MERGERS & ACQUISITIONS

Commercial, Financial, Legal & Tax Strategies
for the Best M&A Deal

ทิศทางใหม่ กลยุทธ์ สัญญา เจรจาการซื้อขายควบรวมกิจการ

21 – 22 NOVEMBER 2023, 9.00 -16.45
@Grande Center Point Ratchadamri Hotel

15% Discount for 3 persons

LEADING FIRMS PARTICIPATED IN THIS SEMINAR, e.g.

AXA Insurance

B.Grimm Power

Bank of Ayudhya

C.P. Land

Cementhai Holding

Central Restaurants Group

Charoen Pokphand Foods

Dhipaya Insurance

Forth Corporation

Intouch Holdings

Italthai Engineering

Kasikornbank

Land and Houses Bank

MBK

Mitr Phol Sugar

MK Restaurant Group

PTT Exploration and Production

PTT

SCG Chemicals

Singha Estate

Thai Foods Group

Thai Plastic and Chemicals

The Siam Commercial Bank

TIPCO Foods

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Brochure

PRE-M&A: STEP-BY-STEP
• M&A Planning & Strategies: Total Process, Checklist, Pitfalls & Tips
• Due Diligence: Financial, Tax, Commercial & Legal Aspects

POST-M&A: SMART INVESTMENT & MANAGEMENT
• M&A Structuring: Financial & Tax Strategies
• M&A Compliance, Documentation & Negotiation

This Masterclass is designed for MNCs, Listed Companies, SMEs, Family Business, and Investment Fund, especially those who are in charge of Wealth Management, Venture Capital Fund, Financial Controller, Treasurer, Finance Director, Tax Manager, Accounting, Legal Counselor, Business Development & Business Strategies

M&A strategy: Business expansion / Reorganization
1. M&A design of the deals: Property/ Share transactions?
2. Antitakeover measures: Owner safe harbor?
3. M&A legal framework: Deal breaker?
4. Takeover tactics: Corporate or individual?

M&A Financing: Cost efficiency for M&A
5. Tax incentives for M&A: EBT / PBT/ Amalgamation
6. Holding structure: Debt push down

Financial Due Diligence Strategies & Tools for decision
7. Account receivables: Local & Offshore parties
8. Account payable: Real & Fraud transactions

Tax Due Diligence Strategies
9. Due diligence report: Negotiating tool of M&A pricing
10. How to deal with unlocked tax risks of M&A?

Legal Due Diligence Strategies
11. Property due diligence: Real vs Intellectual property
12. IP due diligence: Hidden assets vs Future infringement

M&A Considerations: Legal and tax strategies for M&A
13. Corporate structure: Local shareholding / Offshore ownership
14. Financial structure: Debt Financing / Equity Financing
15. Tax planning: Acquiring / Continuing / Exit

M&A Planning: Legal framework
16. M&A Destination: Public offering (IPO)
17. Contract Structure: Share or asset purchase agreement
18. M&A Corporation: Spin-off / Holding company

M&A Contracts and Documentation: Key Terms for negotiation
19. Business transfer transaction
20. Non-competition and non-solicitation conditions

KEY REASON TO ATTEND
การสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทางการเงิน ทางภาษี และทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าซื้อกิจการ และการขายกิจการ โดยเป็นการเรียนรู้ จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวสำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และมืออาชีพ

KEY LEARNING POINTS
1. Best practice in M&A for financial, tax and legal perspectives แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเงิน ภาษีและกฎหมายในการวางเข้าซื้อกิจการ
2. M&A planning for maximizing profits to the business owner การวางแผนการซื้อกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าของธุรกิจ

เจาะลึกประเด็นสำคัญทางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ ทางเลือก การตรวจสอบควบคุมการเงินภาษี และกฎหมายที่ต้องไม่พลาดในการซื้อขายควบรวมกิจการ

1. กลยุทธ์ในการครอบครองกิจการและกลวิธีในการต่อต้านการควบรวมกิจการ
2. กลยุทธ์ทางกฎหมายและภาษีสำหรับการซื้อกิจการ
3. กลยุทธ์ทางสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
4. กลยุทธ์ทางการเงินในการเข้าซื้อกิจการ ลดภาระการใช้“เงินสด” ในธุรกรรมการซื้อกิจการ
5. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงทางภาษีที่ตรวจสอบพบ
6. กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินถาวรและ“ทรัพย์สินทางปัญญา”
7. ธุรกรรมการซื้อขายกิจการแบบ “ซื้อหุ้น”หรือ “ซื้อทรัพย์สิน”
8. การวิเคราะห์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ
9. กรณีภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการตั้งแต่ก่อนซื้อกิจการ การดำเนินกิจการภายหลังการซื้อกิจการไปจนถึงการออกจากกิจการ
10. การอ่านรายงานผลการตรวจสอบภาษีอย่างมีชั้นเชิงเพื่อเข้าซื้อกิจการ
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจการเป้าหมายทั้งเรื่องทรัพย์สิน สัญญา ทรัพย์สินทางปัญญา
12. การใช้โครงสร้างองค์กรธุรกิจเดิมในประเทศและต่างประเทศ
13. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
14. การเลือกใช้ “หนี้เงินกู้” ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง
15. การเลือกใช้ “วิธีการแลกเปลี่ยน” ทรัพย์สินกับหุ้น
16. การเลือกใช้ “โครงสร้างบริษัทต่างประเทศ” เพื่อเป็น“ทางถอย” และ “ทางออก” เมื่อต้องการขายกิจการ
17. การเลือกใช้ “โครงสร้างทางการเงินในรูปทุนและหนี้”
18. “การตรวจสอบกิจการในทางการเงิน” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
19. การควบคุมทางการเงินและการตรวจสอบภายในของกิจการ
20. “การตรวจสอบกิจการในทางภาษี” เพื่อเข้าซื้อกิจการ
21. “การตรวจสอบกิจการทางกฎหมาย” ในการเข้าซื้อกิจการ

PROGRAM TIMETABLE

8.30 Registration & Morning Coffee
9:00 Program Commences
10:30 – 10:45 Morning Break
12:15 – 13:30 Lunch & Networking
15.00 – 15:15 Afternoon Break
17:00 End of Program

KEY RELATED TOPICS
MERGERS & ACQUISITIONS, ทรัพย์สินทางปัญญา, Business Development, Business Strategies, Tax Strategies, ซื้อขายควบรวมกิจการ, ขยายกิจการ, M&A Compliance, ควบรวมกิจการ

 

สถาบัน ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาเสวนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
ขอเชิญท่านร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “ภาพรวม กลยุทธ์ สัญญา เจรจาการซื้อขายควบรวมกิจการ”

Register

Brochure