FAMILY CHARTER

ธรรมนูญครอบครัว…นำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ…ทำอย่างไร?

เข้าร่วมได้ทั้งโรงแรมระดับห้าดาว และทาง ZOOM Meeting

5 JULY 2023, 9.00 – 16.45
Click BROCHURE for Full Details
15% OFF for 3 PERSONS

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

“ธรรมนูญครอบครัว” คือยาบำรุง พยุงธุรกิจครอบครัวให้เจริญก้าวหน้า สืบสานยั่งยืนนับ 100 ปี Centennial Family Business
• ธรรมนูญครอบครัว: กติกาขับเคลื่อนกิจการ/กฎครอบครัว
• ธรรมนูญครอบครัว: ไม่ใช่ กฎหมาย vs. พินัยกรรม vs. สัญญา
• ทำไม ? “ธรรมนูญครอบครัว” เชื่อมโยง สัญญาผู้ถือหุ้น และ ข้อบังคับของบริษัท Family Holding Co.
• หัวใจธรรมนูญครอบครัว ทำไมต้องมี Family Sense กับ Human Touch
• สืบสานธุรกิจอย่างไร ? ให้ยั่งยืน ทางออก ทางเลือก การตัดสินใจ
• สร้างบริษัท Holding ของครอบครัวให้กลายเป็นกงสีที่ไม่มีวันตายได้อย่างไร ?
• เหตุใด ? มี “ธรรมนูญครอบครัว” แล้ว…ต้องมี “ธรรมนูญธุรกิจ” เชื่อมโยงกัน ยากจะแยกออกจากกัน

ธรรมนูญครอบครัวกับอนาคตของธุรกิจครอบครัว: ธุรกิจครอบครัวที่มีภูเขาน้ำแข็ง Hidden Pain Point = Iceberg Family Business มีลักษณะอย่างไร?
• ธุรกิจครอบครัวแบบใด…ไม่ควรมี “ธรรมนูญครอบครัว”
• ใคร ? สมาชิกครอบครัว ? ร่วมจัดทำ “ธรรมนูญครอบครัว”
• กระบวนการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเป็นอย่างไร?
• รู้หรือไม่ ? ธรรมนูญครอบครัว…ทำเสร็จแล้ว “ขึ้นหิ้ง” เป็น 100 ครอบครัว…เหตุใด ?
• เขียนธรรมนูญครอบครัวอย่างไร ? นำมาใช้บังคับได้จริงกับธุรกิจ…ดูแลเงินกงสีอย่างโปร่งใส
• จัดการสวัสดิการครอบครัวได้จริง Family Welfare ไม่มีปัญหาภาษี

KEY RELATED TOPICS
ธรรมนูญครอบครัว, กฎครอบครัว, Family Charter, กระบวนการธรรมนูญครอบครัว, บริหารกงสี, หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ, Family Charter Development

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “ธรรมนูญครอบครัว…นำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ…ทำอย่างไร?”

Register

Brochure