ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด องค์กรต่างๆ ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและตระหนักแล้วว่า Cyber Risk ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จะมองข้ามได้อีกต่อไป จากการวิจัยของ Juniper Research สถาบันวิจัยข้อมูลชั้นนำด้านการตลาด มูลค่าความเสียหายจากปัญหาข้อมูลรั่วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราวๆ 4 เท่าตัว แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรเพื่อป้องกันและตอบสนองภัยคุกคามที่น่ากลัวนี้ให้ทันท่วงที ระบบ Cyber Security ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ เหตุผลหลักที่ Cyber Security ควรจะเป็นหัวข้อสิ่งสำคัญที่องค์กรควรตระหนักถึงตามบทความจาก Forbes Technology Council นิตยสารธุรกิจระดับโลกได้กล่าวไว้ คือ ความไม่รู้และความไม่ตระหนักขององค์กร ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรรับรู้ถึง Cyber Threat แต่ไม่สามารถรับมือได้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและทันสมัย อีกสาเหตุมาจากการที่องค์กรจำนวนไม่น้อยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสาน บางหน่วยงานหรือบางระบบใช้เทคโนโลยีแบบเก่า ในขณะที่บางส่วนปรับปรุงให้ทันสมัย ในกรณีดังกล่าว ระบบที่อ่อนแอและล้าหลังอาจทำให้ทั้งองค์กรอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกโจมตี และข้อสุดท้ายคือ องค์กรไม่มีเวลาและงบประมาณสำหรับการสร้างและพัฒนาระบบ Cyber Security

KEY RELATED TOPICS
Cybersecurity, Data Protection, PDPA, Data Breach, ภัยไซเบอร์, Cyber Risk, Data Leakage, ความเสียงธุรกิจ, Corporate Risk, Lost Prevention, Personal Data Protection,ความเสี่ยงไซเบอร์, การรั่วไหลข้อมูล, ป้องกันความเสี่ยง

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร
“ภัยคุกคามไซเบอร์ ต่อองค์กร ต้องรู้เท่าทัน?? ข้อมูลความลับ ห้ามรั่วไหล สูญหาย ลบทำลาย”

 

Register

Brochure

To gain access to the complimentary content, and to receive special discounts for the seminar programs, please provide your information below:

15% OFF for 3+

 

Verification