PROPERTY INVESTMENT & TAX STRATEGIES

กลยุทธ์ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)

“ภาษีที่ดินใหม่”ใครบ้างต้องเสีย? ใครบ้างไม่ต้องเสีย? ต้องวางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?

固定資産税(Property Tax)セミナー

日本語はこちら>

สัมมนาออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meeting

3 September 2021

AUG – SEP SUPER OFFERS

Registration Fee: 18,500฿ 9,500  / Delegate (Exclude Vat)
คบหาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ #มุ่งขจัดอุปสรรคธุรกิจ เร่งพิชิตอนาคตที่ดีกว่า#
URGENT & CRITICAL | EXECUTIVE FORUM

Contact Us

Contact us

 

Verification

Register

Call & Line

Thai Speaking : 02-158-9892, 089-692-9900
English Speaking : 097-936-6304, 098-859-5596

Email : conference@omegaworldclass.org

ID Line : @omegaworldclass  ADD

Brochure

ด่วน! รู้ก่อนสายเกินแก้: เจาะลึกประเด็นร้อนไขทุกคำถามที่ซับซ้อนตอบกระจ่างทุกแง่มุม
• จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีการบังคับใช้?
• บ้านหลังที่สองจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่?
• มีที่ดินเปล่าจะเสียภาษีหรือไม่? เท่าไหร่?
• ที่ดินหากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร

รู้ทัน…กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าใจทิศทางอย่างถ่องแท้
• เตรียมพร้อมจ่ายภาษี…ไม่มี “ส่วนลด 90%” อีกแล้วในปี 2564
• ผู้เสียภาษี (เจ้าของ / ผู้ครอบครอง)!
• ที่ดิน (รวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย)!
• สิ่งปลูกสร้าง (โรงเรือนอาคารตึกสิ่งปลูกสร้างอื่น)
• บริหารทรัพย์สินอย่างไรแปลงสินทรัพย์เป็นทุน?
• การลดภาระการเสียภาษีก่อน/หลังกฏหมายบังคับใช้
• ราชการที่เกี่ยวข้องช่องทางไหนติดต่อให้ถูกต้อง
• ภาษีทรัพย์สินที่จะมาแทนภรด / ภบท
• หลักการจำแนกประเภททรัพย์สิน
• การประเมินภาษี / ชำระภาษี/บรรเทาภาระทางภาษี
• ทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นภาษี!
• ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯและภาษีบำรุงท้องที่!
• แก้ปัญหา “ภาษีมรดก” ด้วยบริหาร “ภาษีที่ดิน”
• ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
• ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง
• ที่ดินหากอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาอนาคตจะเป็นอย่างไร
• แปลงที่ดินเป็นหุ้นอย่างไร
• ทำอย่างไรเมื่อต้องขายที่ดินในนามบริษัท
• ทางเลือกในการบริหารทรัพย์สินแล้วจะทำอย่างไร ??

รู้ลึกกลยุทธ์การบริหารทรัพย์สิน พร้อมเทคนิคการลงทุนเพื่อประสิทธิภาพทางภาษี
เบื้องลึกความสำเร็จของนักลงทุนในทรัพย์สินประสบการณ์จริง แนวปฏิบัติจริงเพื่อให้นำข้อกำหนดทางภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์มากที่สุด ป้องกันความสูญเสียในอนาคต
• การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจที่มีทรัพย์สินจำนวนมาก

• การแยกทรัพย์สินหลัก(ที่ดิน/อาคาร)ออกจากธุรกิจเสี่ยง
• ลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบมีกรรมสิทธิ์ vs.สิทธิการเช่า
• กอง REIT ในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กลยุทธ์การเลือกใช้
• ทางเลือกการให้เช่าทรัพย์สิน/กลยุทธ์และรูปแบบ “การขายออก-เช่ากลับ” มาบริหาร
• “รู้ทัน” การเข้าซื้อถือครองทรัพย์สินของนักลงทุนต่างชาติผ่าน Nominee!!!
• โครงสร้างสัญญาเช่าก่อนภาษีที่ดินฯ/ หลังภาษีที่ดินฯจะเป็นอย่างไร ???
• การลงทุนในที่ดิน โรงแรม อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คลังสินค้า ที่มักจะผิดพลาด
• บริหารความเสี่ยงในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: เงินสด? ก่อหนี้? บริษัทลงทุน?
• “ออกจากธุรกิจ” อย่างถูกต้องและได้รับประโยชน์สูงสุดสำหรับนักลงทุน

WHO MUST NOT MISS
Property Owner, Family Business, Property Manager, Hotel Owner, Venture Capital Fund, BusinessDevelopment Director, Private Equity Fund, Strategic Investor, Financial Controller, Treasurer,  Business Strategies Director, SMEs MNCs, listed companies, SMEs, Family business, and venture capital fund

COURSE LEADERS 

KEY RELATED TOPICS

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อัตราภาษีที่ดิน, ภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีทรัพย์สิน, การบริหารทรัพย์สิน, ภาษีโรงเรือน, Property Tax

 

 

สถาบันนวัตกรรม ‘โอเมก้าเวิลด์คลาส’ สร้างสรรค์นำเสนอ
การสัมมนาฝึกอบรมผู้บริหาร เพื่อความสำเร็จและความเป็นเลิศ
” ‘ภาษีที่ดินใหม่’ ใครบ้างต้องเสีย? วางแผนจัดการทรัพย์สินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?”