กลยุทธ์.ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)

“ภาษีที่ดินใหม่”ใครบ้างต้องเสีย? วางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?

固定資産税(Property Tax)セミナー

日本語はこちら>

 

PREMIUM SEMINAR & EXECUTIVE TRAINING in BANGKOK

Registration Fee 25,500 Baht per Delegate (Exclude Vat)
(Contact us for Group Discount)

 

ENQUIRY : +66 (0) 2158 9892
+66 (0) 89 692 9900

EMAIL : CONFERENCE@OMEGAWORLDCLASS.ORG

NEW PROPERTY TAX

ด่วนที่สุดรู้ก่อนสายเกินแก้: เจาะลึกประเด็นร้อนไขทุกคำถามที่ซับซ้อนตอบกระจ่างทุกแง่มุม

       • จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการบังคับใช้?
       • บ้านหลังที่สองจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่?
       • มีที่ดินเปล่าจะเสียภาษีหรือไม่? เท่าไหร่?
       • ที่ดินหากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
       • แปลงที่ดินเป็นทุนบริษัทใหม่อย่างไรให้ยกเว้นภาษี (ภาษีนาทีทอง)
       • ภาษีลาภลอย (Land Windfall Tax)

รู้ทันร่างพรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าใจทิศทางอย่างถ่องแท้
       • ผู้เสียภาษี (เจ้าของ / ผู้ครอบครอง) !
       • ที่ดิน (รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือ ที่มีน้ำด้วย)!
       • สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือน อาคาร ตึก สิ่งปลูกสร้างอื่น)
       • บริหารทรัพย์สินอย่างไร แปลงสินทรัพย์เป็นทุน??
       • การลดภาระการเสียภาษี ก่อน/หลังกฏหมายบังคับใช้
       • ภาษีทรัพย์สินที่จะมาแทน ภรด / ภบท
       • หลักการจำแนกประเภททรัพย์สิน
       • การประเมินภาษี / ชำระภาษี/บรรเทาภาระทางภาษี
       • ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี!
       • ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯ และ ภาษีบำรุงท้องที่!
       • แก้ปัญหา “ภาษีมรดก” ด้วยบริหาร “ภาษีที่ดิน”
       • ฐานภาษีที่ดินทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง
       • ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง
       • ที่ดิน หากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
       • แปลงที่ดินเป็นหุ้นอย่างไร
       • ทำอย่างไรเมื่อต้องขายที่ดินในนามบริษัท
       • ทางเลือกในการบริหารทรัพย์สิน แล้วจะทำอย่างไร ??

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สิน พร้อมเทคนิคการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพทางภาษี
เบื้องลึกความสำเร็จของนักลงทุนในทรัพย์สินประสบการณ์จริง แนวปฏิบัติจริงเพื่อให้นำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์มากที่สุด ป้องกันความสูญเสียในอนาคต
       • การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก
       • การแยกทรัพย์สินหลัก(ที่ดิน/อาคาร)ออกจากธุรกิจเสี่ยง
       • ลงทุนในที่ดินสิ่งปลูกสร้างแบบมีกรรมสิทธิ์ vs.สิทธิการเช่า
       • กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กลยุทธ์การเลือกใช้
       • ทางเลือกการให้เช่าทรัพย์สิน/กลยุทธ์และรูปแบบ “การขายออก-เช่ากลับ” มาบริหาร
       • “รู้ทัน” การเข้าซื้อถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติผ่าน Nominee!!!
       • โครงสร้างสัญญาเช่าก่อนภาษีที่ดินฯ / หลังภาษีที่ดินฯจะเป็นอย่างไร ???
       • การลงทุนในที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คลังสินค้า ที่มักจะผิดพลาด
       • บริหารความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: เงินสด? ก่อหนี้? บริษัทลงทุน?
       • “ออกจากธุรกิจ” อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับนักลงทุน

WHO MUST NOT MISS
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund, Business Development Director, Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer, Business Strategies Director, SMEs MNCs, listed companies, SMEs, Family business, and venture capital fund
 

 

 


สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
” “ภาษีที่ดินใหม่” ใครบ้างต้องเสีย? วางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?”

 

固定資産税(Property Tax)セミナー

税務の影響を深く理解し、より一層コストパフォーマンスのある投資をするため

誰りも先に認知、誰よりも速く準備、最高な利益を手に入れよう!


コース内容

・【固定資産税の基本】前を持って自分自身の固定資産を知る。プロが指南から固定資産と関わっている最新な法律を学ぶ

・棚ぼた税 (Windfall Property Tax)

・税務を推し量る・税金を払う・非課税・減免(Tax Deduction)

・税金がかからなくなる固定資産は何か

・税金が効果的に管理できる投資のコツ

・証券取引所のREIT:選択するためのコツ

・固定資産借用証書「固定資産税ができる前・後の違いは?」

・固定資産の所有者向けのリスク管理

 

トップへ戻る>