PHONE NUMBER :

02 158 9892

Search
Close this search box.

EMPLOYMENT CONTRACT
& LAWFUL TERMINATION

 ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ! เหลือ 13,500 บาท จากปกติ 18,500 บาท/ท่าน

EMPLOYMENT CONTRACT & LAWFUL TERMINATION

EMPLOYMENT CONTRACT
& LAWFUL TERMINATION

สัญญาจ้างงาน วิธีเลิกจ้างตามกฏหมาย

        เจาะลึกประเด็นสำคัญ อัพเดทข้อกฎหมาย ข้อพึงระวังในการร่างสัญญาจ้างงาน ข้อปฏิบัติทางกฏหมายในการเลิกจ้างและการเขียนหนังสือเลิกจ้างที่เป็นธรรม เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องคดีในภายหลัง คำพิพากษาล่าสุดจากคดีจ้างงานที่สำคัญ ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ

กลยุทธ์และเทคนิคการร่างสัญญาจ้างงานที่รัดกุมและเป็นธรรม

• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานที่ควรทราบ
• สาระสำคัญของการทำสัญญาจ้าง: ประเภท, ช่วงวลา
• ความเข้าใจผิดที่ควรหลีกเลี่ยง ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
• ข้อความในสัญญาที่ควรมีและไม่ควรมี
• การร่างสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องและเป็นธรรม
• ตัวอย่างการร่างสัญญา: กลยุทธ์ เทคนิค บทเรียน
• ข้อพึงระวังและการทบทวนการร่างสัญญาจ้างงาน
• ข้อพิพาทอันอาจเกิดจากข้อความในสัญญาพร้อมตัวอย่างต่าง ๆ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง & การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการจ้างงานและสัญญาว่าจ้าง
• ฎีกาเกี่ยวกับสัญญาจ้างที่สำคัญ ๆ ที่ควรทราบ

การเลิกจ้างและการเขียนคำสั่งเลิกจ้างไม่ให้ถูกฟ้องคดี

• ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่ต้องทราบ
• ก่อนเลิกจ้างควรปฏิบัติอย่างไรให้เป็นธรรม
• การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างควรเป็นอย่างไรตามกฎหมาย
• การเขียนระเบียบวินัย การลงโทษ และการเลิกจ้างที่รัดกุม
• การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา การจ่ายค่าชดเชย
• การลดขนาดองค์กรโดยโครงการเกษียณอายุก่อนครบกำหนด
• เคล็ดลับในการเจรจาข้อเรียกร้อง
• ถาม – ตอบเกี่ยวกับปัญหาการเลิกจ้าง

Key Issues on Employment Contract

        การร่างสัญญาจ้างงานที่ชอบด้วยกฏหมายรัดกุมและเป็นธรรม จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายหลีกเลี่ยงความเสียหายจากข้อพิพาท และการฟ้องร้องในคดีความที่ไม่จำเป็น ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกท่านที่ไม่ได้เป็นนักกฎหมายควรได้เรียนรู้เพื่อปิดช่องว่างของสัญญาจ้างงานและเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาในนิติสัมพันธ์ของการจ้างงานไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเป็นพื้นฐานของการเป็นนายจ้างที่ดีอีกด้วยทั้งนี้ วิทยากรจะใช้การบรรยายแสดงแนวคิด อธิบายวิธีขั้นตอน การยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

Details

• เข้าใจและอธิบายได้ว่า สัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาอะไร มีใครบ้างที่เป็นคู่สัญญา และมีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างไร
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ อำนาจบังคับบัญชาของนายจ้างได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ การเลิกจ้าง การลาออก และการทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้อย่างถูกต้อง
• เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับ โครงสร้างและเทคนิคการร่างสัญญาจ้างแรงงานที่ควรจะเป็น

CEOs and Managing Directors, Directors, Vice Presidents, General Managers and Heads of

• Legal Counsel
• HRM
• Industrial Employee Relations
• Labor Union Relations
• Compensation and Benefits
• Employee Relations
• HRM Solution Providers
• HRM Consultants
• HR Legal Advisors

Mr. Paiboon Thamsathitmun,
Managing Director,
PAIBOON NITI

8:30 – 9:00Registration & Morning Coffee
9:00 – 10:30Program Commences
10:30 – 10:45Morning Break
10:45 – 12:15Program Commences
12:15 – 13:30Lunch & Networking
13:30 – 15:00Program Commences
15.00 – 15:15Afternoon Break
15:15 – 16:45End of Program
AIAPhatra Capital Public
Bangchak CorporationPTT Exploration and Production
Banpu
Ratchaburi Electricity Generating Holding
CIMB-Principal Asset ManagementSiam Commercial Bank
Dusit Thani BangkokSiamtoyota Manufacturing
Electricity Generating Authority of ThailandT.C. Pharmaceutical Industries
Intouch HoldingsThai Stanley Electric
Isuzu Bangkok SaleThe Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Minburi VetchakijTrue Corporation
Nissan Motor (Thailand)West Coast Engineering
Key Related Topics

โอเมก้าเวิลด์คลาสวิจัยพัฒนาหลักสูตรสัมมนาฝึกอบรม เพื่อผู้นำผู้บริหารเรียนรู้สู่ความสำเร็จแห่งอนาคต

Event Information

ฉลองครบรอบ 15 ปี ลดสุดพิเศษ!

Limited offer, Book Now

Event Speaker