PROPERTY INVESTMENT & EXIT STRATEGIES

กลยุทธ์ลงทุนที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

“กลยุทธ์กฎหมายภาษี วิธีวางแผนจัดการทรัพย์สินที่คุ้มค่าปลอดภัยที่สุด”

固定資産税(Property Tax)セミナー

日本語はこちら>

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

Registration Fee:  ฿ 18,500 / Delegate (Exclude Vat)

คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

 

Contact Us

Contact us

 

Verification

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์…ทางเลือกตามความต้องการตลาด
รู้ก่อนสายเกินแก้: เจาะลึกประเด็นร้อนที่ซับซ้อนตอบกระจ่างทุกแง่มุม

– Lease [Long Term / BTO / BOT
– Real Estate Tax & Property Tax
– REIT: Asset Financing & IPO
– Joint Venture [Recurring Income]

>รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สินพร้อมเทคนิคการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพ
>เบื้องลึกความความสำเร็จของนักลงทุนในทรัพย์สินจากประสบการณ์จริง
>แนวปฏิบัติจริงเพื่อให้นำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้
>ออกจากธุรกิจอย่างไร? เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ป้องกันความสูญเสียในอนาคต

รู้ทันกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าใจทิศทางอย่างถ่องแท้
1. Property Development: Choice of Demand
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์…ทางเลือกตามความต้องการตลาด

 • บริหารทรัพย์สินอย่างไร แปลงสินทรัพย์เป็นทุน?
 • ทางเลือกในการบริหารทรัพย์สินแล้วจะทำอย่างไร?

1.1 Optional Property Development: Industry / Retail / Office / Residence / Hotel / Education / Sport / Health / IT / Mixed Use / Complex

ทางเลือกในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์…อุตสาหกรรม / ห้างสรรพสินค้า / อาคารสำนักงาน / ที่อยู่อาศัย / โรงแรม / สถานศึกษา / สนามกีฬา / โรงพยาบาล / ศูนย์สุขภาพ / Data Center / การใช้งานแบบผสมผสาน

1.2 Property Law  กฎหมายอสังหาริมทรัพย์
แนวปฏิบัติจริงเพื่อนำข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม

 • ที่ดิน (รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย)!
 • สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือนอาคารตึกสิ่งปลูกสร้างอื่น)
 • หลักการจำแนกประเภททรัพย์สิน
 • ที่ดินหากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
 • แปลงที่ดินเป็นหุ้นอย่างไร
 • ทำอย่างไรเมื่อต้องขายที่ดินในนามบริษัท

1.3 Real Estate Tax & Property Tax ภาษีอสังหาฯ / ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แนวปฏิบัติจริงเพื่อนำข้อกำหนดทางภาษีที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสม

 • การประเมินภาษี / ชำระภาษี/บรรเทาภาระทางภาษี
 • ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • มีที่ดินเปล่า จะเสียภาษีหรือไม่?!
 • ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง
 • ภาษีที่ดิน: ใครบ้างต้องเสีย ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี
 • แก้ปัญหา “ภาษีมรดก” ด้วยบริหาร “ภาษีที่ดิน”

2. Property Management: Market Need
การบริหารอสังหาริมทรัพย์…ตามความต้องการตลาด

2.1 Lease [Long Term / BTO / BOT]
เช่าระยะยาว (สัญญาเช่าที่ดินแล้วโอนอาคารแลกค่าเช่า)

2.2 Joint Venture [Recurring Income]
สัญญาร่วมทุนด้วยที่ดินพร้อมมีรายได้ประจำ

2.3 Property Management [Outsource]
สัญญาจ้างบริหารจัดการอสังหา

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สิน เทคนิคการลงทุน ‘กลยุทธ์ออกจากธุรกิจ’
3. REIT: Asset Financing & IPO การเลือกใช้กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์
Real Estate Investment Trust ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

3.1 Pre-REIT ก่อนมี “กองรีท”
3.2 REIT Law กฎหมาย “รีท”
3.3 REIT Tax ภาษี “รีท
3.4 REIT Management การบริหาร “กองรีท”
3.5 29 REIT in the SET
กรณีศึกษา 29 กองรีทในตลาดหลักทรัพย์ไทย

4.เบื้องลึกความความสำเร็จของนักลงทุนในทรัพย์สินประสบการณ์จริง และการออกจากธุรกิจ เพื่อป้องกันความสูญเสีย

 • การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก
 • การแยกทรัพย์สินหลัก(ที่ดิน/อาคาร) ออกจากธุรกิจเสี่ยง
 • ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบมีกรรมสิทธิ์ vs.สิทธิการเช่า
 • ทางเลือกการให้เช่าทรัพย์สิน/กลยุทธ์และรูปแบบ “การขายออก-เช่ากลับ”
 • “รู้ทัน” การเข้าซื้อถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติผ่านNominee!!!
 • การลงทุนในที่ดิน โรงแรม อาคาร ศูนย์การค้า คลังสินค้าที่มักจะผิดพลาด
 • ความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: เงินสด? ก่อหนี้? บริษัทลงทุน?
 • ‘กลยุทธ์ออกจากธุรกิจ’ ที่ถูกต้องได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับนักลงทุน

WHO MUST NOT MISS
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund, BusinessDevelopment Director, Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer,  Business Strategies Director, SMEs MNCs, listed companies, SMEs, Family business, and venture capital fund

COURSE LEADERSKEY RELATED TOPICS

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อัตราภาษีที่ดิน, ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีทรัพย์สิน, การบริหารทรัพย์สิน, ภาษีโรงเรือน, Property Tax

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
” ‘ภาษีที่ดินใหม่’ ใครบ้างต้องเสีย? วางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?”