Category: Thai

M&A in ACTION, FINANCIAL & PRICING STRATEGIES in M&A | 9 – 10 SEPTEMBER 2021

สัมมนา “กลยุทธ์การเงินในการซื้อขายควบรวมกิจการ” กรณีศึกษา การเงิน ราคา เจรจา สัญญากฎหมาย

Read More

SOCIAL MEDIA CRISIS & REPUTATION RISK | 15 SEPTEMBER 2021

กลยุทธ์สื่อสารรักษาชื่อเสียงองค์กร ป้องกันแก้ไขวิกฤตบนโซเชียลมีเดีย

Read More

NEW SALES STRATEGIES for TOP SALES GROWTH | 16 – 17 SEPTEMBER 2021

กลยุทธ์ “สร้างยอดขายทะลุเป้าหมาย” สู่ช่องทางขายดิจิตอลฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

Read More